Branża: Budownictwo
Produkt: OpenBuildings Designer, ContextCapture, LumenRT, MicroStation, Navigator, OpenBuildings, OpenRoads Concept Station, ProjectWise, ProStructures, STAAD
Użytkownik: Heilongjiang Construction Kechuang Investment Group
Kraj: Chiny

21 października, 2019

Strategia cyfryzacji firmy Heilongjiang Construction Kechuang Investment Group optymalizuje rozwój nowego parku demonstracyjnego

Firma Heilongjiang Construction Kechuang Investment Group oferuj wiele usług, w tym związanych z budową infrastruktury i obiektów użyteczności publicznej. Z myślą o długoterminowej produktywności, zyskowności i zrównoważonym rozwoju firma zleciła swojej spółce zależnej Heilongjiang Construction, Science and Technology Innovation (HCSTI) stworzenie parku Construction Industry Modernization Demonstration Park w dzielnicy Xinli południowego Harbinu w Chinach.

Głównym celem tego obejmującego 1,26 miliona metrów kwadratowych i wartego 3,6 miliarda CNY parku jest wspomożenie firmy w usprawnieniu realizacji projektów i procesów produkcyjnych związanych z zastosowaniem prefabrykatów w projektach infrastrukturalnych. Firma ma nadzieję, że park przyczyni się do szerszego celu przyjęcia bardziej ekologicznych metod budowy w prowincji Heilongjiang oraz wzmocni pozycję grupy jako kluczowego dostawcy, integratora i usługodawcy. Obiekty w parku posłużą do wytwarzania komponentów prefabrykowanych, w tym konstrukcji stalowych dla budynków, dróg i mostów, specjalnych murów betonowych i osłonowych oraz systemów technologii procesowych. Firma HCSTI jest odpowiedzialna za koordynację i wdrożenie projektu parku, a po jego wybudowaniu za zarządzanie produkcją, eksploatacją i konserwacją.

Zespół firmy HCSTI stosuje procesy cyfrowe wspierane przez oprogramowanie firmy Bentley oraz otwarte aplikacje do modelowania i symulacji do projektowania i konstrukcji poszczególnych budynków parku i powiązanej infrastruktury. Firma usprawni i przetestuje procesy przemysłowe podczas realizacji własnego projektu, budowy wszystkich konstrukcji przy użyciu komponentów prefabrykowanych również zaprojektowanych przy użyciu aplikacji firmy Bentley. Uprzemysłowienie budowy wymaga przemyślenia i przeprojektowania procesów, a innowatorzy muszą być otwarci na nowe materiały oraz metodologie produkcji i montażu. Sama liczba i zmienność procesów pracy, nadmierne poleganie na specjalistycznych metodologiach lokalnych, rozproszone miejsca pracy i krótkie cykle projektowe obniżają wydajność budowy i zapobiegają postępom widocznym w innych sektorach przemysłu.

Firma HCSTI musiała stawić czoła wielu wyzwaniom na wczesnych etapach projektu, w tym napiętym harmonogramom, dużej liczbie interesariuszy oraz konieczności wprowadzenia rygoru produkcyjnego w dokumentacji projektowej i wykonawczej. Ponadto konieczne było zintegrowanie projektów, harmonogramów produkcji, przeprowadzenie produkcji, transportu i innych procesów w celu uniknięcia niskiej wydajności i nieefektywnego wykorzystania zasobów.

Podczas projektowania układu parku firma HCSTI nakazała zespołowi projektowemu utworzenie systemu dróg, który maksymalizuje wydajność i optymalizuje miejsca obsługi i produkcji komponentów prefabrykowanych. Do stworzenia modelu 3D rzeczywistości obszaru projektu użyto oprogramowania ContextCapture. Oprogramowanie OpenRoads ConceptStation wykorzystało ten kontekst do utworzenia układów dróg i obiektów pomocniczych, w tym miejsc przechowywania materiałów i gotowych komponentów. Program Navigator pomógł następnie zespołowi w wykryciu i rozwiązaniu konfliktów, z uwzględnieniem rozmiaru i masy wytwarzanych komponentów w celu określenia najlepszej trasy transportu od miejsca produkcji do magazynu. W porównaniu z tradycyjnymi metodami planowania, zastosowanie przez firmę HCSTI narzędzia Navigator do optymalizacji układu obiektu zapewniło wzrost dostępności dla pojazdów i wykorzystania przestrzeni o 50%.

Podczas fazy projektowania i prac inżynierskich wielobranżowy zespół projektowy użył oprogramowania ProjectWise to zarządzania pracą i zapewnienia bezpiecznego, niezawodnego i zunifikowanego środowiska pracy, co podniosło produktywność o 50%. Podstawowym celem projektu była integracja projektu i budowy oraz zapewnienie, że wszystkie zmiany w projekcie mogą być dostarczane jednocześnie interesariuszom z dziedziny projektowania, planowania i produkcji.

Przy użyciu narzędzia OpenBuilding Designer utworzono bibliotekę komponentów — drzwi, okien i innych elementów prefabrykowanych, której użyto następnie do projektowania budynków oraz planowania produkcji i budowy. Rygor projektowania komponentów pozwolił zespołowi na przeprowadzenie szczegółowej analizy oraz dopracowanie i poprawienie projektów.

Oprogramowanie STAAD umożliwiło zaprojektowanie i sprawdzenie tymczasowych konstrukcji na placu budowy oraz analizę modeli BIM zgodnie z chińskimi normami, co podniosło wydajność projektowania i kontroli projektu. Narzędzie ProStructures posłużyło do modelowania konstrukcji stalowych warsztatów produkcyjnych oraz optymalizacji projektu elementów prefabrykowanych. Informacje dotyczące elementów prefabrykowanych są używane bezpośrednio przez obrabiarki cyfrowe, dzięki czemu dane mogą być przenoszone z projektu do maszyn na linii montażowej. Zapewnia to niezwykłą inteligencję procesu produkcyjnego oraz efektywną kontrolę kosztów produkcji. Narzędzie MicroStation służy do tworzenia szablonów i optymalizacji układów linii i schematów produkcji elementów prefabrykowanych, znacznie skracając czas planowania produkcji nowych komponentów.

“Rozwiązania firmy Bentley cechują się niezwykłą wydajnością w zastosowaniach związanych z całym cyklem życia projektu Heilongjiang Construction Industry Modernization Demonstration Park”, powiedział Xuyuan Liang, asystent dyrektora generalnego firmy Heilongjiang Construction Kechuang Investment Group. “Niezależnie od specjalizacji — budowniczy, projektanci, konstruktorzy — i fazy — projekt, budowa, produkcja i zarządzanie — byliśmy w stanie zaobserwować przewagę modelu cyfrowych bliźniaków podczas realizacji projektu i zarządzania majątkiem trwałym. Co więcej, innowacyjne metody pracy i zarządzania produkcją zapewniły nam znaczną oszczędność pracy i surowców, a także podniosły wydajność wykorzystania maszyn i szablonów.”

1131_Strategia cyfryzacji firmy Heilongjiang Construction Kechuang Investment Group optymalizuje rozwój nowego parku demonstracyjnego
Bentley Public Relations

Christine Byrne
Director, Media Relations
1-203-805-0432

Contact Bentley PR