Analizuj stan szyn i torów

Szybko oceniaj każdy aspekt infrastruktury kolejowej i jego stan z upływem czasu. Oceniaj i ucz się w oparciu o wcześniejsze działania konserwacyjne. Podejmuj lepsze decyzje na temat torów i innego majątku trwałego podlegającego konserwacji. Określaj, jakie prace należy wykonać, na czym prace powinny się koncentrować i kiedy powinny być wykonane. Jednocześnie interaktywnie odwołuj się do ponad 200 rodzajów danych kolejowego majątku trwałego, w tym danych o układach torów, zakrętach, szynach/kruszywach/podkładach kolejowych, planowanych pracach, historii prac, historii zdarzeń, wadach torów, pojemności rejestrowej brutto, strefach konserwacji, obszarach stref, kategoriach torów i słupach milowych i analizuj je. Archiwizuj i utrzymuj dobry stan kolejowego i transportowego majątku trwałego i zwiększaj bezpieczeństwo, wydajność i niezawodność swojej sieci kolejowej. 
 

Dane typu „big data” i Internet rzeczy
Systemy gromadzenia danych takie jak pojazdy do pomiaru geometrii toru, georadary, skanery laserowe, rejestratory wideo, instrumenty do sprawdzania torów i inne mogą dziennie generować wiele gigabajtów danych. Rozwiązanie AssetWise w wydajny sposób przechowuje, wiąże i koreluje te dane w celu zapewnienia natychmiastowego dostępu i analizy, umożliwiając podjęcie terminowych i trafnych decyzji w zakresie konserwacji. AssetWise umożliwia zarządzanie zbiorami danych zawierającymi setki tysięcy pomiarów i całe terabajty informacji.

Silnik do analizy danych i reguł
Rozwiązanie AssetWise obejmuje bibliotekę ponad 200 reguł i komend przetwarzania danych uwzględniających sieci liniowe do zastosowania w celu wydobycia informacji, w oparciu o które możliwe jest podjęcie stosownych działań. Reguły te umożliwiają wykrycie grup usterek, analizowanie trendów dotyczących pogarszania się stanu torów na potrzeby planowania podbijania, filtrowanie skoków oraz linii płaskich z danych pomiarowych i zapewniają wiele innych opcji. Co więcej, zasady te można łączyć, aby przeprowadzać złożoną analizę danych w celu uzyskania jeszcze bardziej wartościowych rezultatów w oparciu o istniejące dane.

Wizualizacja danych
Wizualizacja danych ma kluczowe znaczenie dla przekształcania olbrzymich ilości złożonych, liniowych danych w informacje umożliwiające podjęcie działań, do których użytkownicy mogą uzyskać szybki dostęp i które są podane w klarownej i łatwej do użycia formie. Funkcje wizualizacji w postaci schematów prostoliniowych zapewniają natychmiastowy dostęp do wartościowych odwzorowań dowolnej kombinacji skonfigurowanych rodzajów danych w dowolnej lokalizacji w ramach sieci kolejowej.

Integracja danych źródłowych
Rozwiązanie AssetWise scala dane dotyczące linearnego majątku trwałego z dowolnej liczby źródeł i koreluje je według lokalizacji i czasu. AssetWise obejmuje liczne funkcje integracji do importowania plików, odwołania do istniejących baz danych oraz usługi sieciowe do celów komunikacji z innymi systemami. AssetWise rozszerza dostarczanie wartości na dyskretne lub hierarchiczne systemy danych dotyczące majątku trwałego, takie jak EAM i inne systemy CMMS czy systemy zarządzania majątkiem trwałym, łącząc analizę danych liniowych i dyskretnych, a następnie zwracając rezultaty do systemów nieliniowych.

Czytaj więcej +
Intelligent Infrastructure Ahead
Uptime Magazine article by Andrew Smith
Learn More
OpenRail for Asset Performance Rail and Transit Solution for Operations and Maintenance
Learn how OpenRail can improve your rail and transit asset performance with capabilities that improve service, safety, and reliability.
Learn More
OpenRail for Asset Performance Brochure
Improve overall accessibility, quality, integrity and relevance of rail asset data.​​
Learn More