Monitoruj i zarządzaj stanem majątku trwałego

Zbieraj, konsoliduj i analizuj dane z kontroli stanu majątku stałego i z urządzeń monitorujących w czasie rzeczywistym na pulpitach kondycji aktywów. Monitoruj majątek stały rozproszony na dużym obszarze geograficznym za pomocą mobilnych aplikacji, które dadzą Twoim mobilnym pracownikom dostęp do list kontrolnych inspekcji i do historii prac. Pulpit śledzi i wskazuje tendencje pogarszania się stanu majątku trwałego, kierując w ten sposób zapobiegawczymi kontrolami i umożliwiając szybkie podejmowanie świadomych decyzji dotyczących konserwacji, które zapobiegają awariom majątku trwałego.
Czytaj więcej +
Powiedz mi więcej!

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie?

Kontakt z działem sprzedaży