Branża: Administracja
Produkty: ContextCapture, Descartes, MicroStation, ProjectWise
Użytkownicy: AAM Group, Haiwei Spatial Information Technology, The Sanborn Map Company
Kraje: Singapur, Chiny, USA

09 października, 2017

Modelowanie rzeczywistości daje możliwość tworzenia cyfrowych miast oraz prowadzenia prac nad rozwojem pojazdów autonomicznych

Modelowanie rzeczywistości umożliwia administracji dostosowanie się do zmieniających się warunkow otoczenia i wzrostu populacji dzięki usprawnieniu planowania, projektowania, budowy i eksploatacji infrastruktury miejskiej. Biuro Planowania miasta Yangzhou oraz Singapore Land Authority to wizjonerskie organizacje budujące miasta cyfrowe za pomocą modelowania rzeczywistości. Modelowanie rzeczywistości umożliwia również organizacjom takim jak Sanborn tworzenie bardzo dokładnych map 3D HD dla wsparcia pojazdów autonomicznych, które mogą być używane w symulatorach, co sprawia, że obszary takie jak hrabstwo Santa Clara w Kalifornii zbliżają się do zrealizowania pełnego potencjału samoprowadzących się pojazdów.

Grupa ds. zaawansowanych technologii w spółce Sanborn opracowała zastrzeżoną technologię tworzenia map HD, która tworzy standaryzowane, bardzo dokładne mapy 3D, przeznaczone specjalnie dla rynku samochodów samoprowadzących się. Narzędzie ContextCapture Center umożliwiło firmie Sanborn szybkie tworzenie modeli 3D opartych na siatce rzeczywistości istniejących terenów miejskich w zatłoczonym hrabstwie Santa Clara w Kalifornii w oparciu o bardzo precyzyjne zdjęcia wykonane przez Sanborn – co znacząco skróciło proces szacowany na 6 miesięcy, gdyby przeprowadzało go trzech projektantów tradycyjnymi metodami. Dzięki siatce rzeczywistości 3D firma Sanborn była w stanie pokazać jakość danych z map HD swoim partnerskim firmom motoryzacyjnym. Partnerzy wykorzystują te możliwości do wykonywania precyzyjnych pomiarów odległości, objętości i powierzchni widocznych bezpośrednio w interfejsie 3D, a możliwość udostępniania i wizualizowania modeli 3D w sieci pozwala osobom zainteresowanym z łatwością przeglądać dane wektorów i punktów nałożone cyfrowo na siatkę rzeczywistości 3D o wysokiej rozdzielczości. Zestawy danych są dostępne dla wszystkich poziomów złożoności testowania autonomicznej jazdy – jazdy na autostradzie, w terenie miejskim, na parkingu i innych.

Sharad V. Oberoi, Ph.D., dyrektor działu IT i tworzenia oprogramowania w spółce Sanborn, powiedział: „Samochody samoprowadzące się nie są już futurystycznym pomysłem. Poważni producenci samochodów już wypuścili albo wkrótce wypuszczą funkcje samoprowadzenia się, które dadzą samochodom pewne możliwości jazdy autonomicznej. Dzięki siatce 3D wygenerowanej przy użyciu ContextCapture Center Grupa ds. zaawansowanych technologii w spółce Sanborn była w stanie zaprezentować jakość danych map HD, w tym absolutną dokładność terenu, swoim partnerskim firmom motoryzacyjnym. Automatyzacja produkcji modeli 3D dla projektów o wielkości miasta przy użyciu ContextCapture Center sprawiła, że projekt został wykonany dużo szybciej, niż było to możliwe wcześniej.”

Testowanie rozwiązań motoryzacyjnych w świecie rzeczywistym jest drogie i czasochłonne. RAND Corporation szacuje, że aby wykazać, że samochód autonomiczny jest jedynie 20 procent bezpieczniejszy od samochodu prowadzonego przez człowieka, trzeba przejechać ponad 11 miliardów mil (ok. 17 702 784 000 km). Aby przejechać taką odległość, tysiąc samochodów testowych — jeżdżących bez przerwy, 365 dni w roku — musiałoby jeździć przez 50 lat. Symulacja środowiska w świecie wirtualnym rozwiązuje ten problem w ciągu kilku godzin. Siatka rzeczywistości 3D jest wprowadzana do narzędzia symulacyjnego przez firmę partnerską na potrzeby testowania pojazdów autonomicznych w świecie wirtualnym.

Firma AAM Group wykonała oparte na pojazdach mobilne mapowanie i pomiary obejmujące 5 500 kilometrów dróg publicznych dla Singapore Land Authority (SLA) i wykonała bardzo szczegółowe modele 3D wszystkich dróg i obiektów miejskich w Singapurze, w tym przystanków autobusowych, postojów taksówek, słupów oświetleniowych, znaków drogowych, mostów, zakrytych kładek, słupków, skrzynek elektrycznych, włazów, barierek ochronnych i balustrad. Dane były modelowane z zachowaniem poziomu dokładności do 0,3 metra zgodnie ze standardem CityGML przy użyciu MicroStation. AAM oszacowała, że przy opracowywaniu krajowej mapy 3D przy użyciu aplikacji firmy Bentley zaoszczędzono 3000 dni pracy.

Pomiary dróg Singapuru wytworzyły 600 000 milionów punktów LiDAR i 3 miliony zdjęć. Oprogramowanie MicroStation zapewniło ramy do łatwego połączenia tych danych z innymi dostępnymi źródłami danych. W trakcie cyklu życia projektu wykorzystywano ProjectWise do przechowywania istotnych informacji związanych z podwykonawcami, fakturowaniem, przepływami środków pieniężnych, comiesięcznymi spotkaniami projektowymi oraz dokumentację badań akceptacji przez użytkowników (UAT). ProjectWise pozwolił również na płynną współpracę między biurem AAM w Singapurze a biurami w Australii. Krajowa mapa 3D będzie miała ogromny wpływ na program Smart Nation Singapuru, zapewniając szczegółowe i kompleksowe zestawy danych 3D dla różnych agencji i osób zainteresowanych do wykorzystania na ich potrzeby biznesowe. Jednym z przykładów takiego wykorzystania danych jest strefa testowa dla pojazdów autonomicznych w One-North, gdzie wybrane firmy i badacze przeprowadzają testy przy użyciu zestawu danych 3D jako mapy bazowej.

W trzecim przykładzie, Haiwei Spatial Information Technology opracowała siatkę rzeczywistości 3D dla Biura planowania miasta Yangzhou, która stanowi podstawę dla bazy danych 3D GIS, która będzie udostępniana mieszkańcom i wykorzystywana do wspierania procesu decyzyjnego w sprawach miasta. Budowanie „Cyfrowego miasta 3D Yangzhou” ma duże znaczenie dla planowania, budowy i zarządzania miastem – propozycje planistyczne i projektowe mogą być prezentowane decydentom w przestrzeni 3D, gdzie ostateczne rezultaty planu mogą być z łatwością zwizualizowane i przeanalizowane. Pozyskiwanie obrazów w formie danych z fotografii nachylonych o rozdzielczości 3 centymetrów i tworzenie modeli zostało wykonane w ciągu miesiąca dzięki wykorzystaniu możliwości wielowęzłowego, równoległego obliczania przez ContextCapture w celu przetworzenia dużej ilości obrazów w ciągu jedynie 20 dni – wcześniej takie zadanie byłoby wykonywane przez około 10 miesięcy. Dzięki pomocy funkcji edycji siatek w narzędziu Descartes trzy osoby zakończyły sprawdzanie 400 modeli powierzchni wody w ciągu trzech dni, a oprogramowanie MicroStation pozwoliło na włączenie danych z innych źródeł wraz z załączeniem przypisów do siatek rzeczywistości. Koszty pracy i pozyskania danych według wykonanych szacunków zostały zmniejszone o około 1,2 mln CNY w porównaniu z wcześniej stosowanymi metodami.

Ming Zhang, dyrektor ds. marketingu w Haiwei Spatial Information Technology, powiedział: „Technologia modelowania rzeczywistości firmy Bentley zapewnia kompletne rozwiązania, od tworzenia danych, przez edycje modelu i jego optymalizację, aż po jego zastosowanie, więc ryzyko niekompatybilności formatów danych miedzy różnym oprogramowaniem i zagrożenia związane z konwersją danych nie występują. Format 3MX zagwarantował płynne połączenie ContextCapture, Descartes i MicroStation i zmniejszył potrzebny czas i koszty konwersji danych i ich dostarczenia.

Pobierz powiązane obrazy

AI_14_Modelowanie rzeczywistości daje możliwość tworzenia cyfrowych miast oraz prowadzenia prac nad rozwojem pojazdów autonomicznych (1)

Model 3D Singapuru

Autor obrazu: Obraz dzięki uprzejmości firmy AAA Group i Singapore Land Authority

(Firma AAM Group, tworząca krajową mapę 3D Singapuru przy użyciu mapowania mobilnego, Singapur)

 

AI_14_Modelowanie rzeczywistości daje możliwość tworzenia cyfrowych miast oraz prowadzenia prac nad rozwojem pojazdów autonomicznych (2)

Modelowanie mostów dla pieszych w Singapurze

Autor obrazu: Obraz dzięki uprzejmości firmy AAA Group i Singapore Land Authority

(Firma AAM Group, tworząca krajową mapę 3D Singapuru przy użyciu mapowania mobilnego, Singapur)

 

AI_14_Modelowanie rzeczywistości daje możliwość tworzenia cyfrowych miast oraz prowadzenia prac nad rozwojem pojazdów autonomicznych (3)

Model 3D rzeczywistości dla Biura Planowania Miasta Yangzhou

Autor obrazu: Obraz dzięki uprzejmości firmy Haiwei Spatial Information Technology

(Haiwei Spatial Information Technology, modelowanie rzeczywistości 3D miasta Yangzhou, Yangzhou, Chiny)

 

AI_14_Modelowanie rzeczywistości daje możliwość tworzenia cyfrowych miast oraz prowadzenia prac nad rozwojem pojazdów autonomicznych (4)

Model 3D rzeczywistości dla Biura Planowania Miasta Yangzhou

Autor obrazu: Obraz dzięki uprzejmości firmy Haiwei Spatial Information Technology

(Haiwei Spatial Information Technology, modelowanie rzeczywistości 3D miasta Yangzhou, Yangzhou, Chiny)

 

AI_14_Modelowanie rzeczywistości daje możliwość tworzenia cyfrowych miast oraz prowadzenia prac nad rozwojem pojazdów autonomicznych (5)

Modele 3D rzeczywistości istniejącego środowiska miejskiego w zatłoczonym hrabstwie Santa Clara w Kalifornii

Autor obrazu: Obraz dzięki uprzejmości firmy The Sanborn Map Company

(The Sanborn Map Company, Mapy Sanborn3D HD dla pojazdów autonomicznych: Santa Clara, Hrabstwo Santa Clara, Kalifornia, USA)

 

AI_14_Modelowanie rzeczywistości daje możliwość tworzenia cyfrowych miast oraz prowadzenia prac nad rozwojem pojazdów autonomicznych (6)

Modele 3D rzeczywistości istniejącego środowiska miejskiego w zatłoczonym hrabstwie Santa Clara w Kalifornii

Autor obrazu: Obraz dzięki uprzejmości firmy The Sanborn Map Company

(The Sanborn Map Company, Mapy Sanborn3D HD dla pojazdów autonomicznych: Santa Clara, Hrabstwo Santa Clara, Kalifornia, USA)

 

AI_14_Modelowanie rzeczywistości daje możliwość tworzenia cyfrowych miast oraz prowadzenia prac nad rozwojem pojazdów autonomicznych (7)

Modele 3D rzeczywistości istniejącego środowiska miejskiego w zatłoczonym hrabstwie Santa Clara w Kalifornii

Autor obrazu: Obraz dzięki uprzejmości firmy The Sanborn Map Company

(The Sanborn Map Company, Mapy Sanborn3D HD dla pojazdów autonomicznych: Santa Clara, Hrabstwo Santa Clara, Kalifornia, USA)

AI_14_Reality Modeling Empowers Governments with Digital Cities and to Explore the Future for Autonomous Vehicles (1)
AI_14_Reality Modeling Empowers Governments with Digital Cities and to Explore the Future for Autonomous Vehicles (2)
AI_14_Reality Modeling Empowers Governments with Digital Cities and to Explore the Future for Autonomous Vehicles (3)
AI_14_Reality Modeling Empowers Governments with Digital Cities and to Explore the Future for Autonomous Vehicles (4)
AI_14_Reality Modeling Empowers Governments with Digital Cities and to Explore the Future for Autonomous Vehicles (5)
AI_14_Reality Modeling Empowers Governments with Digital Cities and to Explore the Future for Autonomous Vehicles (6)
AI_14_Reality Modeling Empowers Governments with Digital Cities and to Explore the Future for Autonomous Vehicles (7)


Bentley Public Relations

Jennifer Maguire
Corporate Communications Director
1-610-458-2695

Christine Byrne
Media Relations Senior Manager
1-203-805-0432

Contact Bentley PR