29 kwietnia, 2021

Bentley Systems ogłasza przejęcie firm sensemetrics i Vista Data Vision, liderów oprogramowania do oprzyrządowania infrastruktury i zarządzania czujnikami

Przyśpieszenie możliwości wykorzystania „infrastruktury IoT” w cyfrowych bliźniakach!

EXTON, Pensylwania – 29 kwietnia 2021: Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), firma zajmująca się oprogramowaniem do inżynierii infrastruktury, ogłosiła dziś przejęcie sensemetrics (umowa zawarta) i Vista Data Vision (sfinalizowana), wiodących dostawców szeroko wykorzystywanego w infrastrukturze oprogramowania dla zastosowań Internetu rzeczy (IoT) . Firmy sensemetrics i Vista Data Vision poszerzą zakres platformy Bentley iTwin, dodając istotne funkcje Internetu rzeczy dla cyfrowych bliźniaków infrastruktury celem uwzględnienia danych z czujników w czasie rzeczywistym. Dzięki wynikającej z tego standaryzacji „infrastruktury IoT” pełny ekosystem Internetu rzeczy będzie wreszcie bezproblemowo dostępny do integracji IT/OT (technologii operacyjnej)/ET (technologii inżynieryjnej) poprzez cyfrowe bliźniaki infrastruktury. Tym samym zwiększy się wydajność majątku trwałego i dojdzie do ograniczenia ryzyka środowiskowego.

Firmy zajmujące się inżynierią geotechniczną, geodeci, organizacje z branży inżynierii lądowej i strukturalnej oraz właściciele majątku trwałego w górnictwie, transporcie i usługach użyteczności publicznej stosują rozwiązania sensemetrics i Vista Data Vision do monitorowania geologicznego, geotechnicznego, strukturalnego i środowiskowego, w tym w ciężkim budownictwie lądowym, kopalniach, tunelach, tamach i zasobach wodnych. sensemetrics i Vista Data Vision obsługują interfejsy do setek różnych czujników i powiązanych typów danych, w tym zrobotyzowanych tachimetrów, inklinometrów, piezometrów, tensometrów, szczelinometrów, pochyłomierzy, ekstensometrów, anemometrów oraz danych dotyczących drgań, komór ciśnieniowych, temperatury, nasłonecznienia, opadów atmosferycznych, jakości wody i powietrza.

Obie te firmy są szczególnie komplementarne w stosunku do Seequent, światowego lidera w dziedzinie oprogramowania do modelowania 3D wykorzystującego wiedzę o Ziemi, z którym firma Bentley niedawno zawarła umowę na przejęcie pod warunkiem uzyskania zgód regulacyjnych w Nowej Zelandii i Stanach Zjednoczonych. Zamiast czekania na aktualizacje z okresowych badań odwiertów wiertniczych dzięki rozszerzeniu modeli Leapfrog firmy Seequent o ciągłe monitorowanie danych z czujników w czasie rzeczywistym, można rozwinąć podpowierzchniowe cyfrowe bliźniaki 3D, aby funkcjonowały jako „żywe” cyfrowe bliźniaki 4D — umożliwiając bezprecedensową poprawę bezpieczeństwa i odporności środowiska.


sensemetrics

Założona w 2014 roku w San Diego w Kalifornii firma sensemetrics nieustannie rozwija swoją wizję demokratyzacji Internetu rzeczy i rozszerzenia jego zalet na infrastrukturalny majątek trwały dzięki natywnej łączności z chmurą i platformie edge controls. Przyczynia się również do propagowania wśród dostawców urządzeń przyszłościowych standardów niezależnych od czujników. Platforma sensemetrics jest szeroko stosowana do monitorowania bezpieczeństwa i ryzyka w czasie rzeczywistym w działaniach infrastrukturalnych, górniczych i budowlanych, w tym do pomiaru i wizualizacji ruchów konstrukcji lądowych, a także do oceny stanu oraz do wykrywania i zapobiegania uszkodzeniom.

Modułowa konstrukcja sensemetrics zapewnia łatwą do przystosowania platformę dla programistów do tworzenia własnych aplikacji w celu spełnienia określonych potrzeb infrastruktury Internetu rzeczy. W szczególności Sensor Integration Builder firmy sensemetrics w wyjątkowy sposób umożliwia właścicielom majątku trwałego, inżynierom i zarządzającym ryzykiem wybór własnych czujników – z gwarancją, że można je w ciągu kilku minut bezproblemowo zintegrować z rozwiązaniami cyfrowych bliźniaków. Ponadto urządzenia łączności typu Thread and Strand firmy sensemetrics mogą opcjonalnie przyspieszyć wdrażanie typu „podłącz i używaj” bezprzewodowych urządzeń czujnikowych, nawet w elementach infrastruktury "off-grid" — niepołączonych z siecią energetyczną.


Vista Data Vision

Wyodrębniona z Vista Engeenering i mająca siedzibę w Reykjaviku w Islandii Vista Data Vision to firma rodzinna w drugim pokoleniu, która jest pionierem w zakresie zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym systemów zasilania, ruchu i urządzeń sanitarnych. W 1991 roku Vista Data Vision rozpoczęła opracowywanie oprogramowania do analizy i zarządzania danymi projektowymi do rozwiązywania rzeczywistych problemów inżynierskich, wymagających obserwacji w czasie rzeczywistym lub blisko czasowi rzeczywistemu i konfigurowalnych przez nietechnicznych użytkowników oraz bez uzależnienia od dostawcy.

Vista Data Vision to podpora projektów oprzyrządowania mająca ogromne doświadczenie zdobyte w ciągu ostatnich 30 lat w aplikacjach na zamówienie dla niektórych z najbardziej krytycznych zastosowań inżynierskich. Jej rozwiązania są wykorzystywane w ponad 2000 projektów w ponad 70 krajach, zbierając codziennie miliony punktów danych z setek tysięcy czujników.


Infrastruktura Internetu rzeczy

Poprzez skalowalne i bezpieczne włączanie danych z czujników w czasie rzeczywistym, firmy Vista Data Vision i sensemetrics zwiększają wartość inżynierii infrastruktury i danych geotechnicznych, umożliwiając proaktywne zarządzanie ryzykiem, zachowanie bezpieczeństwa i zapobiegawczą konserwację. Wcześniej tradycyjne systemy rejestrowania danych z czujników wymagały wdrożenia i obsługi przez specjalistów oraz były zwykle złożone, nieelastyczne i kosztowne. Vista Data Vision i sensemetrics sprawiły, że szerokie wdrożenie infrastruktury Internetu rzeczy stało się możliwe, zapewniając proste i niezawodne sposoby łączenia, przechowywania i przesyłania danych z czujników z szerokiej gamy urządzeń z czujnikami celem ciągłego i zautomatyzowanego monitorowania stanu. Dojrzałość i doświadczenie Vista Data Vision w ustalonych przypadkach zastosowań inżynierskich dla poprawy wyników w zakresie majątku trwałego i środowiska wraz z możliwością konfiguracji oprogramowania i łatwością użytkowania zostaną teraz uzupełnione o standaryzację łączności z urządzeniami natywnymi w chmurze i o skalowalność platform firmy sensemetrics.

Te możliwości będą ściśle zintegrowane z platformą Bentley iTwin, żeby umożliwić partnerom i użytkownikom iTwin łatwe tworzenie i wdrażanie własnych aplikacji w celu bezproblemowego wykorzystywania strumieni danych z setek typów czujników. Dzięki istotnemu zakresowi integracji technicznej platformy iTwin aplikacje IoT infrastruktury mogą teraz czerpać korzyści z szerszego ekosystemu Internetu rzeczy, w tym z analizy danych i wizualizacji za pośrednictwem Microsoft Azure IoT, Siemens MindSphere i/lub NVIDIA Omniverse. Rozszerzenie platformy iTwin o infrastrukturę IoT znacząco zwiększa zwrot z inwestycji na cykl życia i wkład w odporność środowiskową cyfrowych bliźniaków infrastruktury 4D.

Połączenie to daje firmom inżynierskim nowe, aktualne możliwości zwiększania swojej wartości poprzez usługi ciągłego monitorowania oraz nadzorowania w trakcie eksploatacji i cyklu konserwacji cyfrowych bliźniaków majątku trwałego infrastruktury, tworzonych w celu realizacji projektów inwestycyjnych. Przykłady zastosowań cyfrowych bliźniaków infrastruktury Internetu rzeczy obejmują:

 • środowiskowy monitoring wód podziemnych dla poprawy jakości wody w zlewniach, rzekach, terenach podmokłych oraz kontrolę systemów wód gruntowych celem zapewnienia bezpiecznego poziomu ochrony przeciwpowodziowej,
 • monitorowanie stanu zapór pod kątem wód podziemnych i stateczności skarp w trakcie i po zakończeniu budowy,
 • monitorowanie opadów deszczu i pogody w czasie zbliżonym do rzeczywistego, żeby zminimalizować niekorzystny wpływ na środowisko podczas budowy,
 • monitorowanie jakości powietrza i nadzór meteorologiczny,
 • usługi oprzyrządowania i monitorowania podczas naprawy pasa kratownicy na moście,
 • oraz monitorowanie pęknięć w urwisku w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu prowadzonych prac.

Keith Bentley, dyrektor ds. technicznych w Bentley Systems, powiedział: „To ekscytujące móc teraz zniwelować lukę w przysposobieniu infrastruktury krytycznej do technologii Internetu rzeczy poprzez integrację know-how tych organizacji za pomocą naszej platformy iTwin, żeby umożliwić tworzenie żywych cyfrowych bliźniaków. Cieszymy się, że możemy powitać naszych nowych współpracowników, którzy (z Vista Data Vision) stworzyli i potwierdzili potencjał infrastruktury Internetu rzeczy oraz (z sensemetrics) rozpowszechnili znormalizowaną platformę chmury, aby ją teraz zinstytucjonalizować. Wszyscy oni wytyczyli drogę i krzywą uczenia się w kierunku ostatecznej konwergencji ET, OT i IT, rozwijając dla wszystkich inżynierię infrastruktury i wspierając środowisko”.

„Cieszymy się, że dołączamy do rodziny Bentley i nie możemy się doczekać rozszerzenia zakresu i zasięgu projektów oprzyrządowania infrastruktury na całym świecie”, powiedział Thorarinn Andresson, dyrektor generalny Vista Data Vision. „Połączenie możliwości Vista Data Vision z sensemetrics za pośrednictwem platformy Bentley iTwin znacznie przyspieszy korzyści naszych wspólnych użytkowników z cyfrowych bliźniaków infrastruktury”.

„Połączenie naszych mocnych stron technologicznych z Vista Data Vision oraz w ramach Bentley Systems jako firmy zajmującej się oprogramowaniem do inżynierii infrastruktury przybliża nas do celu, jakim jest bezproblemowe łączenie decydentów z danymi z monitorowania stanu i kluczowymi informacjami mającymi znaczenie dla bezpiecznego i wydajnego działania ich majątku trwałego”, powiedział Cory Baldwin, dyrektor generalny sensemetrics. „Synergie możliwe dzięki rozszerzeniu cyfrowych bliźniaków infrastruktury o infrastrukturę IoT robią wrażenie i cieszymy się, że możemy odegrać kluczową rolę w tym rozwoju”.

Dzięki sensemetrics i Vista Data Vision firmie Bentley Systems przybędzie około 40 nowych pracowników.Ich łączne roczne przychody i rentowność nie mają istotnego znaczenia i nie oczekuje się, że będą miały znaczący wpływ na prognozy finansowe BSY na 2021 r.


O firmie Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) to firma zajmująca się oprogramowaniem do inżynierii infrastruktury. Dostarczamy innowacyjne oprogramowanie, aby rozwijać światową infrastrukturę — dbając zarówno o globalną gospodarkę, jak i o środowisko naturalne. Nasze wiodące w branży rozwiązania są wykorzystywane przez profesjonalistów i organizacje każdej wielkości do projektowania, budowy i eksploatacji dróg i mostów, kolei, wodociągów i kanalizacji, robót publicznych i przedsiębiorstw użyteczności publicznej, budynków i kampusów oraz obiektów przemysłowych. Nasza oferta obejmuje aplikacje oparte na produktach MicroStation do modelowania i symulacji, ProjectWise do realizacji projektów, AssetWise do zarządzania wydajnością majątku trwałego i sieci oraz platformę iTwin dla cyfrowych bliźniaków infrastruktury.Firma Bentley Systems zatrudnia ponad 4000 pracowników i generuje roczne przychody w wysokości ponad 800 milionów USD w 172 krajach.
www.bentley.com


Oświadczenia dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja prasowa zawiera oświadczenia dotyczące przyszłości, które wiążą się z ryzykiem i niepewnością, w tym stwierdzenia dotyczące: planowanego przejęcia sensemetrics i Seequent, integracji i dalszego rozwoju technologii oraz produktów należących do sensemetrics, Vista Data Vision i Seequent oraz przez nie oferowanych, a także produktów, usług i relacji biznesowych każdej z tych organizacji.

Wszelkie oświadczenia zawarte w tej informacji prasowej, które nie są stwierdzeniami faktów historycznych, w tym oświadczenia dotyczące naszych przekonań i oczekiwań, są oświadczeniami wybiegającymi w przyszłość i powinny być jako takie traktowane. Oświadczenia dotyczące przyszłości opierają się na przekonaniach kierownictwa firmy Bentley Systems, a także na przyjętych przez nie założeniach i aktualnie dostępnych informacjach. Ponieważ takie oświadczenia są oparte na oczekiwaniach co do przyszłych wydarzeń i nie są stwierdzeniami faktów, rzeczywiste wyniki mogą się znacznie różnić od przewidywanych. Czynniki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić, obejmują: zdolność firmy Bentley do pomyślnej integracji lub obsługi przejętych firm; zmiany w bazie klientów firmy Bentley i przejętych organizacji oraz w branżach, w których tacy klienci działają, a także przyjęcie przez tych klientów nowych i zmieniających się technologii; środowisko konkurencyjne, w którym działa firma Bentley i przejęte firmy; reakcje konkurencji na przejęcia; nieoczekiwany wpływ księgowania przejęć oraz zdolność do spełnienia warunków do zakończenia przejęcia sensemetrics zgodnie z przewidywanym harmonogramem lub w ogóle.

Dalsze informacje na temat czynników, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od bieżących oczekiwań, obejmują między innymi czynniki opisane pod nagłówkiem „Czynniki ryzyka” w raporcie rocznym Spółki na formularzu 10–K za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. oraz kolejne zgłoszenia Spółki do SEC — Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych.

© 2021 Bentley Systems, Incorporated. Nazwa Bentley, logo Bentley, AssetWise, iTwin, MicroStation, ProjectWise i Vista Data Vision są zastrzeżonymi lub niezastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami usługowymi firmy Bentley Systems, Incorporated lub jednej z należących do niej w całości bezpośrednich lub pośrednich spółek zależnych. sensemetrics to zarejestrowany znak towarowy firmy sensemetrics, Inc. Wszystkie pozostałe marki i nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do poszczególnych właścicieli.

  • Vista Data Vision
  • Sensemetrics Products
  • Vista Data Vision
  • Sensemetrics Products
Bentley Public Relations

Christine Byrne
Director, Media Relations
1-203-805-0432

Contact Bentley PR