22 października, 2019

Firma Bentley Systems przedstawia usługi AssetWise Digital Twin Services i OpenUtilities Digital Twin Services, zapewniające wydajność majątku trwałego i sieci

Nowa usługa Immersive Asset Service umożliwia wizualizację 4D
i analizę danych “zawsze aktualnych” cyfrowych bliźniaków.

SINGAPUR– Konferencja Year in Infrastructure 2019– 22 października 2019 r. – firma Bentley Systems, Incorporated, światowy lider specjalizujący się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie nowoczesnego oprogramowania i usług cyfrowych bliźniaków opartych na rozwiązaniach w chmurze, wspierających projektowanie, budowę i eksploatacji infrastruktury, zapowiedziała dziś nowe usługi cyfrowych bliźniaków, podnoszące wydajność majątku trwałego i sieci. Usługi AssetWise Digital Twin Services łączą cyfrowy kontekst, cyfrowe komponenty i chronologię cyfrową, aby zapewnić realistyczną wizualizację i zaawansowane funkcje analizy wspierające podejmowanie decyzji i podnoszące wydajność majątku trwałego infrastruktury. Usługi OpenUtilities Digital Twin Services wykorzystują cyfrowe bliźniaki do konsolidacji, weryfikacji i dostosowywania GIS, modelowania rzeczywistości, wydajności, symulacji i innych danych przedsiębiorstwa wymaganych do efektywnego zarządzania elementami majątku trwałego, takimi jak elektrownie, podstacje i całe sieci. 

Alan Kiraly, wiceprezes firmy Bentley Systems ds. wydajności majątku trwałego i sieci, powiedział: “Aby w pełni zdobyć i wykorzystać informacje, które wpływają na wydajność i niezawodność majątku trwałego infrastruktury, a także łączących ich sieci, cyfrowe bliźniaki muszą skutecznie dostarczać w czasie rzeczywistym aktualne i dokładne dane fizyczne i inżynierskie w formacie 4D. Dzięki dostępności usług w chmurze i sieci oraz naszej platformie open source zapewniającej realistyczny wgląd i dostępność analiz, usługi AssetWise Digital Twin Services zapewnią wszystkim użytkownikom oprogramowania AssetWise i nowym użytkownikom dodatkowe korzyści z bardziej kompleksowego przejścia na technologie cyfrowe.”

AssetWise Digital Twin Services

iTwin Immersive Asset Service 
Usługa iTwin Immersive Asset Service zapewnia realistyczny wgląd i dostępność analiz w bogatym, interaktywnym kontekście cyfrowych bliźniaków 4D, co ułatwia podejmowanie decyzji dotyczących utrzymania i poprawy wydajności infrastrukturalnego majatku trwałego. Dzięki usługom w chmurze i w sieci właściciele -zarządcy mogą udostępniać dane inżynierskie dotyczące infrastruktury szerszej grupie odbiorców.

AssetWise 4D Analytics 
Usługa AssetWise 4D Analytics wykorzystuje zaawansowane analizy i uczenie maszynowe, aby zapewnić wgląd w bieżące warunki i trendy oraz przewidywać przyszłą wydajność. Źródła danych mogą obejmować dowolne informacje dostępne dla AssetWise, w tym inspekcje, historię pracy i bardzo duże zestawy danych, na przykład pochodzące z urządzeń Internetu Rzeczy (IoT). Wyniki można zrozumieć w kontekście cyfrowych bliźniaków dzięki rozbudowanym funkcjom graficznym i panelom kontrolnym.

AssetWise Linear Analytics 
Tradycyjnie, złożoność liniowego majątku trwałego utrudnia wizualizację i zrozumienie ogromnej ilości danych związanych z tymi typami sieci. Narzędzie AssetWise Linear Analytics pobiera dane z wielu obserwowanych źródeł i precyzyjnie dopasowuje je do lokalizacji i czasu w sieci liniowej. Po wyrównaniu, korzystając z biblioteki liniowych reguł przetwarzania danych z uwzględnieniem sieci, użytkownicy mogą identyfikować trendy i anomalie w sieciach kolejowych i drogowych. Narzędzie AssetWise Linear Analytics zawiera pulpity wizualizacji, które zapewniają użytkownikom natychmiastowy dostęp do wszystkich danych w dowolnej lokalizacji w sieci. 


OpenUtilities Digital Twin Services (ET, IT, OT) 
Przedsiębiorstwa energetyczne stoją w obliczu modernizacji starzejącej się infrastruktury oraz nowych wyzwań związanymi z rozproszonymi zasobami energii na krawędzi sieci. Usługi OpenUtilities Digital Twin Services konsolidują, weryfikują i dostosowują informacje ET (engineering technology), IT i OT, w tym dane sieci GIS, modelowanie rzeczywistości, wydajność, symulacje i inne dane przedsiębiorstwa w zbiorach działowych i procesów pracy. Usługi OpenUtilities Digital Twin Services umożliwiają organizacjom identyfikowanie problemów z jakością danych, wizualizację tych problemów na mapie i rozwiązywanie problemów przy użyciu inteligentnych reguł i uczenia maszynowego. Wstępnie zdefiniowane i rozszerzalne przez użytkowników pulpity nawigacyjne oraz funkcje analityczne zapewniają wgląd i wizualizację cyfrowych bliźniaków OpenUtilities. 

Spółki typu joint venture w zakresie wydajności majątku trwałego i sieci

(Z firmą Siemens) APM for Power Plants przyspiesza cyfryzację elektrowni oraz zapewnia inteligentne funkcje analityczne oraz gamę innowacyjnych ofert i rozwiązań dla zarządzania wydajnością majątku trwałego. 

(Z firmą Siemens) Digital Services for Brownfield T&D wykorzystuje usługi OpenUtilities Digital Twin Services, aby wspierać odporność istniejących podstacji, łącząc model podstacji, kontekst rzeczywistości i dane majątku trwałego oraz zapewniając dostęp do kluczowych informacji w celu zredukowania przestojów i usprawnienia identyfikacji i rozwiązywania problemów, zwłaszcza w sytuacjach, w których podstacje znajdują się daleko i w trudnodostępnych miejscach. 

(Z firmą Siemens) OpenUtilities DER Planning and Design Assessment Solutions
Narzędzia OpenUtilities Analysis, OpenUtilities DER Optioneering i OpenUtilities Design Optioneering firmy Bentley obejmują Siemens PSS®SINCAL, rozwiązanie do analizy systemów zasilania, które zapewnia spójne, nieustannie aktualizowane środowisko modelowania i symulacji. Rozwiązania te umożliwiają właścicielom-zarządcom efektywniejsze modelowanie zdecentralizowanej sieci energetycznej bez uszczerbku dla bezpieczeństwa i niezawodności.

##


Oferta firmy Bentley w zakresie wydajności majątku trwałego i sieci
Celem firmy Bentley Systems jest wspieranie technologii BIM i GIS przy użyciu cyfrowych bliźniaków infrastruktury 4D w celu wspierania wydajności majątku trwałego i sieci. Oprogramowanie AssetWise i usługi w chmurze zarządzają skoordynowanymi geograficznie informacjami o modelowaniu wydajności majątku trwałego w całym cyklu życia i konserwacji infrastrukturalnego majątku trwałego oraz powiązanych sieci — w branży transportowej, wodociągów i kanalizacji oraz energii i komunikacji (OpenUtilities). Rozwiązania dla przedsiębiorstw mogą łączyć funkcje narzędzi AssetWise ALIM, AssetWise Asset Reliability, AssetWise Enterprise Interoperability i SUPERLOAD. Wszyscy właściciele infrastruktury mogą wreszcie uzyskać dostęp do danych inżynierskich dla cyfrowych bliźniaków wydajności majątku trwałego, które są stopniowo udostępniane przez usługi iTwin Services firmy Bentley, w tym usługi w chmurze Immersive Asset, Linear Analytics, 4D Analytics i OpenUtilities Digital Twin.

W 2019 r. w badaniu rynkowym przeprowadzonym przez agencję ARC Advisory Group firma Bentley Systems zdobyła tytuł lidera rynku APM, jak również uzyskała pierwsze miejsce w branży transportowej, naftowo-gazowniczej i energii elektrycznej. Również w roku 2019 w badaniu rynkowym agencji ARC Engineering Design Tools for Plants, Infrastructure, and BIM firma Bentley zdobyła pierwsze miejsce w kategorii energii elektrycznej i komunikacji. W rankingu Bentley Infrastructure 500 Top Owners, 24 spółki z czołowej pięćdziesiątki korzystają z oprogramowania AssetWise

Dodatkowe informacje na temat oferty firmy Bentley w kategorii wydajności majątku trwałego i sieci:

www.bentley.com/AssetWise 

www.bentley.com/openutilities


Bentley Systems — informacje 
Bentley Systems jest światowym liderem specjalizującym się w dostarczaniu inżynierom, architektom, geodetom, konstruktorom oraz zarządcom infrastruktury kompleksowych rozwiązań w zakresie nowoczesnego oprogramowania do projektowania, budowy i eksploatacji infrastruktury, w tym obiektów publicznych, usług komunalnych, instalacji przemysłowych i cyfrowych miast. Aplikacje do otwartego modelowania firmy Bentley’, oparte na rozwiązaniu MicroStation oraz jej aplikacje do otwartej symulacji wspierają integrację projektów; rozwiązania ProjectWise i SYNCHRO przyspieszają realizację projektów, a rozwiązania AssetWise podnoszą wydajność majątku trwałego i sieci. W dziedzinie inżynierii infrastruktury, rozwiązania iTwin Services firmy Bentley w znaczących sposób podnoszą wydajność aplikacji BIM i GIS dzięki cyfrowym bliźniakom 4D. 

Firma Bentley Systems zatrudnia ponad 3500 pracowników, generuje roczne przychody w wysokości 700 milionów USD w 170 krajach, a od 2014 roku przeznaczyła ponad 1 miliard USD na badania, rozwój i przejęcia. Od założenia w 1984 r. firma pozostaje w większości własnością pięciu braci Bentley. www.bentley.com

Nazwa Bentley, logo Bentley, AssetWise, AssetWise ALIM, AssetWise Asset Reliability, AssetWise Enterprise Interoperability, iTwin, MicroStation, OpenUtilities, ProjectWise, SUPERLOAD i SYNCHRO są zastrzeżonymi lub niezastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami usług firmy Bentley Systems, Incorporated lub jednej z należących do niej w całości bezpośrednich lub pośrednich spółek zależnych. Wszystkie pozostałe marki i nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do poszczególnych właścicieli.

Bentley Public Relations

Christine Byrne
Media Relations Senior Manager
1-203-805-0432

Contact Bentley PR