26 kwietnia, 2018

Bentley Systems przejmuje firmę Plaxis i komplementarną firmę SoilVision w celu zapewnienia inżynierom geotechnicznym dostępu do cyfrowych procesów pracy w zakresie projektów infrastrukturalnych

Kompleksowe środowisko do modelowania umożliwia teraz współpracę
geostrukturalną i geośrodowiskową

EXTON w stanie Pensylwania — 26 kwietnia 2018 r. — Bentley Systems, Incorporated, wiodący globalny dostawca kompleksowych rozwiązań w zakresie nowoczesnego oprogramowania wspierającego rozwój infrastruktury, ogłosił dzisiaj przejęcie firmy Plaxis z siedzibą w Delft w Holandii, wiodącego dostawcy oprogramowania geotechnicznego, oraz podpisanie umowy nabycia firmy SoilVision z siedzibą w Saskatchewan w Kanadzie, dostawcy oprogramowania do inżynierii gleb. Dzięki tym przejęciom oraz wiodącemu na rynku własnemu oprogramowaniu do raportowania i zarządzania danymi dotyczącymi odwiertów gINT firma Bentley została kompleksowym dostawcą rozwiązań dla specjalistów geoinżynierii przechodzących na technologię cyfrową. W efekcie, postępy w BIM mogą objąć istotne kwestie inżynierii podziemnej dla każdego projektu infrastrukturalnego.

Projekty rozpoczyna się od pomiarów geotechnicznych i pobierania próbek, których wyniki są rejestrowane w oprogramowaniu gINT umożliwiającym wszechstronne dokumentowanie i raportowanie. Następnie specjaliści wykonują prace inżynierskie związane z określaniem właściwości gleby, zachowania podłoża oraz przepływu wód gruntowych z wykorzystaniem aplikacji SVOFFICE firmy SoilVision uzupełnionych rozwiązaniami firmy Plaxis. W dalszej kolejności przeprowadza się analizę interakcji gleba-konstrukcja z wykorzystaniem oprogramowania firmy Plaxis do projektowania, symulacji i inżynierii (np. PLAXIS 2D, PLAXIS 3D).

Nowe możliwości, dostępne dzięki cyfrowym procesom pracy zapewnianym przez kompleksowe środowisko do modelowania firmy Bentley, polegają na integracji aplikacji geotechnicznych z aplikacjami strukturalnymi firmy Bentley (takimi jak STAAD, RAM i SACS) w celu uzyskania niespotykanej dotąd wydajności w inżynierii geostrukturalnej. Ponieważ zmieniać się mogą wymagania właściciela, strategie konstrukcyjne i warunki na placu budowy (nieustannie monitorowane za pomocą dronów i oprogramowania ContextCapture firmy Bentley do modelowania rzeczywistości), analiza geotechniczna przeprowadzana w trybie ciągłym i zarządzana z wykorzystaniem platformy do współpracy ProjectWise może poprawić wyniki.

Spośród obecnych wymagań dotyczących infrastruktury na pierwszy plan wysuwają się względy geotechniczne. Na przykład urbanizacja napędza rozwójinfrastruktury naziemnej jak i pod ziemią, przy czym nacisk kładzie się na wydajność fundamentów i tuneli. Z kolei nowe projekty infrastrukturalne wszystkich typów są uzależnione od wybudowanych zapór, nabrzeży, wałów, grobli i zbiorników mających na celu zwiększenie ich odporności. Ponadto nowe typy majątku trwałego, takie jak konstrukcje morskich turbin wiatrowych, wymagają nowych możliwości przeprowadzania analiz geotechnicznych, które w tym przypadku zapewni nadchodzące oprogramowanie MoDeTo firmy Plaxis.

Ponieważ majątek trwały infrastruktury jest w sposób istotny powiązany ze środowiskiem podziemnym, jest on narażony na ryzyko geośrodowiskowe, m.in. aktywność sejsmiczną, osiadanie i wpływy atmosferyczne. Dzięki wykorzystaniu nowych, cyfrowych procesów pracy obejmujących monitorowanie i analizę w czasie rzeczywistym podczas operacji infrastrukturalnych geotechnicy mogą odgrywać coraz bardziej istotną rolę w zapewnianiu odporności na warunki geośrodowiskowe.

Greg Bentley, dyrektor generalny firmy Bentley Systems, powiedział: „Moi koledzy i ja witamy nasze nowe zespoły z firm Plaxis i SoilVision, które łączy wspólny zapał do zaiplementowania efektów naukowych prac teoretycznych do lepszych praktyk inżynierskich. Dr Ronald Brinkgreve z firmy Plaxis i dr Murray Fredlund, założyciel firmy SoilVision, są tego przykładem. Wierzę, że wszyscy inżynierowie geotechniczni odnieśli korzyści z nieustannego, zapewniającego wartość dodaną rozwoju narzędzi branżowych przez firmę Plaxis — zarówno jeśli chodzi o możliwości, jak i jakość. Dzięki profesjonalnemu i zaangażowanemu zespołowi kadry kierowniczej, prowadzonemu przez Jana-Willema Koutstaala, firma Plaxis stała się jednym z odnoszących największe sukcesy przedsiębiorstw zajmujących się produkcją oprogramowania, jakie kiedykolwiek widziałem”.

Bentley dodał: „Podczas gdy większość branż związanych z inżynierią infrastruktury skupiła się na wykorzystywaniu intuicyjnych modeli 3D, rozwój aplikacji geotechnicznych zdawał się być mniej nastawiony na rozwiązania graficzne, co uniemożliwiło stosowanie wielobranżowych procesów pracy. Ten »niepowiązany« sposób myślenia dominował nawet wtedy, gdy firmy Plaxis i SoilVision oraz oprogramowanie gINT upowszechniały innowacje 3D. Kompleksowe środowisko do modelowania naszej platformy BIM umożliwi w końcu geotechnikom wykorzystanie cyfrowych procesów pracy dla każdego projektu infrastrukturalnego i majątku trwałego”.

Tony O’Brien, globalny lider ds. geotechniki w firmie Mott MacDonald, powiedział: „PLAXIS to jedno z naszych podstawowych narzędzi do analizy, które wykorzystujemy globalnie w operacjach geotechnicznych. W rękach doświadczonych specjalistów oprogramowanie PLAXIS umożliwia analizowanie wielu z naszych najbardziej złożonych problemów dotyczących interakcji gleba-konstrukcja. Spodziewamy się, że po przejęciu tego oprogramowania przez firmę Bentley będziemy mogli osiągnąć więcej, wykorzystując cyfrowe procesy pracy dostępne dzięki integracji technologii PLAXIS z kompleksowym środowiskiem do modelowania firmy Bentley. Te procesy pracy są zbieżne z filozofią firmy Mott MacDonald, polegającą na »powiązanym« sposobie myślenia i stawianiu czoła złożonym wyzwaniom infrastrukturalnym”.

Informacje o firmie Plaxis
Firma Plaxis jest światowym liderem na rynku oprogramowania do inżynierii geotechnicznej opartego na metodzie elementów skończonych, który dostarcza swoje aplikacje użytkownikom w ponad 100 krajach na całym świecie. Oprogramowanie firmy Plaxis, mające ugruntowaną renomę standardu branżowego w dziedzinie projektowania geotechnicznego, służy właścicielom projektów, wykonawcom i konsultantom w zakresie budownictwa lądowego, przemysłu naftowego i gazowego oraz inżynierii morskiej, a także organizacjom rządowym. www.plaxis.com

Informacje o firmie SoilVision
Założona w 1997 roku firma SoilVision oferuje inżynierom geotechnicznym i hydrogeologom rozwiązania w zakresie projektów koncepcyjnych 3D i analizy stateczności skarp, przepływu wód gruntowych, naprężeń/odkształceń, transportu zanieczyszczeń, przepływu wód termicznych w glebach nasyconych/nienasyconych oraz powiązanych procesów. Oprogramowanie rozwiązuje skomplikowane problemy dzięki zastosowaniu modelowania numerycznego i analizy konstrukcji ziemnych w zakresie stateczności skarp ziemnych i stoków skalnych w odniesieniu do zapór ziemnych, odkrywek, grobli, nabrzeży i murów oporowych. Oprogramowanie wykorzystywano zarówno do realizacji prostych projektów, jak i przeprowadzania zaawansowanych analiz nasycenia. Oprogramowanie jest szeroko wykorzystywane w górnictwie do projektowania i oceny dużych konstrukcji ziemnych. www.soilvision.com

Informacje o firmie Bentley Systems
Bentley Systems jest światowym liderem specjalizującym się w dostarczaniu inżynierom, architektom, geodetom, konstruktorom oraz zarządcom infrastruktury kompleksowych rozwiązań w zakresie nowoczesnego oprogramowania wspierającego rozwój infrastruktury. Firma Bentley wykorzystuje mobilność informacji w celu poprawienia wydajności wykorzystania zasobów, poprzez wykorzystanie zalet modelowania informacji przez zintegrowane projekty zorientowane na inteligentną infrastrukturę. Rozwiązania firmy Bentley obejmują aplikacje MicroStation do projektowania i modelowania infrastruktury, platformę ProjectWise do współpracy w ramach zintegrowanych projektów oraz usługi operacyjne AssetWise do zarządzania eksploatacją zasobów w ramach tworzenia inteligentnej infrastruktury – i uzupełniane są przez kompleksowe usługi zarządzane oferowane za pośrednictwem dostosowanych Planów Sukcesu.

Założona w 1984 r. firma Bentley ma ponad 3500 pracowników w ponad 50 krajach świata, ponad 700 milionów dolarów rocznych przychodów, a od 2012 r. zainwestowała ponad 1 miliard dolarów w badania, rozwój i przejęcia. www.bentley.com

Powiązane obrazy:

PLAXIS 3D
Podpis: Oprogramowanie PLAXIS 3D wykonuje trójwymiarową analizę odkształceń, interakcji gleba-konstrukcja oraz stateczności w zakresie inżynierii geotechnicznej i mechaniki górotworu.

SoilVision
Podpis: Aplikacje firmy SoilVision zapewniają możliwości wykonywania prac inżynierskich związanych z określeniem właściwości gleby, zachowania podłoża oraz przepływu wód gruntowych.

##

Nazwa Bentley, logo Bentley „B”, AssetWise, ContextCapture, gINT, MicroStation, ProjectWise, RAM, SACS i STAAD są zastrzeżonymi lub niezastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami usługowymi firmy Bentley Systems, Incorporated lub jednej z należących do niej w całości bezpośrednich lub pośrednich spółek zależnych. Wszystkie pozostałe marki i nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do odpowiednich właścicieli.

 

 

  

Bentley Public Relations

Jennifer Maguire
Corporate Communications Director
1-610-458-2695

Christine Byrne
Media Relations Senior Manager
1-203-805-0432

Contact Bentley PR