Branża: Miasta
Zastosowanie rozwiązań BIM+GIS w odbudowie terenów miejskich Shanbanqiao w Chengdu, Syczuan, Chiny
Produkt: ContextCapture, Descartes, gINT, LumenRT, MicroStation, OpenBridge, OpenBuildings, OpenRoads, ProjectWise
Użytkownik: Chengdu Municipal Engineering Design and Research Institute; Chengdu Institute of Survey & Investigation
Kraj: Chiny

Platforma technologiczna H2PORTO do zintegrowane zarządzania cyklem wodociągów miejskich Porto
Produkt: ACTION Server, OpenFlows
Użytkownik: Águas do Porto, EM
Kraj: Portugalia

21 października, 2019

Miasta wykorzystują inicjatywy cyfrowych bliźniaków do rozwoju technologii BIM i GIS podnoszących jakość życia mieszkańców

Władze lokalne na całym świecie odkrywają lepsze metody współpracy dzięki innowacyjnym inicjatywom cyfrowym. Zdobywają nowe informacje, symulując rzeczywiste sytuacje, optymalizując systemy i procesy oraz monitorując wydajność i stan majątku stałego. Zapewnia to wyższy poziom bezpieczeństwa publicznego oraz bardziej inteligentną i elastyczną infrastrukturę miejską. Wśród miast rozwijających technologie cyfrowe można znaleźć chińskie Chengdu i portugalskie Porto. Projekty te są przedstawiane jako finaliści tegorocznego konkursu Year in Infrastructure za innowacyjne wykorzystanie cyfrowego kontekstu dla cyfrowych bliźniaków oraz za strategie wdrażania cyfrowych procesów pracy.

Chengdu, stolica chińskiej prowincji Syczuan, prowadzi projekt przebudowy dróg w regionie Shanbanquio, warty 1,38 miliarda CNY. Projekt obejmuje budowę 4,3 kilometra dróg, jak również mostów, tuneli, podziemnego przejścia dla pieszych oraz rurociągi i prace pomocnicze. Konstrukcja głównej drogi musi uwzględniać samochody poruszające się z prędkością 60 km/h, podczas gdy drogi pomocnicze muszą zapewnić prędkość 40 km/h.

Zespół projektowy musiał stawić czoła kilku wyzwaniom projektowym, w tym ograniczeniom przestrzeni między podniesionymi i niższymi częściami jezdni oraz złączami. Konieczne było również określenie odległości w poziomie pomiędzy fundamentami, przedłużonym mostem i warunkami brzegowymi, a także uwzględnienie tunelu zasilającego, dwóch stacji metra i trzech odcinków linii metra nr 8. Ponadto projekt musiał zapewnić płynny ruch na złączach, a także wolniejszych pasach, które łączą się z budynkami komercyjnymi po obu stronach drogi. Na koniec zespół projektowy musiał zastanowić się, jak zaprojektować i skonstruować bezpieczny system przejść dla pieszych wzdłuż terenów zielonych i parków znajdujących się obok obszarów o dużym natężeniu ruchu. Firma Chengdu Urban Construction Investment Management Group Co., Ltd. wymagała wysokiego poziomu koordynacji na etapie projektowania, aby uniknąć błędów, pominięć i kolizji.

Aby pomóc w tych wyzwaniach, zespół zastosował otwarte aplikacje firmy Bentley do modelowania i symulacji, zarządzane przez oprogramowanie ProjectWise, a także stworzył cyfrowe bliźniaki wszystkich składników majątku trwałego projektu.  Narzędzie OpenBridge Modeler zostało użyte do modelowania konstrukcji mostu i opracowania strategii minimalizującej wpływ na lokalny ruch, podczas gdy aplikacja OpenRoads posłużyła do zaprojektowania 64 różnych dróg.  Program ProjectWise został wybrany do przechowywania informacji o sieci dróg wymaganych do symulacji ruchu drogowego oraz pomógł zespołowi zwiększyć wewnętrzną wydajność pracy o 20%, wykryć i rozwiązać 16 kolizji oraz skrócić czas rysowania konstrukcji o 120 godzin. Zastosowanie oprogramowania LumenRT do wizualizacji skróciło proces zatwierdzania o 15%, co pozwoliło zaoszczędzić dodatkowy czas i koszty.

“Inteligentny transport i model cyfrowy stanowią podstawę cyfrowego miasta. Cyfrowe bliźniaki zapewniają lekki model, który rozszerza możliwości wykorzystania aplikacji BIM poza projekt w celu realizacji cyfrowego majątku trwałego. Cyfrowe bliźniaki można zastosować bezpośrednio do planowania, budowy, rozbiórki i innych elementów zarządzania,” powiedział Yanxiang Wang, inżynier BIM w firmie Chengdu Urban Construction Investment Management Group Co., Ltd.

Águas do Porto (Wodociągi Porto — ADP) to organizacja odpowiedzialna za zrównoważone i zintegrowane zarządzanie całym cyklem wodociągów miejskich w nadmorskiej społeczności Porto w Portugalii. AdP dostarcza średnio 45 490 metrów sześciennych wody dziennie i pobiera mniej więcej taką samą ilość wody do uzdatniania. Gęstość i złożoność infrastruktury hydraulicznej i zasobów wodnych w Porto sprawiają, że zintegrowane zarządzanie miejskim cyklem wodociągowym jest konieczne, a jednocześnie stawiają wyzwania w zakresie integracji ogromnej liczby różnych systemów w całej firmie. 

W celu zintegrowania informacji z wieloma systemami oprogramowania firma AdP zdecydowała się wykorzystać cyfrowe bliźniaki w tzw. zintegrowanym systemie zarządzania cyklem wodociągów, H2Porto. To kompleksowe rozwiązanie integruje wiele systemów, w tym OpenFlows FLOOD, OpenFlows WaterGEMS, OpenFlows SewerGEMS i ACTION Server. Zespół stworzył w pełni zintegrowane cyfrowe bliźniaki wodociągów miejskich i kanalizacji, wody deszczowej, plaż i systemów wody kąpielowej. Następnie użyto cyfrowych bliźniaków do prognozowania powodzi i problemów z jakością wody, poprawy usług miejskich i szybkości reagowania oraz zapewnienia odporności infrastruktury wodnej.

Pierwszy etap projektu polegał na stworzeniu środowiska federacyjnego z ponad 20 źródeł w celu zintegrowania danych pochodzących z systemu zarządzania obsługą klienta, rozliczeń, konserwacji, projektów, księgowości majątku trwałego, systemów operacyjnych, zarządzania laboratoriami, GIS, SCADA i wielu innych. Integracja danych oprzyrządowania, która została wprowadzona w fazie II, wymagała integracji danych z czujników, urządzeń telemetrycznych i zdalnego zarządzania, w tym 30 000 mierników telemetrycznych i ponad 200 urządzeń.

Cyfrowe bliźniaki zapewniają cyfrową reprezentację wszystkich systemów wodnych w mieście i obejmują trzy modele meteorologiczne: Połączone modele kanałów ściekowych i burzowych przeznaczone dla nabrzeża; modele obszarów ujścia, przybrzeżnych i fal oraz modele prognostyczne. Cyfrowe bliźniaki zapewniają dostęp do tych informacji w czasie rzeczywistym, generują prognozy i automatycznie aktualizują warunki brzegowe z czujników zużycia wody i sieci, przeprowadzają analizę scenariuszy sieci dla pęknięć rur oraz wyłączeń zaworów i pomp, a także publikują dane na temat przepływów, prędkości, poziomu wody, meteorologii i prądów morskich. To środowisko cyfrowych bliźniaków spowodowało wzrost wydajności o 25% i zmniejszyło awarie wodociągów o około 30%, a czas trwania napraw pękniętych rur o 8%. Natychmiastowe odczyty czujników poprawiły podejmowanie decyzji oraz zwiększyły stabilność i niezawodność danych do prawie 99%.

Faza III jest w toku i koncentruje się na instalacji czujników oraz automatyzacji narzędzi i interfejsów podejmowania decyzji, autonomicznych systemów i nowych modeli odpowiedzialności. Do priorytetów H2Porto należą analiza czujników, model dostaw wody, symulacja pęknięć, zarządzanie działaniem mierników i kluczowe wskaźniki wydajności, jak również model hydrodynamiczny, przewidywanie obecności bakterii z grupy coli i hydrometeorologia wybrzeża.

“H2Porto jest ważnym katalizatorem transformacji cyfrowej, która wspiera zmiany ludzi, procesów i technologii, a co najważniejsze, pomaga nam w zapewnieniu mobilności operacyjnej i dostarczania informacji w czasie rzeczywistym na dowolnym urządzeniu”, powiedział Pedro Vieira, dyrektor ds. IT i innowacji w firmie Águas do Porto.

1026_Miasta rozwijają się cyfrowo, wspierając inicjatywy inteligentnych miast 1026_Miasta rozwijają się cyfrowo, wspierając inicjatywy inteligentnych miast (2) 1026_Miasta rozwijają się cyfrowo, wspierając inicjatywy inteligentnych miast (3)
Bentley Public Relations

Christine Byrne
Director, Media Relations
1-203-805-0432

Contact Bentley PR