Branża: Budownictwo
Produkt: ProjectWise
Użytkownik: Arcadis
Kraj: USA, Wielka Brytania, Australia

21 października, 2019

Firma Arcadis pomyślnie rozwija globalną strategię cyfrową, osiągając wynik „100% BIM” w 18 miesięcy

Organizacje z branży infrastrukturalnej wprowadzają strategie cyfrowe, ale powolna zmiana tradycyjnych procedur pracy nie jest prosta. Droga do sukcesu może wydawać się trudna, a harmonogram osiągnięcia korzyści niepewny. Jednakże skoncentrowana strategia i odpowiednie wykonanie zapewnia osiągnięcie znacznego rozwoju cyfrowego w krótkim czasie. Na przykład Arcadis, trzecia największa na świecie międzynarodowa firma projektowa według raportu czasopisma Engineering News Review, w zaledwie 18 miesięcy wdrożyła połączone środowisko danych (CDE) wspierające jej strategię 100% BIM.

Po przeprowadzeniu istotnych fuzji i przejęć w roku 2016 firma Arcadis utworzyła strategiczny, globalny plan cyfrowy, aby lepiej połączyć swoją globalną sieć biur i przekształcić Arcadis w firmę opartą na wiedzy. Spółka Arcadis utworzyła zespół ds. cyfrowych i upoważniła go do zmiany organizacji biur na całym świecie przez wprowadzenie środowiska CDE w celu uproszczenia procesów BIM i uzyskania przewagi nad konkurencją. 

Firma Arcadis zapoznała się z kilkoma ofertami oprogramowania przed wybraniem firmy Bentley i decyzją wdrożenia CDE przy użyciu oprogramowania ProjectWise. ProjectWise wybrano ze względu na zapewnianą przez niego i wymaganą przez projekt możliwość zarządzania dużą ilością danych oraz zdolność integracji z aplikacjami firmy Bentley i innymi aplikacjami projektowymi stosowanymi w działalności firmy Arcadis. 

Jak twierdzi Alan Brookes, dyrektor generalny firmy Arcadis na Europę, Wielką Brytanię i Bliski Wschód, wdrożenie metodologii 100% BIM pozwala firmie na gromadzenie uzyskanej wiedzy w uporządkowany sposób. Środowisko CDE pozwoliło firmie Arcadis na osiągnięcie wielu kluczowych wskaźników wydajności wyznaczonych dla inicjatywy BIM, w tym:

  • Podniesienie wydajności dzięki otwartej wymianie informacji z klientami i interesariuszami 
  • Podniesienie jakości projektów i efektywne wykorzystanie oprogramowania do analizy
  • Zmniejszenie ryzyka niedokładności w projektach dzięki usprawnionej koordynacji
  • Obniżenie kosztów dzięki bardziej precyzyjnym projektom
  • Skrócenie czasu produkcji dzięki dynamicznym aktualizacjom, opartych na relacjach i ograniczeniach i odzwierciedlonych w procesach BIM

Dodatkowe korzyści obejmują przyspieszenie rozpoczynania projektów i lepszą łączność pomiędzy rozproszonymi zespołami. Na przykład, gdy firma Arcadis zastosowała narzędzie ProjectWise w zadaniu zaprojektowania i budowy autostrady I-595/I-95 dla Departamentu Transportu Florydy, proces pracy uzyskał pełną funkcjonalność w niecałe dwa tygodnie. Zespół projektowy składał się z użytkowników z wielu biur firmy Arcadis, konsultantów i personelu globalnego centrum doskonałości, współpracujących ze sobą w środowisku CDE. Przy użyciu starszych metod wdrożenie tego typu projektu trwałoby wiele miesięcy. 

Sukces strategii cyfrowej firmy Arcadis widać w liczbie projektów dodanych do środowiska CDE organizacji. W samych Stanach Zjednoczonych liczba ta wzrosła z ośmiu nowych projektów do 38 w przeciągu 18 miesięcy od wprowadzenia inicjatywy. 

“Zastosowanie usług ProjectWise do przechowywania, konserwacji, kontroli i udostępniania rozwijających się modeli zapewniło wszystkim elementom projektu bezpośredni dostęp do danych bez konieczności przeszukiwania wielu systemów i udostępniania informacji innymi metodami”, powiedział Mark Lawton-Taylor, kierownik ds. BIM na Wielką Brytanię w firmie Arcadis. “ProjectWise zapewni także, że cała dokumentacja była tworzona i rozwijana w sposób spójny, redukując konieczność modyfikacji i uzgadniania plików spowodowaną stosowaniem niekontrolowanych szablonów. Wyzwaniem związanym z wykorzystaniem wielu dostawców zewnętrznych i wewnętrznych przy tworzeniu dokumentacji zawsze jest spójność takiej dokumentacji. ProjectWise zagwarantował, że cała dokumentacja jest spójna, podnosząc jakość produktów i zmniejszając ryzyko.” 


1516_Firma Arcadis pomyślnie rozwija globalną strategię cyfrową, osiągając wynik „100% BIM” w 18 miesięcy 1516_Firma Arcadis pomyślnie rozwija globalną strategię cyfrową, osiągając wynik „100% BIM” w 18 miesięcy (2)
Bentley Public Relations

Christine Byrne
Director, Media Relations
1-203-805-0432

Contact Bentley PR