Branża: Kolej
Produkt: LEGION
Użytkownik: Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, Transport for London, China Architecture Design & Research Group
Country: Brazylia, Wielka Brytania, Chiny

 

21 października, 2019

Od São Paulo po Pekin — symulacja ruchu pieszych dla kolei coraz popularniejsza

Symulacja ruchu pieszych może pomóc projektantom budynków, dworców, stadionów i innych obiektów publicznych w usprawnieniu ruchu ludzi, unikaniu korków i zarządzaniu tłumami. Symulacja jest także kluczowa dla planowania bezpieczeństwa i ewakuacji dużych i zatłoczonych budynków, takich jak dworce, lotniska i stadiony. Ruch pieszych coraz częściej staje się krytycznym kryterium projektu, kluczowym dla wielu decyzji na etapie projektowania koncepcyjnego i szczegółowego nowych budynków. Projekty zgłoszone do tegorocznego konkursu Year in Infrastructure firmy Bentley obejmują sześć doskonałych przykładów wykorzystania symulacji ruchu pieszych przez właścicieli-zarządców kolei do analizy i symulacji ruchu na istniejących dworcach w ramach trwających operacji oraz planowania konserwacji i rozbudowy.

Stojąca przed wyzwaniem zapewnienia transportu średnio 3 milionów pasażerów każdego dnia roboczego przy użyciu siedmiu linii obsługujących region metropolitalny São Paulo, firma Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) jest pionierem wykorzystania dynamicznych symulacji ruchu pieszych na dworcach kolejowych w Brazylii od roku 2013. Zastosowanie narzędzia LEGION na dworcu Morumbi w São Paulo umożliwiło CPTM zidentyfikowanie prac wymaganych do rozwiązania problemów z kolejkami na peronach i przy bramkach w hali wejściowej. Modelowanie pomogło firmie CPTM w utworzeniu nowego projektu, który uwzględniał rozdział strumieni pasażerów wsiadających, wysiadających i przesiadających się w celu zarządzania pełnym wykorzystaniem przepustowości istniejącej infrastruktury.

“Firma CPTM wykorzystuje narzędzie LEGION w sposób strategiczny podczas tworzenia projektów nowych dworców i rozwiązywania problemów z przepływem pasażerów na istniejących dworcach i podczas znaczących wydarzeń. Program ten jest niezastąpiony”, powiedział Fernando Galego Boselli, kierownik ds. spójności projektów i innowacji w firmie Companhia Paulista de Trens Metropolitanos.

Niegdyś serce Igrzysk Olimpijskich w Londynie w roku 2012, dworzec Stratford Station to obecnie siódmy pod względem ruchu dworzec w Wielkiej Brytanii. Od roku 2012 do 2017 liczba pasażerów na dworcu wzrosła o średnio 100 000 na dzień a powstające i zaplanowane projekty w okolicy powinny przyczynić się do dalszego wzrostu liczby pasażerów w kolejnych 10–15 latach. Większość infrastruktury należy do firmy Network Rail, lecz ogólne zarządzanie dworcem spoczywa na jednostce organizacji Transport for London, London Underground (LU), która obsługuje linie Jubilee i Central z dworca.

We współpracy z firmą MTR Crossrail firma LU określiła, że zatłoczenie dworca Stratford Station będzie wymagać większego stopnia interwencji niż codzienne zarządzanie przepływami ludzi przez personel dworca. Początkowe próby statycznej oceny przepływów ruchu pieszych względem własnych norm projektowych LU nie pozwoliły na zarejestrowanie interakcji przepływów w kluczowych punktach ani na odpowiednie rozróżnienie ocenianych opcji. Jednakże zastosowanie narzędzia LEGION umożliwiło jednostce LU uwzględnienie istotnych czynników, takich jak różne typy pociągów, precyzyjne impulsy zapotrzebowania oraz wpływ pojemności pociągów na zatłoczenie peronów. Aplikacja pozwoliła także zespołowi na łatwą identyfikację i prezentację wizualną kluczowych ograniczeń dworca. 

Interwencje rozważane przez LU obejmowały zarówno rozwiązania tanie i krótkoterminowe, takie jak przesunięcie linii bramek, jak i droższe i długoterminowe, takie jak budowa nowych przejść nadziemnych. Oprogramowanie LEGION pozwoliło na modelowanie każdej opcji indywidualnie i w połączeniu z rozwiązaniami uzupełniającymi, co pozwoliło na utworzenie listy interwencji z określeniem priorytetów. Do dzisiaj podejście to pozwoliło na zabezpieczenie terenów wymaganych do utworzenia nowego wejścia oraz spowodowało wycofanie się LU z już zatwierdzonej interwencji strukturalnej. Co więcej, jednostka LU była w stanie zbadać różne opcje zarządzania obecnym przepływem pasażerów i zapewnić dowody, które pozwoliły na uzyskanie środków finansowych od projektów komercyjnych w okolicy dworca.

“LEGION to jedno z zestawu narzędzi używanych przez Transport for London do oceny i kwantyfikacji wpływu zatłoczonych dworców w całej sieci”, powiedziała Madeleine Cox, główny specjalista ds. modelowania transportu w jednostce Transport for London. “To kluczowe narzędzie wspierające przypadki biznesowe, zapewniające nie tylko prezentacje wizualne identyfikujące kluczowe punkty zatłoczenia, lecz także pozwalające na monetyzację wyników i wspierające obliczenia stosunku koszt-zysk projektu.”

Po ukończeniu w roku 2021, pekiński dworzec kolei dużych prędkości Fengtai będzie jednym z najważniejszych centrów transportowych miasta i jednym z największych dworców Azji. Stojąc przed wyzwaniem skoncentrowanego przepływu pasażerów i innowacyjnej, dwupiętrowej konstrukcji peronów, klient i zespół projektowy doszli do wniosku, że planowanie ruchu pasażerów i układ obiektów na dworcu będą kluczowe dla bezpieczeństwa i wydajnej eksploatacji.

W związku z faktem, że wykonywanie kompleksowych i bezpośrednich ocen projektów przy użyciu obliczeń statycznych i innego oprogramowania dla tego typu złożonego środowiska jest trudne, firma konsultingowa branży transportowej China Architecture Design and Research Group (CADG) wybrała narzędzie LEGION. Firma CADG przeprowadziła analizę symulacji ruchu pieszych na naziemnych i podziemnych poziomach dworca, jak również obiektów pomocniczych kolei krajowych, metra, dworca autobusowego, taksówek i innych opcji transportu. Narzędzie LEGION pomogło zespołowi projektowemu w określeniu strategii projektowej oraz, dzięki możliwości prognozowania przyszłej wydajności dworca, utworzeniu planu zarządzania operacyjnego.

“Oprogramowanie Bentley pomogło firmie CADG w uproszczeniu procesu analizy i zademonstrowaniu optymalnego projektu dworca Fengtai, przyspieszając koordynację projektu i upraszczając tworzenie dokumentacji, która pozwoliła nam pomóc zespołowi projektowemu w pomyślnym przejściu odpowiednich przeglądów projektu”, powiedział Pingyi Ye, zastępca dyrektora centrum planowania i badań nad transportem firmy China Architecture Design & Research Group.
1073_Od São Paulo po Pekin — symulacja ruchu pieszych dla kolei coraz popularniejsza 1073_Od São Paulo po Pekin — symulacja ruchu pieszych dla kolei coraz popularniejsza (2) 1073_Od São Paulo po Pekin — symulacja ruchu pieszych dla kolei coraz popularniejsza (3).jpg 1073_Od São Paulo po Pekin — symulacja ruchu pieszych dla kolei coraz popularniejsza (4) 1073_Od São Paulo po Pekin — symulacja ruchu pieszych dla kolei coraz popularniejsza (5) 1073_Od São Paulo po Pekin — symulacja ruchu pieszych dla kolei coraz popularniejsza (6)
Bentley Public Relations

Christine Byrne
Director, Media Relations
1-203-805-0432

Contact Bentley PR