Branża: OpenRoads
Linia produktów: Inżynieria lądowa
Produkt:  OpenRoads ConceptStation
Dostępność: Powszechny dostęp

12 września, 2016

Szybko przygotuj koncepcyjne plany jezdni - w rzeczywistym kontekście - za pomocą przekonywujących wizualizacji

Firma Bentley  przedstawia OpenRoads ConceptStation, aplikację do modelowania koncepcyjnego umożliwiającą specjalistom ds. budowy autostrad szybkie tworzenie koncepcyjnych projektów dróg i mostów w ciągu kilku godzin – zamiast kilku dni. OpenRoads ConceptStation umożliwia szybkie i interaktywne tworzenie wstępnego projektu koncepcyjnego dzięki wykorzystaniu informacji kontekstowych uzyskanych z chmur punktów, siatek rzeczywistych, GIS i innych źródeł. 

OpenRoads ConceptStation łączy narzędzia do tworzenia rysunków technicznych z kosztami projektu w celu ułatwienia procesu decyzyjnego w fazie wstępnej projektu. Korzyści z tego płynące obejmują zwiększenie wydajności projektowania, identyfikację pozycji stanowiących potencjalne ryzyko i minimalizację kosztów rozwoju projektu. Po ustaleniu optymalnego projektu użytkownik może łatwo przesłać swój model do OpenRoads i OpenBridge w celu usprawnienia projektów autostrad i mostów.

Modele OpenRoads ConceptStation mogą być przeniesione w całości do OpenRoads Designer w celu opracowania szczegółów, zapewniając, że zarówno praca, jak i dane wygenerowane na etapie projektu wstępnego zostaną zachowane i będą wzbogacane w miarę postępów projektu, od jego koncepcji  poprzez budowę.

Główne funkcje aplikacji obejmują:

  • Usługi GeoCoordination umożliwiające znalezienie, pobieranie, importowanie  georeferencyjnych informacji kontekstowych do obsługi procesu modelowania projektowego 3D , w tym z chmur punktów, rzeczywistej siatki 3D , danych terenowych, obrazów i danych GIS.
  • Narzędzia do rysunków technicznych do szybkiego tworzenia modeli 3D i sprawnej konceptualizacji dróg, mostów, podjazdów, poręczy, murów oporowych i innych projektów infrastrukturalnych.
  • Zautomatyzowane generowanie kosztów projektowania, umożliwiające inżynierom i planistom identyfikowanie elementów o wysokich kosztach lub potencjalnego ryzyka związanego z danym projektem, wyodrębnianie ilości i analizę kosztów projektu, aby ułatwić podejmowanie lepszych decyzji projektowych.
  • Integrację LumenRT (oprogramowanie firmy Bentley do wizualizacji i modelowania rzeczywistości) umożliwiającą produkcję w czasie rzeczywistym, realistyczne sceny bez konieczności intensywnego i długotrwałego wstępnego renderowania, sprawiając, że środowisko inżynieryjne ożywa poprzez wykorzystanie kinowej jakości obrazów i realistycznych animacji.
  • Integrację PTV VisSim w celu włączenia analizy ruchu i planowania wstępnych lub szczegółowych projektów OpenRoads.


„Narzędzie OpenRoads ConceptStation pozwala firmie HNTB z łatwością gromadzić dane o istniejących warunkach z różnych źródeł w początkowej fazie projektu. Te podstawowe informacje pozwalają nam tworzyć wiele alternatywnych rozwiązań dla rozwoju biznesu, zarówno w charakterze przedstawicieli właściciela lub przy współpracy z naszymi partnerami. Dzięki korzystaniu z narzędzia OpenRoads ConceptStation możemy zidentyfikować kosztowne pozycje oraz problemy i zaproponować alternatywne koncepcje techniczne naszym klientom w odpowiednich sytuacjach. Zastosowanie tego rodzaju wstępnego planu pomaga nam obniżyć koszty i tworzyć bardziej optymalne projekty dla naszych klientów”, – Mark Urban, wiceprezes ds. inwestycji projektowo-budowlanych, HNTB Corporation.

„PTV VisSim jest uznawane na rynku amerykańskim za standardowe oprogramowanie branżowe do mikroskopowej symulacji ruchu. Nieustannie pracujemy nad rozwijaniem naszego rozwiązania, aby zapewnić, że będziemy w stanie przewidzieć wymagania rynku. Na ścisłej współpracy z Bentley przy OpenRoads ConceptStation skorzystają klienci obu firm. Bentley i PTV Group oferują obecnie klientom sprawny i wygodny proces pracy, który łączy dwie wiodące światowe platformy oprogramowania do projektowania i inżynierii ruchu", powiedział Miller Crockart, wiceprezes ds. globalnej sprzedaży i marketingu, oprogramowania ruchu, PTV Group.

 

Pobierz powiązane obrazy:
OpenRoads ConceptStation Q12016 Wyliczanie kosztów
Inżynierowie i projektanci mogą ocenić większą liczbę opcji i powiązanych z nimi kosztów w trakcie planowania i etapu poprzedzającego przedstawienie oferty.
Autor obrazu: Obraz dzięki uprzejmości firmy Bentley Systems

Zrzut ekranu OpenRoads ConceptStation
Rysuj drogi, mosty, balustrady, oświetlenie ulic i inne obiekty w ciągu kilku godzin za pomocą przyjaznych narzędzi do tworzenia rysunków technicznych zgodnych z normami AASHTO.
Autor obrazu: Obraz dzięki uprzejmości firmy Bentley Systems

Bentley Public Relations

Jennifer Maguire
Corporate Communications Director
1-610-458-2695

Christine Byrne
Media Relations Senior Manager
1-203-805-0432

Contact Bentley PR