05 kwietnia, 2017

Cyfryzacja: Firma Bentley Systems rozwija modelowanie rzeczywistości w celu poszerzenia zakresu inżynierii i zwiększenia wartości pomiarów

Połączenie nowych usług ContextCapture z oprogramowaniem ProjectWise ContextShare kompleksowo zapewnia dokładność, dostępność, skalowalność i możliwość udostępniania 

Houston, Teksas –Konferencja SPAR 3D – 5 kwietnia 2017 r. – spółka Bentley Systems, Incorporated, wiodący światowy dostawca kompleksowego oprogramowania służącego rozwojowi infrastruktury, zademonstrowała podczas Konferencji SPAR 3D (SPAR) nowe oferty oprogramowania ContextCapture do modelowania rzeczywistości, które zwiększają wspólne możliwości w dziedzinie pomiarów i inżynierii. Możliwości oprogramowania ContextCapture obejmują teraz usługi przetwarzania w chmurze, aplikację mobilną oraz planowanie fotograficzne dla aplikacji firmy Bentley. ContextShare wykracza poza połączone środowisko danych ProjectWise firmy Bentley w celu bezpiecznego zarządzania, udostępniania i przesyłania strumieniowego siatek rzeczywistych oraz ich źródeł wejściowych w obrębie zespołów projektowych i aplikacji. Navigator Web to nowa aplikacja sieciowa, która umożliwia wysoce wydajne przesyłanie strumieniowe bardzo dużych siatek rzeczywistych za pomocą przeglądarki na komputery biurowe lub urządzenia mobilne. 

Przy realizacji projektów infrastrukturalnych modelowanie rzeczywistości rejestruje rzeczywisty kontekst projektów infrastrukturalnych za pomocą fotografii i/lub skanów, tworząc gotowe dla inżynierów siatki rzeczywistości na potrzeby modelowania projektowego, modelowania analitycznego czy modelowania budowy. W trakcie eksploatacji majątku trwałego wykonane w tym czasie siatki rzeczywiste mogą realistycznie geokoordynować ułożenie tych cyfrowych modeli inżynierskich za pomocą wysyłanych w odpowiednim czasie danych z podłączonych technologii Internetu Rzeczy. A zatem modelowanie rzeczywistości rozszerza zakres, w jakim inżynierowie mogą dodać wartość poprzez możliwość rozważania wariantów na etapie koncepcjii i montażu, dla projektów kapitałowych, oraz na etapie kontroli i produkcji dla operacyjnego majątkutrwałego. Z kolei korzyści płynące z „ciągłych pomiarów” zapewniają nowe możliwości dodawania wartości przez mierniczych w trakcie cyklu życia infrastruktury.

Firma Bureau Veritas, zatrudniająca 66 000 pracowników na całym świecie, jest światowym liderem w zakresie testowania, kontroli i certyfikacji elementów infrastruktury. Thomas Daubigny, Chief Digital Officer w spółce Bureau Veritas, powiedział: „Modelowanie rzeczywistości staje się kluczowymelementem w wielu branżach, ponieważ zasadniczo zmienia zarządzanie majątkiem trwałym, od nowa określając przeprowadzanie kontroli, konserwacji, i szkolenia, tworząc jednocześnie możliwość powstania zupełnie nowych usług. Spółka Bureau Veritas odgrywa kluczową rolę w wykorzystaniu cyfrowych modeli inżynierskich, wdrażaniu zakupów i klasyfikowaniu obiektów w oparciu o jej doświadczenie związane z majątkiem trwałym i ostatecznie w obsłudze modelu w charakterze strażnika danych. Nowa usługa przetwarzania w chmurze w ContextCapture firmy Bentley zapewni nam elastyczność i możliwość przyspieszenia stosowania takich innowacji u naszych klientów”.

CEO Greg Bentley powiedział: „W ubiegłym roku podczas konferencji SPAR powiedziałem, że uważam, że w modelowaniu rzeczywistości kryje się duży potencjał związany z usprawnieniem inżynierii infrastrukturalnej, w szczególności wynikający z ciągłych pomiarów umożliwianych przez proste fotografie cyfrowe i drony (UAV), ale przekonanie to wynikało jedynie z naszych własnych doświadczeń. Poza tym mogliśmy natrafić na opór ze strony specjalistów ds. pomiarów, którzy na przykład mogliby martwić się, że ta bardziej przystępna technologia mogłaby zaszkodzić ich zwrotom z inwestycji w specjalizację w skanowaniu laserowym. Z przyjemnością mogę teraz poinformować, że w ciągu ostatniego roku modelowanie rzeczywistości trafiło do globalnego głównego obiegu, wspomagając projekty i elementy majątku trwałego wszelkich rodzajów i o dowolnej skali w cyfryzacji. Ponadto skanowanie laserowe jest obecnie w pełni wcielone — tam, gdzie jest ono dostępne i konieczne do uzupełnienia fotografii — do hybrydowych danych wsadowych dla gotowych dla inżynierów siatek rzeczywistych. 

„Ogłoszenia dotyczące oprogramowania ContextCapture i ProjectWise ContextShare wydane przez nas dzisiaj podczas konferencji SPAR, moim zdaniem dopełniają zasięg dokładności, dostępności, skalowalności i możliwości udostępniania zapewnianych przez modelowanie rzeczywistości. W nadchodzącym roku priorytetem dla nas w Bentley Systems będzie pomoc inżynierom i mierniczym w pełnym wykorzystaniu tej przełomowej możliwości poszerzenia zakresu i wartości ich pracy dzięki cyfryzacji!”

Postępy w modelowaniu rzeczywistości poczynione przez firmę Bentley w kompleksowy sposób zapewniają zespołom mierniczym i inżynierskim: 

Dokładność

Przetwarzanie hybrydowe w programie ContextCapture umożliwia tworzenie gotowych dla inżynierów siatek rzeczywistych uwzględniających najlepsze z obu światów – uniwersalność i wygodę fotografii o wysokiej rozdzielczości, uzupełnionych w razie potrzeby o dodatkową precyzję zapewnianą przez skanowanie laserowe. Nowe możliwości planowania fotograficznego zapewniane przez aplikacje firmy Bentley umożliwiają specjalistom ds. inżynierii i pomiarów łatwe przypisanie optymalnych pozycji aparatów i tras lotów dla dronów, pozwalających na osiągnięcie wymaganych poziomów dokładności, w szczególności dla krytycznych punktów kontrolnych.

Dostępność

Nowa aplikacja mobilna ContextCapture udostępnia rejestrowanie rzeczywistości każdemu członkowi zespołu ds. realizacji projektu czy też zespołu ds. zarządzania majątkiem trwałym. W połączeniu z nową usługą przetwarzania w chmurze ContextCapture przesyła siatki rzeczywiste 3D na urządzenie mobilne oraz do specjalistów pracujących w biurze niezwłocznie po wykonaniu fotografii. Nowa aplikacja Navigator Web udostępnia realistyczne modelowanie rzeczywistości z rosnącymi poziomami szczegółowości za pomocą dowolnej przeglądarki.

Skalowalność 

Aplikacja ContextCapture w wyjątkowy sposób umożliwia modelowanie rzeczywistości w skali od modeli miast, przez modele placów budowy, po tabliczki z nazwami komponentów. Użytkownicy mogą teraz skorzystać z nieodłącznej dla usług w chmurze zdolności do równoległych obliczeń w celu przyspieszenia przetwarzania siatek rzeczywistych. Skalowalna technologia siatek umożliwia tworzenie plików wsadowych o wielu rozdzielczościach za pomocą nowego formatu (.3sm).

Możliwość udostępniania

ProjectWise, system umożliwiający współpracę będący pierwszym wyborem większości przedsiębiorstw z listy ENR Top Design Firms, zapewnia możliwość kompleksowego dzielenia się pracą wspartą przez połączone środowisko danych, zunifikowane zespoły projektowe i budowlane umożliwiające kompleksową realizację projektu. ProjectWise CONNECT Edition jest obsługiwany przez usługę w chmurze Microsoft Azure i wspomaga środowiska hybrydowe. Nowa usługa ProjectWise ContextShare zwiększa wydajność w bezpiecznym przesyłaniu strumieniowym siatek rzeczywistych i ich danych wsadowych, umożliwiając natychmiastowe i ciągłe udostępnianie pełnych, gotowych dla inżynierów zbiorów danych w obrębie rozproszonego zespołu, niezależnie od tego, czy jego członkowie pracują w terenie, czy w biurze. Oprogramowanie ProjectWise ContextShare, oferowane w abonamencie i z opłatami jedynie za rzeczywiste wykorzystanie, dopełnia każde z kompleksowych rozwiązań firmy Bentley do modelowania rzeczywistości, umożliwiając inżynierom i specjalistom ds. pomiarów zwiększenie wartości ich usług we wszystkich aplikacjach i w trakcie całego cyklu życia infrastruktury. 

O Bentley Systems

Bentley Systems jest światowym liderem specjalizującym się w dostarczaniu inżynierom, architektom, geodetom, konstruktorom oraz zarządcom infrastruktury kompleksowych rozwiązań w zakresie nowoczesnego oprogramowania wspierającego projektowanie, budowę oraz eksploatację infrastruktury. Użytkownicy rozwiązań firmy Bentley mogą korzystać z mobilności informacji w wielu dziedzinach i w całym cyklu eksploatacji infrastruktury, by zwiększyć efektywność projektów i aktywów. Rozwiązania firmy Bentley obejmują aplikację MicroStation do projektowania i modelowania infrastruktury, platformę ProjectWise do współpracy w ramach zintegrowanych projektów oraz usługi operacyjne AssetWise do eksploatacji zasobów infrastrukturalnych – wszystkie wspierają szerokie portfolio zgodnych operacyjnie aplikacji i są uzupełniane specjalistycznymi usługami świadczonymi na całym świecie.

 

Założona w 1984 r. firma Bentley ma ponad 3000 pracowników w 50 krajach świata, ponad 600 milionów dolarów rocznych przychodów, a od 2009 r. zainwestowała ponad miliard dolarów w badania, rozwój i przejęcia.

 

Dodatkowe informacje na temat firmy Bentley można znaleźć pod adresem www.bentley.com. Aby na bieżąco otrzymywać aktualności na temat firmy Bentley, można dokonać subskrypcji kanału RSS firmy Bentley z informacjami prasowymi i aktualnościami. Odwiedź stronę Konferencji Year In Infrastructure, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat wydarzeń firmy Bentley dla liderów w branży. Zapraszamy do przejrzenia zbioru innowacyjnych projektów z zakresu infrastruktury zgłaszanych do corocznego konkursu Be Inspired w zakładce Infrastructure Yearbooks na stronie firmy Bentley. W celu uzyskania dostępu do witryny umożliwiającej specjalistom nawiązywanie kontaktów, komunikację oraz dzielenie się zdobytą wiedzą odwiedź Bentley Communities.

 

Aby pobrać ranking Bentley Infrastructure 500 Top Owners, wyjątkowe światowe zestawienie właścicieli infrastruktury z sektora prywatnego i publicznego ułożone w oparciu o łączną wartość ich inwestycji infrastrukturalnych, odwiedź BI 500.

# # #

Bentley, logo „B”, Be, MicroStation, ProjectWise i ContextCapture są zastrzeżonymi lub niezastrzeżonymi znakami towarowymi lub usługowymi firmy Bentley Systems, Incorporated lub jednej z jej bezpośrednich lub pośrednich spółek zależnych. Wszystkie pozostałe marki i nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do odpowiednich właścicieli.

 

Pobierz powiązane obrazy:

Engineering-ready Reality Mesh

Gotowa dla inżynierów siatka rzeczywista 3D stworzona w ContextCapture porównująca (od lewej do prawej) fotogrametrię, LiDAR i hybrydowe dane wsadowe.

Photo Planning Zones

Ilustracja planowania fotograficznego ContextCapture ukazująca strefy działania (szare), docelowe (żółte) oraz zakazane (czerwone).

ContextCapture Mobile Application
Technik firmy Bentley rejestrujący siatkę rzeczywistą przy pomocy aplikacji mobilnej ContextCapture.

Reality Mesh of a Bridge

Zdjęcie nowej aplikacji Navigator Web przesyłającej strumieniowo siatkę rzeczywistą mostu z ProjectWise ContextShare.

 

Autor obrazu: Obraz dzięki uprzejmości firmy Bentley Systems.  
Bentley Public Relations

Jennifer Maguire
Corporate Communications Director
1-610-458-2695

Christine Byrne
Media Relations Senior Manager
1-203-805-0432

Contact Bentley PR