21 października, 2019

Nowa usługa ProjectWise 365 firmy Bentley Systems i kompleksowe rozwiązania SYNCHRO ulepszają cyfrowe bliźniaki 4D dla realizacji projektów

ProjectWise firmy Bentley Systems zostało uznane przez ARC Advisory Group za najlepsze oprogramowanie w zakresie współpracy BIM.


SINGAPURKonferencja Year in Infrastructure 201921 października 2019 r. – firma Bentley Systems, Incorporated, światowy lider specjalizujący się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie nowoczesnego oprogramowania i usług cyfrowych bliźniaków opartych na rozwiązaniach w chmurze wspierających projektowanie, budowę i eksploatację infrastruktury, ogłosiła dziś nowe możliwości swojej wiodącej w branży platformy współpracy ProjectWise oraz kompleksowy rozwój środowiska projektowego 4D SYNCHRO. Dzięki tym zaawansowanym produktom można zwiększyć wartość cyfrowych bliźniaków projektów w całym ekosystemie realizacji projektów, usprawniając w ten sposób koordynację projektów i wykorzystywanych procesów. Nowe usługi w chmurze ProjectWise 365, wykorzystujące technologię Microsoft 365 i narzędzia biurowe, zapewniają większy zasięg, przystępność i dostępność danych projektowych BIM i infrastruktury dla organizacji każdej wielkości. Ponadto dzięki nowym usługom w chmurze SYNCHRO firmy Bentley wykonawcy mogą wykorzystać symulacje 4D w oparciu o dane projektowe i modele 3D, przeznaczone do zarządzania projektami budowlanymi w terenie, tworzenia zaawansowanych pakietów prac oraz rozwiązań rzeczywistości rozszerzonej HoloLens 2 firmy Microsoft.

Noah Eckhouse, wiceprezes ds. realizacji projektów w firmie Bentley Systems, powiedział: “Ogłoszone dzisiaj rozwiązania, zwłaszcza nasze nowe usługi w chmurze, stanowią ogromny krok do przodu dla projektów opartych o cyfrowe bliźniaki w zakresie projektowania i budowy infrastruktury. Użytkownicy ProjectWise, najlepszego oprogramowania do współpracy BIM według nowego badania rynkowego agencji ARC, uczynili firmę Bentley jednym z największych użytkowników platformy Azure. Rozszerzamy nasze natychmiastowe, internetowe usługi w chmurze ProjectWise 365, zapewniając szeroką dostępność usług iTwin cloud services na potrzeby użytkowników i przeglądów projektów oraz kompleksowo rozszerzając zakres usług w chmurze SYNCHRO. Realizacja projektów infrastrukturalnych dotyczy przede wszystkim czasu i miejsca. Cyfrowe bliźniaki i symulacje 4D procesu budowy firmy Bentley napędzają cyfrowy rozwój w zakresie projektowania infrastruktury na całym świecie!”

Oprogramowanie nr 1 dla współpracy BIM: ProjectWise
ARC Advisory Group, wiodąca firma badawcza i doradcza w dziedzinie yechnologii dla przemysłu, infrastruktury i miast nadała firmie Bentley tytuł wiodącego dostawcy oprogramowania do współpracy BIM w opublikowanym ostatnio raporcie, Engineering Design Tools for Plants, Infrastructure, and BIM 2018-2023.

“Firma Bentley ma silne relacje z firmą Microsoft i wykorzystuje jej najważniejsze technologie, które łączą w sobie dane inżynierskie i biurowe w celu usprawnienia realizacji projektów. Przyniosło to wyniki na rynku EDT/BIM, czego dowodem jest czołowa pozycja w kategorii oprogramowania do współpracy BIM” — powiedział Ralph Rio, wiceprezes, Enterprise Software, ARC Advisory Group.

W raporcie Engineering News Record’s 2019 Top Design Firms, 43 z wiodących 50 firm korzystają z oprogramowania ProjectWise firmy Bentley do współdzielenia pracy i integracji projektów, a ponad połowa z 640 czołowych firm to użytkownicy ProjectWise.

Nowe usługi ProjectWise 365 Cloud Services
Opracowane specjalnie dla zespołów projektowych usługa ProjectWise 365 to innowacyjna, w 100% oparta na modelu SaaS oferta umożliwiająca zespołom zajmującym się projektowaniem i inżynierią — od wykonawców i projektantów po interesariuszy — łatwe przechowywanie i wyszukiwanie projektów, przyspiesza udostępnianie treści i procesy pracy oparte na współpracy, a także zarządza opiniami, aby osiągnąć maksymalną wydajność zespołu. Nowe usługi w chmurze ProjectWise 365 będą ogólnie dostępne pod koniec roku 2019.

iTwin Design Review (dla użytkowników) umożliwia użytkownikom ProjectWise 365 inicjowanie podglądów projektów ad hoc w środowisku 2D/3D. Zapewnia procesy prac umożliwiające znakowanie i dodawanie komentarzy bezpośrednio do elementów modeli 3D oraz realistyczne łączenie widoków 2D i 3D.

iTwin Design Review (dla projektów) umożliwia zespołom projektowym korzystanie z usług ProjectWise Design Integration w celu rejestrowania zmian konstrukcyjnych w całym cyklu życia cyfrowych bliźniaków projektu, zapewniając rejestr zmian wprowadzonych przez poszczególnych użytkowników. Wielobranżowe przeglądy projektów mogą być przeprowadzane w sposób ciągły i kompleksowy, w celu koordynacji projektów poprzez wizualizację “4D”.

Nowa usługa SYNCHRO Cloud Services for Construction
W roku 2019 firma Microsoft ogłosiła firmę Bentley finalistą w kategorii rzeczywistości mieszanej podczas konkursu Partner of the Year za rozwiązanie SYNCHRO/HoloLens 2 dla symulacji 4D projektów opartych o cyfrowe bliźniaki. Nowe usługi w chmurze SYNCHRO umożliwiają kompleksowe rozszerzenie czołowego na rynku modelu budowlanego 4D SYNCHRO o zarządzanie i realizację projektów budowlanych, a także asymilację zaawansowanych pakietów prac ConstructSim. Nowe usługi w chmurze SYNCHRO, wprowadzone na rynek we wrześniu 2019 r., są kolejnym krokiem naprzód w budownictwie. Dodatkowe informacje o oprogramowaniu SYNCHRO.

SYNCHRO Field oferuje podglądy zadań, planów, modeli i map w celu przyspieszenia rejestracji danych terenowych i terminowych aktualizacji postępów oraz identyfikacji problemów.

SYNCHRO Control zapewnia zespołom konstrukcyjnym pojedynczy interfejs internetowy, który umożliwia rejestrowanie, zarządzanie, uzyskiwanie dostępu i współpracę w zakresie danych projektowych i konstrukcyjnych. Zapewnia łatwiejszy i szybszy dostęp do dokumentów projektowych z programu ProjectWise 365, a także pełne możliwości przekazywania dokumentów, zapytań o informacje (RFI) i rozwiązywania problemów.

Completions przyspiesza i weryfikuje gotowość systemów projektowych poprzez wspólne procesy pracy, co przyspiesza zamknięcie elementów dla zespołów budowlanych i odbiorczych.

Współpraca cyfrowa w zakresie realizacji projektów
(Z firmą Siemens) Teamcenter for Capital Asset Lifecycle Management (CALM), rozwiązanie dostępne wyłącznie od firmy Siemens,działa w ramach systemu Siemens Teamcenter w całym przedsiębiorstwie, wspierając i usprawniają podejmowanie decyzji kapitałowych. Dzięki usługom firmy Bentley użytkownicy mogą rozszerzać postępy w realizacji projektów do poziomu przedsiębiorstwa.

(Z Topcon Positioning Group) Digital Construction Works to spółka joint-venture z branży “integracji cyfrowej”, powstała niedawno z inicjatywy firm Bentley Systems i Topcon Positioning Group. Firma Digital Construction Works oferuje przedsiębiorstwom budowlanym i łańcucha dostaw usługi cyfrowej automatyzacji, integracji i “cyfrowych bliźniaków”, skupione wokół portfolio specjalistycznego oprogramowania i usług w chmurze firm Topcon, Bentley oraz innych producentów, pozwalające na wykorzystanie pełnego potencjału inżynierii budowy i industrializacji.

###

Oferta firmy Bentley w zakresie realizacji projektów
Celem firmy Bentley Systems jest zapewnianie wyjątkowo kompleksowego oprogramowania do współpracy i budowy oraz usług w chmurze, wspierających realizację projektów z zakresu infrastruktury. Usługi w chmurze ProjectWise 365 wykorzystują w pełni zalety platformy Microsoft Azure i natywnych środowisk sieci Web. W kwestii projektów opartych o cyfrowe bliźniaki, usługi iTwin Design Review firmy Bentley obejmują zarówno procesy prac ad hoc 2D/3D dla poszczególnych branż oraz ciągłe przeglądy projektów 4D obejmujące pełen zakres projektów wykorzystujących rozwiązanie ProjectWise Design Integration. W przypadku cyfrowych bliźniaków budowy 4D, portfolio SYNCHRO firmy Bentley wykorzystuje usługi iTwin do integrowania modelowania rzeczywistości z modelowaniem budowy 4D, zaawansowanymi pakietami prac ConstructSim, ComplyPro, ProcureWare i Control oraz usługami w chmurze Field.

Firma Bentley została oceniona przez ARC Advisory Group jako wiodący dostawca opartego na współpracy oprogramowania BIM. Usługi ProjectWise firmy Bentley to “idealne narzędzie do współdzielenia pracy” dla większości wiodących firm projektowych według magazynu ENR, w tym 43 spośród 50 najlepszych. W 2019 roku firma Microsoft przyznała firmie Bentley tytuł finalisty w kategorii rzeczywistości mieszanej programu Partner of the Year za przypadki zastosowania urządzenia Microsoft HoloLens 2 firmy SYNCHRO.

Bentley Systems — informacje 
Bentley Systems jest światowym liderem specjalizującym się w dostarczaniu inżynierom, architektom, geodetom, konstruktorom oraz zarządcom infrastruktury kompleksowych rozwiązań w zakresie nowoczesnego oprogramowania do projektowania, budowy i eksploatacji infrastruktury, w tym obiektów publicznych, usług komunalnych, instalacji przemysłowych i cyfrowych miast. Aplikacje do otwartego modelowania firmy Bentley, oparte na rozwiązaniu MicroStation oraz jej aplikacje do otwartej symulacji wspierają integrację projektów; rozwiązania ProjectWise i SYNCHRO przyspieszają realizację projektów, a rozwiązania AssetWise podnoszą wydajność majątku trwałego i sieci. W dziedzinie inżynierii infrastruktury, rozwiązania iTwin Services firmy Bentley w znaczący sposób podnoszą wydajność aplikacji BIM i GIS dzięki cyfrowym bliźniakom 4D. 

Firma Bentley Systems zatrudnia ponad 3500 pracowników, generuje roczne przychody w wysokości 700 milionów USD w 170 krajach, a od 2014 roku przeznaczyła ponad 1 miliard USD na badania, rozwój i przejęcia. Od założenia w 1984 r. firma pozostaje w większości własnością pięciu braci Bentley. www.bentley.com

Bentley, logo Bentley, AssetWise, ComplyPro, ConstructSim, iTwin, iTwin Services, MicroStation, ProcureWare, ProjectWise, ProjectWise 365, and SYNCHRO są zastrzeżonymi lub niezastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami usług firmy Bentley Systems, Incorporated lub jednej z należących do niej w całości bezpośrednich lub pośrednich spółek zależnych. Wszystkie pozostałe marki i nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do poszczególnych właścicieli.

Bentley Public Relations

Christine Byrne
Director, Media Relations
1-203-805-0432

Contact Bentley PR