Analizuj stan szyn i torów

Szybko oceniaj każdy aspekt infrastruktury kolejowej i jego stan z upływem czasu. Oceniaj i ucz się w oparciu o wcześniejsze działania konserwacyjne. Podejmuj lepsze decyzje na temat torów i innego majątku trwałego podlegającego konserwacji. Określaj, jakie prace należy wykonać, na czym prace powinny się koncentrować i kiedy powinny być wykonane. Jednocześnie interaktywnie odwołuj się do ponad 200 rodzajów danych kolejowego majątku trwałego, w tym danych o układach torów, zakrętach, szynach/kruszywach/podkładach kolejowych, planowanych pracach, historii prac, historii zdarzeń, wadach torów, pojemności rejestrowej brutto, strefach konserwacji, obszarach stref, kategoriach torów i słupach milowych i analizuj je. Archiwizuj i utrzymuj dobry stan kolejowego i transportowego majątku trwałego i zwiększaj bezpieczeństwo, wydajność i niezawodność swojej sieci kolejowej. 

Możliwości wsparcia decyzji w sprawie trwałego majątku linearnego umożliwiają:
  • Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu technicznego
  • Analizowanie informacji o kolejowym majątku trwałym 
  • Ocenę stanu szyn 
  • Integrację informacji o mapowaniu
  • Planowanie konserwacji torów kolejowych 

Oprogramowanie AssetWise Operational Analytics obejmuje teraz możliwości oprogramowania Optram firmy Bentley.

Dowiedz się więcej na temat AssetWise Operational Analytics.

Czytaj więcej +
Intelligent Infrastructure Ahead
Uptime Magazine article by Andrew Smith
Learn More
OpenRail for Asset Performance Rail and Transit Solution for Operations and Maintenance
Learn how OpenRail can improve your rail and transit asset performance with capabilities that improve service, safety, and reliability.
Learn More
OpenRail for Asset Performance Brochure
Improve overall accessibility, quality, integrity and relevance of rail asset data.​​
Learn More