Branża: Budownictwo
Produkt: SYNCHRO 4D
Użytkownik: Tideway East
Kraj: Wielka Brytania

21 października, 2019

Planowanie budowy 4D zapewnia firmie Tideway East oszczędności na poziomie 1 miliona GBP przy największym brytyjskim projekcie infrastruktury wodociągowej

Tunel Thames Tideway Tunnel będzie przechwytywać i składować ścieki i deszczówkę ze 150-letniej sieci kanalizacyjnej Londynu, zapobiegając przelewom Tamizy. To największy projekt infrastrukturalny w historii brytyjskiej branży wodociągowej.

Tunel o długości 25 km jest podzielony na 24 place budowy, z których 11 znajduje się wzdłuż brzegów rzeki. Projekt obejmuje 12 branży projektowych i liczne firmy w łańcuchu dostaw,  w związku z czym koordynacja i komunikacja z wszystkimi interesariuszami ma kluczowe znaczenie dla właściwej organizacji prac, zwłaszcza w świetle ograniczonego czasu i niewielkich, wymagających placów budowy.
 
Spółka joint-venture Costain, VINCI Construction Grands Projets & Bachy Soletanche (CVB) rozszerza granice konwencjonalnego budownictwa, aby zapewnić wartość, wysoką jakość i zrównoważony rozwój, jednocześnie tworząc projekt, który posłuży londyńczykom przez ponad sto lat. Przełomowa wizja projektu Tideway aktywnie promuje innowacje, aby zmienić tradycyjne metody pracy i zredukować ich złożoność. Wraz z wieloma innymi produktami firmy Bentley, spółka CVB JV wykorzystuje narzędzie SYNCHRO 4D do upraszczania planowania budowy oraz usprawnienia śledzenia postępu i zarządzania nim. Ten nowy proces pracy łączy modele 3D z harmonogramem budowy, aby stworzyć plan 4D pokazujący postępy projektu w czasie.

Zastosowania opartego na współpracy planowania 4D umożliwiło zespołom budowlanym Tideway aktywne zarządzanie zatłoczonymi placami budowy z wieloma jednoczesnymi działaniami i różnymi wykonawcami, którzy muszą współpracować ze sobą w ciasnych miejscach. Regularne sesje planowania wielu branży umożliwiły zespołowi identyfikację i rozwiązywanie konfliktów, a także dobór optymalnej metodologii budowy, co zredukowało opóźnienia i potrzeby zmian w terenie.

Sesje planowania obejmują także działania związane z inżynierią wartości, uwzględniające wszystkie ograniczenia projektowe, środowiskowe, związane z BHP, logistyczne, kosztowe i czasowe oraz zapewniające klientom i podwykonawcom możliwość wpływania na wczesne podejmowanie decyzji i ich usprawnianie.

Na przykład, podczas godzinnego spotkania wstępnego firm CVB i Network Rail zespół omówił różne kluczowe interakcje związane z bezpieczeństwem i ważnymi rezultatami projektowymi. Aby zapewnić osiągnięcie optymalnego rozwiązania, zespół sprawdził warunki w różnych kluczowych punktach harmonogramu oraz wykonał pomiary modelu 4D w celu zidentyfikowania wymagań ochrony majątku trwałego i zbadania potencjalnych lokalizacji żurawi. Doprowadziło to do zmiany harmonogramu prac umożliwiającej uniknięcie niepotrzebnego montażu i przenosin, a co za tym idzie skrócenie czasu tej fazy o 50%.

Do dzisiaj połączenie technologii 4D z metodologią budowy lean skróciło ogólny czas budowy o 30 dni oraz zapewniło 1 milion GBP oszczędności przez redukcję kosztów bezpośrednich i pośrednich. Modele budowy 4D okazały się także szczególnie przydatną metodą zaangażowania mieszkańców, grup społeczności i rad mieszkańców – podmiotów bez doświadczenia w interpretowaniu tradycyjnych rysunków technicznych i raportów.

“Aplikacja do modelowania 4D firmy Bentley zapewniła znaczne oszczędności czasu i redukcję kosztów o ponad milion GBP w największym w historii brytyjskim projekcie infrastruktury wodociągowej”, powiedziała Sandra Reis, kierownik ds. BIM w projekcie Tideway. “Technologia skróciła czas projektowania i wykorzystania zasobów, podniosła produktywność spotkań i wyeliminowała żmudne zadania. Oparte na współpracy podejście osiągnięte dzięki narzędziu SYNCHRO 4D stanowiło klucz do zaangażowania klienta, projektantów i producentów na wczesnym etapie decyzyjnym.”

 
810_Planowanie budowy 4D zapewnia firmie Tideway East oszczędności na poziomie 1 miliona GBP przy największym brytyjskim projekcie infrastruktury wodnej 810_Planowanie budowy 4D zapewnia firmie Tideway East oszczędności na poziomie 1 miliona GBP przy największym brytyjskim projekcie infrastruktury wodnej (2)
Bentley Public Relations

Christine Byrne
Director, Media Relations
1-203-805-0432

Contact Bentley PR