Branża: Konstrukcje morskie

Produkt: SACS, STAAD, AutoPIPE, MOSES

Użytkownicy: Siemens, Toyo Engineering, CS Softdesk, PetroVietnam, Offshore Oil Engineering

Kraj: Indie, Malezja, Polska, Wietnam, Chiny

09 października, 2017

Zintegrowane analizy inżynierskie pomagają zoptymalizować projekt i zwiększyć produktywność analiz o nawet 50 procent

Analiza inżynierska złożonych systemów konstrukcyjnych, rurociągowych i hydrodynamicznych wymaga wkładu ekspertów odrębnych, współpracujących zespołów projektowych. Wiele zespołów projektowych opiera współpracę na dokumentach papierowych i ręcznym przesyłaniu danych. Nierzadko zdarza się, aby zespoły projektujące pracujące w tym samym budynku działały osobno. Niepowiązany model procesów prac bywa podatny na błędy, skutkuje straconym czasem i zniechęca do rozważania wariantów, ponieważ informacje są pakowane, dostarczane, interpretowane i wprowadzane do oddzielnie zarządzanych systemów. Ten brak koordynacji między inżynierami często prowadzi do niewydajności projektu, błędów projektowych, a czasami do kosztownych awarii operacyjnych. Takie procesy prac również nie wspierają współpracy w czasie rzeczywistym, która jest konieczna do zapewnienia innowacyjności inżynierskiej.

Wspólne środowisko modelowania, będące podporą oferty analitycznej firmy Bentley, zmienia ten paradygmat, torując drogę dla prawdziwej współpracy, co udowadnia kilka projektów zgłoszonych w tym roku do konkursu Be Inspired, w których nowe zintegrowane, analityczne procesy prac zapewniają istotny i rzeczywisty zwrot z inwestycji.

Siemens – zespół ds. budownictwa lądowego w Indiach korzysta ze STAAD, standardowej w branży aplikacji do analizy konstrukcji, ale w przypadku rurociągów wykorzystuje zwykle aplikacje w oparciu o preferencje klientów. Zespół ds. konstrukcji, wierząc, że może usprawnić swoje procesy, przeprowadził badanie „projektowanie konstrukcji i rurociągów bez granic”, obejmujące ponowną analizę istniejącego procesu projektowania w celu określenia, co można osiągnąć dzięki bezpośredniej i efektywnej wymianie danych między STAAD i AutoPIPE. Zespół oszacował, że wykorzystanie oprogramowania STAAD i AutoPIPE pozwoli osiągnąć oszczędność rzedu 20 procent osobogodzin inżynierskich oraz zmniejszenie kosztów stali o 10 procent.

TOYO Engineering – firma użyła oprogramowania STAAD i STAAD Advanced Concrete Design do zaprojektowania konstrukcji dla bardzo złożonego kompleksu etylenowego w Malezji. Projekt ten, obejmujący zespoły w obrębie grupy z Toyo mieszczące się w różnych lokalizacjach, był pierwszym w kraju, w którym zastosowano zaawansowane projektowe kody inżynierskie, a zespół opracowywał nowe kody EN dla Malezji. Połączenie STAAD i STAAD Advanced Concrete Design umożliwiło firmie Toyo Engineering zmniejszenie ilości godzin prac inżynierskich o 30 procent i skrócić liczbę godzin przeznaczonych na budowę o 10 procent.

CS Softdesk – złoże gazu ziemnego w Żuchlowie w Polsce jest największym złożem gazu ziemnego w okolicy i przeszło ono wiele modyfikacji i rozszerzeń od 1979 roku, kiedy zaczęła działać tłocznia gazu. Konieczne było kompleksowe przeprojektowanie i przebudowa w celu redukcji wibracji instalacji (które powodowały duży hałas i przyspieszały zużycie komponentów). Firma CS Softdesk została zatrudniona do znalezienia przyczyn wibracji i opracowania projektu, który by je minimalizował. Firma CS Softdesk, przy użyciu oprogramowania AutoPLANT, AutoPIPE i PULS, przeprowadziła dynamiczną, interakcyjną analizę i prace projektowe dla sieci rurociągowej i opracowała innowacyjny projekt rozwiązujący problem. Płynna efektywność wymiany danych między aplikacjami firmy Bentley nie tylko umożliwiła firmie CS Softdesk stworzenie innowacyjnego rozwiązania, ale pozwoliła firmie użyć jedynie połowy godzin w porównaniu z czasem potrzebnym przy wykorzystaniu innych systemów analizy inżynierskiej.

Stocznia morska PetroVietnam – w Vũng Tàu, wietnamska stocznia PV Shipyard została zatrudniona do wybudowania wiertnicy Tam Dao 05 Jack Up, która może operować na głębokości 120 metrów i wiercić do głębokości wynoszącej 9000 metrów. Firma użyła oprogramowania SACS do analizy i projektowania konstrukcji morskich, MOSES do analizy transportu i instalacji, a oprogramowania AutoPIPE i ProjectWise do synchronizacji danych i wykrywania kolizji. Po 32 miesiącach projektowania i budowy Stocznia PV skróciła szacowany harmonogram transportu i instalacji o 50 procent.

Szanghajski oddział projektowy, Offshore Oil Engineering Co., Ltd. – na potrzeby projektu rozbudowy kompleksu na polu naftowym Bohai Bay u wybrzeży Chin, szanghajski oddział projektowy zastosował zarówno SACS, jak i MOSES do szybkiego zaprojektowania osłony i dalszej analizy montażu, skracając ogólny czas realizacji projektu o cztery tygodnie i oszczędzając 30 procent godzin przeznaczonych na projektowanie przez inżynierów.

Zamknięcie luki we współpracy między zespołami projektowymi za pomocą wspólnego środowiska modelowania firmy Bentley wprowadza ogromną zmianę do rozproszonych zespołów projektowych, które muszą współpracować przy złożonych projektach. Korzystając z nowoczesnych procesów prac z efektywną wymianą danych, firmy mogą tworzyć lepsze projekty, oszczędzać niezliczone godziny pracy i obniżać koszty projektu. Zespoły projektowe z dowolnej branży mogą być pewne, że wszystkie osoby zainteresowane mają dostęp do najbardziej aktualnych informacji, które są udostępniane każdemu zespołowi projektowemu i wszystkim osobom zainteresowanym projektem.

Pobierz powiązane obrazy:

AI_09_Zintegrowane analizy inżynierskie pomagają zoptymalizować projekt i zwiększyć produktywność analiz o nawet 50 procent (1)

Płynna integracja między analizą konstrukcji i rurociągu przy użyciu STAAD i AutoPIPE.

Atrybuty obrazu: Obraz dzięki uprzejmości firmy Siemens

 

AI_09_Zintegrowane analizy inżynierskie pomagają zoptymalizować projekt i zwiększyć produktywność analiz o nawet 50 procent (2)

Płynna integracja projektu konstrukcji stalowych i betonowych przy użyciu STAAD.Pro i STAAD Advanced Concrete w złożonym kompleksie etylenowym w Malezji.

Atrybuty obrazu projektu: Obraz dzięki uprzejmości firmy Toyo Engineering 

 

AI_09_Zintegrowane analizy inżynierskie pomagają zoptymalizować projekt i zwiększyć produktywność analiz o nawet 50 procent (3)

Połączenie oprogramowania AutoPLANT, AutoPIPE i PULS umożliwiło stworzenie innowacyjnego projektu, który zminimalizował wibracje tłoczni gazu.

Atrybuty obrazu: Obraz dzięki uprzejmości firmy CS Softdesk

 

AI_09_Zintegrowane analizy inżynierskie pomagają zoptymalizować projekt i zwiększyć produktywność analiz o nawet 50 procent (4)

Wietnamska wiertnica Tam Dao 05 Jack Up została zaprojektowana i zainstalowana z wykorzystaniem oprogramowania SACS, MOSES, AutoPIPE i ProjectWise.

Atrybuty obrazu: Obraz dzięki uprzejmości stoczni morskiej PetroVietnam

 

AI_09_Zintegrowane analizy inżynierskie pomagają zoptymalizować projekt i zwiększyć produktywność analiz o nawet 50 procent (5)

Szanghajski oddział projektowy korzysta z oprogramowania SACS i MOSES do projektowania platformy z osłoną w Bohai Bay.

Atrybuty obrazu: Obraz dzięki uprzejmości szanghajskiego oddziału projektowego firmy Offshore Oil Engineering Co., Ltd

AI_09_Integrated Engineering Analysis Workflows Result in Optimized Designs and Improved Analytical Productivity by up to 50% (1)AI_09_Integrated Engineering Analysis Workflows Result in Optimized Designs and Improved Analytical Productivity by up to 50% (2)AI_09_Integrated Engineering Analysis Workflows Result in Optimized Designs and Improved Analytical Productivity by up to 50% (3)AI_09_Integrated Engineering Analysis Workflows Result in Optimized Designs and Improved Analytical Productivity by up to 50% (4)AI_09_Integrated Engineering Analysis Workflows Result in Optimized Designs and Improved Analytical Productivity by up to 50% (5)


Bentley Public Relations

Jennifer Maguire
Corporate Communications Director
1-610-458-2695

Christine Byrne
Media Relations Senior Manager
1-203-805-0432

Contact Bentley PR