10 października, 2017

Going Digital: Nowe oprogramowanie OpenRail firmy Bentley Systems jako pierwsze rozwija BIM dla pełnego cyklu życia kolei – Inżynieria systemu od planowania po wydajność eksploatacji

Dzięki połączonemu środowisku danych (CDE) OpenRail komponenty cyfrowe i kontekst cyfrowy łączą się na potrzeby korzyści z cyfrowych procesów prac dla infrastruktury kolejowej

SINGAPUR — Konferencja Year in Infrastructure — 10 października 2017 r. — Dzisiaj Dyrektor Generalny Bentley Systems, Greg Bentley przedstawił rozwiązanie OpenRail składające się z aplikacji i usług do kompleksowego planowania, projektowania, realizacji projektu i eksploatacji infrastruktury kolejowej. Podstawą dla OpenRail jest połączone środowisko danych (CDE) firmy Bentley współdzielone przez usługi do współpracy ProjectWise i usługi operacyjne AssetWise, które obecnie w OpenRail łączą komponenty cyfrowe i kontekst cyfrowy za pomocą cyfrowych procesów prac. Aplikacje OpenRail będą obejmować OpenRail ConceptStation, dostępną obecnie do koncepcyjnego planowania i projektowania linii kolejowych; OpenRail Designer, dostępną od początku 2018 roku, służącą do szczegółowej inżynierii i projektowania 3D toru, linii napowietrznych, tuneli, mostów i związanej z nimi infrastruktury budowlanej, oraz AECOsim Station Designer do kompleksowego modelowania stacji kolejowych.

Greg Bentley powiedział: „Bentley Systems ma duże osiągnięcia w dostarczaniu wiodących w branży rozwiązań usprawniających realizację projektów i wydajność majątku trwałego dla najtrudniejszych projektów kolejowych na całym świecie. Większość aplikacji z naszego portfela jest wykorzystywana przy projektach kolejowych i rozwinęliśmy BIM dla kolei, w szczególności za pomocą naszej oferty Rail Track, optymalizacji korytarza kolejowego za pomocą Optram i za pomocą aplikacji ComplyPro do progresywnego zapewniania zgodności z wymaganiami dla kolejnictwa. Jednakże pomysł na te określone narzędzia do określonych zadań powstał przed naszym dążeniem to tego, co nazywamy obecnie cyfrowymi procesami prac, w których rezultaty prac inżynierskich mają być ponownie wykorzystywane w trakcie całego cyklu życia majątku trwałego.

„Ponadto nasi użytkownicy będący inżynierami kolejnictwa byli przekonujący w tłumaczeniu nam, że linie kolejowe — bardziej niż jakiekolwiek inne elementy infrastruktury — są systemem połączonych komponentów, wymagającym systemowego podejścia od samego początku. Tak więc koleje stały się priorytetem dla naszej firmy jeśli chodzi o połączenie wszystkiego — industrializacji BIM na potrzeby realizacji projektów i wykorzystywania cyfrowego DNA na potrzeby wydajności majątku trwałego. W tym miejscu, mimo że mamy jeszcze przed sobą wiele zaplanowanych przystanków na drodze do aplikacji OpenRail, każdy projekt kolejowy i majątek trwały może korzystać z naszych CDE i usług cyfrowych procesów prac OpenRail — zaczynając rozwój swojej cyfrowej infrastruktury kolejowej na dowolnym „przystanku” OpenRail w dowolnej chwili”.

Połączone środowisko danych

Rozwiązanie OpenRail jest oparte na połączonym środowisku danych składającym się ze wspólnych usług ProjectWise i AssetWise skonfigurowanych specjalnie dla procesów prac inżynierskich dla systemów kolejowych. W trakcie realizacji projektu ProjectWise ułatwia współpracę między rozproszonymi zespołami inżynierskimi, koordynację uporządkowanych procesów prac i widoczność połączonego projektu. Na potrzeby OpenRail, AssetWise zapewnia usługi informacyjne o cyklu życia majątku trwałego dla odsyłania liniowego, sieciowego i geoprzestrzennego, wsparcia decyzji o konserwacji korytarzy, procesów prac kontrolnych i zarządzania niezawodnością i zmianami.

Usługi CDE OpenRail obejmują Components Center dla komponentów cyfrowych, ContextShare dla kontekstu cyfrowego, ComplyPro dla progresywnego zabezpieczania i ConstructSim Completions dla zapewniania dostępu do gotowości operacyjnej. ComplyPro to ugruntowany globalny lider na rynku kolejowym w kategorii zarządzania opartymi na współpracy systemami zapewniania zgodności z wymaganiami technicznymi i bezpieczeństwa od etapu koncepcji do przekazania projektu. OpenRail rozszerza ten zakres do progresywnego zabezpieczania operacji i zapewniania zgodności z przepisami. ConstructSim Completions automatyzuje proces kontroli w celu przyspieszenia postępów systemów i walidacji gotowości systemów do skutecznego przekazania i zamknięcia projektu.

Komponenty cyfrowe
Components Center to usługa w chmurze Azure zawierającej biblioteki, które dopasowują, w obrębie różnych branży i aplikacji, semantyczne treści skatalogowanych komponentów, mogące zawierać dane o sprzedawcach, szczegóły produkcji, wymagania dla komponentów (na przykład specyfikacje i połączenia elektryczne), cechy niezawodności i obrazy wymagane do dokumentacji (na przykład widok 3D, plan, schematy). Komponent cyfrowy jest ponownie wykorzystywany w procesach prac BIM w modelowaniu projektowym, modelowaniu analitycznym, modelowaniu budowy i w rejestrach majątku trwałego—zaczynając od komponentu skatalogowanego, przez komponent wyprodukowany, po komponent zainstalowany i eksploatowany.

OpenRail Components Center rozpoczyna działanie z bibliotekami ogólnych komponentów kolejowych z odpowiednimi informacjami i z bibliotekami od istotnych dostawców, takich jak Siemens, ale ma być w założeniu utrzymywane i rozszerzane przez organizacje użytkowników

Kontekst cyfrowy
Modelowanie rzeczywistości włącza kontekst cyfrowy do procesu prac nad infrastrukturą kolejową. Rozwiązanie ContextCapture firmy Bentley przetwarza fotografie cyfrowe i/lub skany laserowe wykonane przez drony albo urządzenia ręczne lub montowane na pociągach w celu stworzenia „siatki rzeczywistej” gotowej do prac inżynierskich, która dokładnie odzwierciedla nieustannie mierzone warunki korytarza kolejowego, obiektu lub stacji.

W trakcie szczegółowego projektowania siatka rzeczywista może być np. użyta do zbadania linii widzenia na potrzeby umieszczania sygnałów. Z uwagi na to, że siatka rzeczywista może być rejestrowana nieustannie, postępy w budowie mogą być śledzone i porównywane z oczekiwanymi postępami szczegółowego projektu. W trakcie eksploatacji siatka rzeczywista może być wykorzystywana do porównywania modelu 3D działającego obiektu z modelem projektu obiektu i służyć jako realistyczne środowisko 3D z hiperłączami do czujników zapewniających widoczność operacyjną i szkolenie w reagowaniu na sytuacje awaryjne.

OpenRail ConceptStation
Rozwiązanie OpenRail ConceptStation, możliwe dzięki komponentom cyfrowym i kontekstowi cyfrowemu OpenRail, w wyjątkowy sposób rozszerza możliwości BIM o koncepcyjne planowanie linii kolejowych i ich rozkładu. Pracując w środowisku projektowym 3D geokoordynowanej siatki rzeczywistej służącej jako kontekst cyfrowy dla korytarza kolejowego, użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Components Center, aby przeciągać komponenty cyfrowe do projektu w celu szybkiego układania linii kolejowych, mostów, linii napowietrznych, sygnałów, tuneli itp. Posiadając informacje o terenie i informacje na temat komponentów cyfrowych, OpenRail ConceptStation może szybko obliczać ilości elementów kolejowych, takich jak tory, balast, legary przewody jezdne, liny nośne, wyposażenie, pokrycie mostów, beton i stal oraz prace ziemne wymagane na potrzeby projektu koncepcyjnego, i może interaktywnie opracować wstępne oszacowanie kosztów w celu oceny wykonalności. Wszystkie informacje projektowe, komponenty i kontekst zawarte w projekcie koncepcyjnym mogą być następnie ponownie wykorzystane w cyfrowym procesie prac w OpenRail Designer na potrzeby szczegółowego projektu infrastruktury kolejowej.

Cyfrowe procesy prac
W cyfrowych procesach prac dane zarejestrowane lub stworzone w jednym celu mogą być używane przez programy komputerowe w innych celach, co oszczędza czas, minimalizuje przeróbki i poprawia jakość danych w trakcie cyklu życia majątku trwałego. Cyfrowe procesy prac mogą również łączyć pracę różnych branż w celu dokonania dodatkowych postępów w zakresie realizacji projektu i wydajności majątku trwałego. Przykłady działań umożliwionych przez cyfrowe procesy prac obejmują rozważanie wariantów na etapie koncepcji, montażu, kontroli i produkcji. Każdy z tych procesów prac reprezentuje nowe możliwości dodania wartości do projektu przez inżynierów i ich pracę, która wykracza poza ich tradycyjną rolę w projekcie, oraz możliwość uwzględnienia wkładu w budowę, kontrole i eksploatację.

Postępy w cyfrowych procesach prac w OpenRail pomogą użytkownikom w osiągnięciu szybszych czasów realizacji, widoczności w całym systemie, gwarancji zgodności z wymaganiami i w usprawnieniu procesu decyzyjnego na etapie projektowania, budowy i eksploatacji infrastruktury kolejowej.

Dowiedz się więcej o OpenRail tutaj

O Bentley Systems
Bentley Systems jest światowym liderem specjalizującym się w dostarczaniu inżynierom, architektom, geodetom, konstruktorom oraz zarządcom infrastruktury kompleksowych rozwiązań w zakresie nowoczesnego oprogramowania wspierającego projektowanie, budowę oraz eksploatację infrastruktury. Firma Bentley wykorzystuje mobilność informacji w celu poprawienia wydajności wykorzystania zasobów, wykorzystując zalety modelowania informacji przez zintegrowane projekty zorientowane na inteligentną infrastrukturę. Rozwiązania firmy Bentley obejmują aplikację MicroStation do projektowania i modelowania infrastruktury, platformę ProjectWise do współpracy w ramach zintegrowanych projektów oraz usługi operacyjne AssetWise do zarządzania eksploatacją zasobów w ramach tworzenia inteligentnej infrastruktury – i uzupełniane są przez kompleksowe usługi zarządzane oferowane za pośrednictwem dostosowanych Planów Sukcesów. 

Założona w 1984 r. firma Bentley ma ponad 3000 pracowników w 50 krajach świata, ponad 600 milionów dolarów rocznych przychodów, a od 2011 r. zainwestowała ponad miliard dolarów w badania, rozwój i przejęcia.

Dodatkowe informacje na temat firmy Bentley można znaleźć w witrynie www.bentley.com. Aby na bieżąco otrzymywać aktualności na temat firmy Bentley, można dokonać subskrypcji kanału RSS firmy Bentley z informacjami prasowymi i aktualnościami. Odwiedź stronę Konferencji Year In Infrastructure, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat wydarzeń firmy Bentley dla liderów w branży. Zapraszamy do przejrzenia zbioru innowacyjnych projektów infrastrukturalnych zgłaszanych do corocznego konkursu Be Inspired w zakładce Infrastructure Yearbooks na stronie firmy Bentley. W celu uzyskania dostępu do witryny umożliwiającej specjalistom nawiązywanie kontaktów, komunikację oraz dzielenie się zdobytą wiedzą odwiedź Bentley Communities.

Aby pobrać ranking Bentley Infrastructure 500 Top Owners, wyjątkowe światowe zestawienie właścicieli infrastruktury z sektora prywatnego i publicznego ułożone w oparciu o łączną wartość ich inwestycji infrastrukturalnych, odwiedź BI 500.

# # #

Bentley, logo „B”, AECOsim Station Designer, AssetWise, ComplyPro, ConstructSim Systems Completions, ContextCapture, MicroStation, OpenRail, OpenRail ConceptStation, OpenRail Designer, and ProjectWise są zastrzeżonymi lub niezastrzeżonymi znakami towarowymi lub usługowymi firmy Bentley Systems, Incorporated lub jednej z jej bezpośrednich lub pośrednich spółek zależnych. Wszystkie pozostałe marki i nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do odpowiednich właścicieli.

Powiązane obrazy:

Obraz: OpenRail ConceptStation CONNECT Edition 1

Podpis: OpenRail ConceptStation CONNECT Edition pozwala na szybkie badanie wielobranżowych alternatyw projektowych i inżynierskich

 

Obraz: OpenRail ConceptStation CONNECT Edition 2

Podpis: OpenRail ConceptStation CONNECT Edition wykorzystuje wbudowane kontrole projektowe i kontrole prześwitów dla istniejącej i proponowanej infrastruktury

 

Obraz: OpenRail ConceptStation CONNECT Edition 3

Podpisy: OpenRail ConceptStation CONNECT Edition tworzy innowacyjne i inspirujące projekty zawierające zwrotnice, przejazdy i powiązaną infrastrukturę.

 

Obraz: Kosztorysowanie w OpenRail ConceptStation CONNECT Edition

Podpis: OpenRail ConceptStation CONNECT Edition pozwala zrozumieć finansowe implikacje tak szybko, jak to możliwe w trakcie procesu

 

Obraz: OpenRail Designer CONNECT Edition 1

Podpis: Edytor cant OpenRail Designer CONNECT Edition zapewnia inżynierom i projektantom wymaganą kontrolę i elastyczność

 

Obraz: OpenRail Designer CONNECT Edition 2

Podpis: OpenRail Designer CONNECT Edition zapewnia realistyczne modelowanie korytarzy kolejowych

 

Obraz: OpenRail Designer CONNECT Edition 3

Podpis: OpenRail Designer CONNECT Edition pozwala na szybkie opracowywanie wielobranżowych projektów w odpowiednim otoczeniu przy użyciu siatek rzeczywistych 3D

OpenRail ConceptStation CONNECT Edition 1

OpenRail ConceptStation CONNECT Edition 2

OpenRail ConceptStation CONNECT Edition 3

OpenRail ConceptStation CONNECT Edition Costing

OpenRail Designer CONNECT Edition 1

OpenRail Designer CONNECT Edition 2

OpenRail Designer CONNECT Edition 3


Bentley Public Relations

Jennifer Maguire
Corporate Communications Director
1-610-458-2695

Christine Byrne
Media Relations Senior Manager
1-203-805-0432

Contact Bentley PR