Analizuj stan szyn i torów

Szybko oceniaj każdy aspekt infrastruktury kolejowej i jego stan z upływem czasu. Oceniaj i ucz się w oparciu o wcześniejsze działania konserwacyjne. Podejmuj lepsze decyzje na temat torów i innego majątku trwałego podlegającego konserwacji. Określaj, jakie prace należy wykonać, na czym prace powinny się koncentrować i kiedy powinny być wykonane. Jednocześnie interaktywnie odwołuj się do ponad 200 rodzajów danych kolejowego majątku trwałego, w tym danych o układach torów, zakrętach, szynach/kruszywach/podkładach kolejowych, planowanych pracach, historii prac, historii zdarzeń, wadach torów, pojemności rejestrowej brutto, strefach konserwacji, obszarach stref, kategoriach torów i słupach milowych i analizuj je. Archiwizuj i utrzymuj dobry stan kolejowego i transportowego majątku trwałego i zwiększaj bezpieczeństwo, wydajność i niezawodność swojej sieci kolejowej. 

Możliwości wsparcia decyzji w sprawie trwałego majątku linearnego umożliwiają:
  • Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu technicznego
  • Analizowanie informacji o kolejowym majątku trwałym 
  • Ocenę stanu szyn 
  • Integrację informacji o mapowaniu
  • Planowanie konserwacji torów kolejowych 

Oprogramowanie AssetWise Operational Analytics obejmuje teraz możliwości oprogramowania Optram firmy Bentley.

Dowiedz się więcej na temat AssetWise Operational Analytics.

Czytaj więcej +
Intelligent Infrastructure Ahead
Uptime Magazine article by Andrew Smith
Learn More