12 czerwca, 2018

Firmy Siemens i Bentley Systems nawiązują współpracę

Wspieranie rozwoju i współpracy w zakresie realizacji projektów

FRANKFURT (ACHEMA, Światowe Forum Przemysłu Przetwórczego) — 12 czerwca 2018 r. — Oddziały Process Industries and Drives i Digital Factories firmy Siemens nawiązują współpracę z Bentley Institute firmy Bentley Systems w celu rozpoczęcia inicjatywy Process Industries Academy, która będzie wspierać wspólną wizję obu firm w zakresie usług w chmurze i cyfrowych procesów pracy w kwestiach inżynierskich i eksploatacyjnych. Inicjatywa Process Industries Academy pomoże organizacjom lepiej zrozumieć i rozwinąć skuteczną strategię cyfrową we wszystkich aspektach cyklu życia majątku trwałego na podstawie praktycznego doświadczenia i wiedzy najlepszych ekspertów w branży.

W związku z ostatnimi wahaniami na globalnym rynku ropy, gazu i energii oraz ich wpływem na powiązane sektory produkcji przetwórczej tradycyjne sposoby pracy w przemyśle przetwórczym są obecnie kwestionowane na wszystkich etapach całego cyklu życia projektu. Mniejsza liczba inwestycji kapitałowych w nowe projekty oraz większa koncentracja na optymalizacji produktywności, wydajności i wykorzystaniu istniejącego majątku trwałego skłoniły przemysł przetwórczy do zbadania nowych sposobów na zwiększenie konkurencyjności i przychodów operacyjnych.

Optymalne podejście do realizacji projektów i wydajności majątku trwałego uwzględnia interakcje i równowagę między możliwościami organizacji, jej pracownikami oraz procesami i metodami biznesowymi — a wszystko to w połączeniu z najnowszą technologią — w celu systematycznego poprawiania wyników biznesowych.

Na podstawie doświadczenia i wiedzy najlepszych ekspertów w branży inicjatywa Process Industries Academy zapewni sesje koncentrujące się na rzeczywistych przykładach kluczowych aspektów cyfrowego podejścia do realizacji projektów inwestycyjnych i eksploatacji majątku trwałego. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób opracowanie jasnej strategii cyfrowej usprawniającej współpracę, komunikację i koordynację między zespołami projektowymi stwarza idealne środowisko umożliwiające zoptymalizowanie tworzenia informacji oraz cyfrowych procesów pracy.

Eckard Eberle, dyrektor generalny Process Automation w dziale Process Industries and Drives firmy Siemens AG, powiedział: „Inicjatywa Process Industries Academy wspiera rozwój najlepszych praktyk w branży przy jednoczesnym poszanowaniu kultury i tradycji we współczesnym przemyśle przetwórczym. Nasza wspólna wizja akademii polega na oferowaniu właścicielom majątku trwałego, decydentom oraz kierownikom programów i projektów praktycznych i skutecznych środków umożliwiających zrozumienie interakcji i równowagi między zespołami, procesami i technologiami, aby mogli oni zobaczyć poprawę w zakresie realizacji projektów i wydajności majątku trwałego”.

Alan Lamont, wiceprezes Digital Advancement Academies firmy Bentley Systems, powiedział: „Inicjatywa Process Industries Academy zapewni specjalistom z branży środowisko do nauki i dzielenia się praktycznymi spostrzeżeniami na temat usprawnień procesów biznesowych możliwych dzięki technologii, aby mogli oni kształcić i wyposażać swoje zespoły w celu zwiększania produktywności i osiągania najlepszych wyników. Dzięki sesjom w ramach akademii chcemy pomóc uczestnikom w lepszym zrozumieniu ich roli oraz korzyści w całym cyklu życia majątku trwałego. Przedstawimy również praktyczne, rzeczywiste przykłady cyfryzacji umożliwiającej lepszą realizację projektów inwestycyjnych i eksploatację majątku trwałego”.

Sesje w ramach inicjatywy Process Industries Academy będą się odbywały w następujących lokalizacjach w celu wspierania globalnego przemysłu przetwórczego:

Karlsruhe, Niemcy, Process Automation World firmy Siemens
Houston, w stanie Teksas, USA, Digital Advancement Academy firmy Bentley
Szanghaj, Chiny, Process Industry Center of Excellence firmy Siemens

Pierwsza sesja w ramach akademii jest zaplanowana na 14 listopada 2018 roku w Karlsruhe, w ośrodku Process Automation World firmy Siemens.  Półdniowa prezentacja inicjatywy Process Industries Academy odbędzie się podczas konferencji Year in Infrastructure 2018 firmy Bentley w Londynie, w poniedziałek 15 października.

Podpis i link do obrazu:
Inicjatywa Process Industries Academy pomoże organizacjom rozwinąć strategię cyfrową na podstawie praktycznego doświadczenia i wiedzy najlepszych ekspertów.

Autor: Zdjęcie dzięki uprzejmości firmy Bentley Systems

Siemens AG (Berlin i Monachium) to globalna firma technologiczna, która od 170 lat kojarzy się z doskonałością inżynierską, innowacyjnością, jakością i niezawodnością. Firma działa na całym świecie, koncentrując się na obszarach wydajności energetycznej, automatyzacji i cyfryzacji. Firma Siemens, będąca jednym z największych na świecie producentów energooszczędnych i oszczędzających zasoby technologii, jest wiodącym dostawcą wydajnych rozwiązań do wytwarzania i przesyłania energii oraz pionierem w zakresie rozwiązań infrastrukturalnych, a także w zakresie automatyzacji, napędów i oprogramowania dla przemysłu. Dzięki publicznie notowanej spółce zależnej Siemens Healthineers AG firma Siemens jest również wiodącym dostawcą urządzeń do obrazowania medycznego — takich jak tomografy komputerowe i systemy do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego — oraz liderem w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i klinicznych rozwiązań IT. W roku fiskalnym 2017, który się zakończył 30 września 2017 roku, firma Siemens wygenerowała przychody w wysokości 83 miliardów euro i odnotowała dochód netto w wysokości 6,2 miliarda euro. Pod koniec września 2017 roku firma zatrudniała około 377 000 pracowników na całym świecie. www.siemens.com

Bentley Institute rozwija zawody związane z infrastrukturą, zachęcając i wspierając proces cyfryzacji. Inicjatywy instytutu mają na celu przyciąganie obecnych i przyszłych specjalistów ds. infrastruktury poprzez ustawiczne przekazywanie wiedzy o rozwiązaniach technologicznych, a także o najlepszych praktykach w zakresie realizacji projektów i wydajności majątku trwałego. Akademie Digital Advancement Academies organizowane przez Bentley Institute wspomagają rozwój środowiska i kultury innowacji poprzez organizowanie sesji informacyjnych, forów, seminariów i grup roboczych, pomagając zapewnić wszystkim uczestnikom projektu pełne zrozumienie cyfrowych procesów, norm i rezultatów niezbędnych do pomyślnej realizacji projektu. www.bentley.com/learn

Bentley Systems, Incorporated jest światowym liderem specjalizującym się w dostarczaniu inżynierom, architektom, geodetom, konstruktorom oraz zarządcom infrastruktury kompleksowych rozwiązań w zakresie nowoczesnego oprogramowania wspierającego rozwój infrastruktury. Założona w 1984 r. firma Bentley ma ponad 3500 pracowników w ponad 50 krajach świata i jest na drodze do przekroczenia rocznej stopy przychodów rzędu 700 milionów dolarów. Od 2012 r. firma Bentley zainwestowała ponad 1 miliard dolarów w badania, rozwój i przejęcia. www.bentley.com

##

Nazwa Bentley i logo Bentley są zastrzeżonymi lub niezastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami usługowymi firmy Bentley Systems, Incorporated lub jednej z należących do niej w całości bezpośrednich lub pośrednich spółek zależnych. Wszystkie pozostałe marki i nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do odpowiednich właścicieli.

Bentley Public Relations

Christine Byrne
Media Relations Senior Manager
1-203-805-0432

Contact Bentley PR