Branża: Modelowanie rzeczywistości (segment państwowy)
Produkty: ContextCapture, Descartes, Bentley LumenRT, Bentley Map, MicroStation, Bentley Navigator, Optram, Pointools, ProjectWise
Użytkownik: Miasto Helsinki
Kraj: Finlandia

31 października, 2016

Helsinki wspierają inicjatywę miast 3D dzięki modelowaniu rzeczywistości firmy Bentley

Helsinki wykonały już połowę prac związanych z realizacją inicjatywy stworzenia obrazu miasta i utworzenia jego nowego modelu 3D. Zakończenie projektu przewidziano na rok 2017. Helsinki mają długą tradycję modelowania miasta w formacie 3D, sięgającą lat 80-tych. Miasto pragnęło zaktualizować swój obecny model miejski 3D, wykorzystując nowe innowacyjne aplikacje, które mogłyby zaoferować możliwość zamodelowania miasta w całości, w celu poprawy usług własnych, promowania inteligentnego rozwoju miasta i udostępnianie mieszkańcom i innym instytucjom danych w otwartym formacie. Helsinki pragnęły także utworzyć pilotażowe portfolio, aby pokazać potęgę modelowania rzeczywistości, i dokonać tego we współpracy z lokalnymi uczelniami wyższymi, by wzbudzić zainteresowanie organizacji naukowych.

Warty 1 milion euro projekt wykorzystywał aplikacje firmy Bentley do wspierania badań i rozwoju komercyjnego oraz zaangażowania społeczeństwa. Przykładem jest wykorzystanie przez miasto programu Bentley Map do utworzenia dokładnych map zasadniczych i do geodezyjnej-koordynacji sieci mediów. Skorzystało także z narzędzi Pointools do wstępnego przetwarzania danych pochodzących ze skanowania laserowego, programu Bentley Descartes do zintegrowania fotografii ukośnych, plików rastrowych i obrazów ortofotograficznych z wewnętrznym przepływem danych z zakresu infrastruktury oraz używało programu Bentley Navigator do wykrywania kolizji i analiz projektowych. Miasto wykorzystało też aplikacje umożliwiające modelowanie rzeczywistości, w tym ContextCapture do stworzenia całego modelu siatkowego miasta i Bentley LumenRT do ożywienia projektów. Helsinki skorzystały też z programu ProjectWise do współpracy i zarządzania wszystkimi danymi, które zostaną przesłane do portalu internetowego w celu ich dystrybucji i umożliwienia do nich swobodnego dostępu.

Wyjątkowy charakter tego projektu zapewnia, że Helsinki będą udostępniać dane zarówno swoim instytucjom, jak i na zewnątrz. Instytucje zewnętrzne wnioskujące o stworzenie modelu miasta w formacie 3D, w tym również. 3D Plus i 3D GPC – sztandarowy, niskoemisyjny program, który uwzględnia korzyści płynące z modelowania 3D dające mu przewagę nad innymi metodami. Miasto Helsinki przekazuje również te dane do Uniwersytetu Technicznego w Monachium w ramach programu Solar Energy Potential.

Dzięki wykorzystaniu aplikacji firmy Bentley do modelowania rzeczywistości, Helsinki otworzyły swoje zasoby danych dla wielu interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. Zapewniło to miastu czołową pozycję wśród inicjatyw miast inteligentnych i pozwoliło na współpracę z Open Geospatial Consortium przy programach miast inteligentnych w całej Europie.

Jarmo Suomisto, architekt, menedżer projektu Helsinki 3D +, stwierdził: „Zaawansowane możliwości związane z aplikacjami firmy Bentley zwiększyły naszą zdolność do promowania rozwoju inteligentnego miasta i poprawy naszych usług wewnętrznych. Wykorzystanie tej technologii pozwoliło nam na utworzenie innowacyjnych modeli miasta i podejmowanie dobrze uzasadnionych decyzji”.

Przejrzyj i pobierz powiązane obrazy:

Tytuł ilustracji 1: Helsinki wykorzystują wiele produktów do modelowania rzeczywistości, aby utrwalić obraz miasta w formacie 3D.

Podpis pod obrazem 2: Zakres projektu obejmował całe miasto.


Bentley Public Relations

Jennifer Maguire
Corporate Communications Director
1-610-458-2695

Christine Byrne
Media Relations Senior Manager
1-203-805-0432

Contact Bentley PR