02 listopada, 2016

Modelowanie rzeczywistości zyskuje na popularności!

Rosnące użycie oprogramowania ContextCapture bodźcem do wykorzystania projektowania koncepcyjnego w trakcie budowy oraz kontroli inżynierskich; dane hybrydowe uwzględniają obecnie skany oraz fotografie

LONDYN – Konferencja Year in Infrastructure 2016 – 2 listopada 2016 r. – W czasie dorocznej konferencji dla liderów branży infrastrukturalnej, dyrektor generalny Greg Bentley ogłosił w trakcie swojego wystąpienia, że od czasu przejęcia i wdrożenia oprogramowania ContextCapture przez firmę Bentley Systems w 2015 roku, rozpowszechnianie się modelowania rzeczywistości w projektach użytkowników — oraz w portfolio oprogramowania firmy Bentley — sprawia, że technologia ta stanie się jednym z głównych elementów przyczyniających się do realizacji projektów i zapewniania wydajności majątku trwałego. Modelowanie rzeczywistości oznacza potencjalnie ciągły proces rejestrowania warunków eksploatacji trwałego majątku infrastrukturalnego i ich przetwarzania w siatki rzeczywistości, gotowe do wykorzystania przez inżynierów oraz ich „ożywiania” umożliwiającego realistyczne interakcje.

Jak dotąd proces modelowania rzeczywistości pozwalał na przetwarzanie zdjęć cyfrowych wykonanych na poziomie ziemi i/lub zdjęć lotniczych wykonywanych dzięki rosnącemu wykorzystaniu dronów (UAV). W trakcie Konferencji firma Bentley ogłosiła dokonanie istotnego przełomu dotyczącego oprogramowania ContextCapture, który zgodnie z planem będzie dostępny w przyszłym miesiącu: dostępne chmury punktów wykonane w oparciu o skanowanie laserowe będą mogły być łączone z dostępnymi zdjęciami jako „hybrydowe dane wejściowe” na potrzeby przetwarzania ich w siatkę rzeczywistości. Zalety modelowania rzeczywistości — którymi w przypadku skanowania laserowego są doskonałe siatki gotowe do wykorzystania przez inżynierów, w odróżnieniu od nieporęcznych i nieinteligentnych chmur punktów — wzbudzają podziw w każdych okolicznościach i dotyczą całej gamy skanerów i aparatów fotograficznych, cech majątku trwałego i warunków rejestrowania.
Firma Bentley przytacza następujące spostrzeżenia na potwierdzenie powszechnego stosowania modelowania rzeczywistości:

 • Modelowanie rzeczywistości zostało zastosowane przez 15 (spośród ponad 60) finalistów (wybranych przez niezależne jury złożone z ekspertów) konkursu Be Inspired, prezentujących swoje projekty podczas Konferencji. W kategorii Modelowanie rzeczywistości trzech finalistów przedstawiało różnorodny zakres i etapy realizacji infrastruktury przy wykorzystaniu tej technologii, poczynając od:
  • kampusu (budowa): laboratorium Kano, Waseda University, Technical Research Institute, Obayashi Corporation, zautomatyzowane rozpoznawanie postępów prac na placu budowy;
  • korytarz (projekt): CH2M Fairhurst Joint Venture, program A9 Dualling, Transport Scotland; oraz
  • miasto (eksploatacja): miasto Helsinki, Helsinki 3D+.
 • Kategorie, w jakich inni finaliści korzystali z modelowania rzeczywistości również potwierdzają różnorodność zastosowań: budownictwo, administracja, koleje i transport, drogi, gospodarka komunalna i sieci komunikacyjne oraz oczyszczalnie wody.
 • Przetwarzanie danych w programie ContextCapture zostało zgłoszone w ubiegłym roku w 68 krajach i jest stosowane w Azji i w krajach rozwijających się tak samo intensywnie, jak w krajach Zachodu; oraz
 • Licencjonowanie „wbudowanego” oprogramowania ContextCapture gwałtownie rośnie, poczynając od specjalistycznych centrów przetwarzania danych wiodących specjalistów do mapowania 3D miast, a kończąc na wiodących sprzedawcach przemysłowych dronów (UAV).

Oprogramowanie opracowywane przez Bentley Systems w celu poszerzenia procesów prac modelowania rzeczywistości zademonstrowane podczas Konferencji uwzględnia:

 • Nowe oprogramowanie OpenRoads Designer firmy Bentley wykorzystuje nowe funkcje oprogramowania Descartes do (półautomatycznego) przetwarzania stosownych elementów przygruntowych w oparciu o siatki rzeczywistości, na przykład w celu zaklasyfikowania roślinności, rodzaju terenu czy linii nieciągłości.
 • Główne przemówienie dotyczące technologii wygłoszone na Konferencji podkreślało spektakularną wydajność funkcji realistycznego przeglądania siatek rzeczywistości, w tym informacji zawartych w geokoordynowanym cyfrowym modelu inżynierskim, przy użyciu dowolnego urządzenia obsługującego przeglądarkę.
 • Prace badawcze Bentley Institute opisane na Forum Konferencji „Wizje Przyszłości” oraz podczas Sympozjum Digital Rail we wrześniu 2016 roku, w którym brali udział współpracownicy akademiccy, wskazywały na postępy w automatycznej klasyfikacji w oparciu o siatki rzeczywistości i geokoordynację.
 • Real World Capture, Inc., spółka zależna firmy Bentley, stale przedstawia dowody korzyści poprzez nowe wykorzystania na potrzeby coraz to bardziej różnorodnych i ambitnych obiektów. Pokazała ona również swoją pracę nad projektami dla właścicieli, uwzględniającą geokoordynowane, cyfrowe modele inżynierskie przy pomocy ProjectWise.
 • Zaprezentowano nadchodzący program OpenRail ConceptStation firmy Bentley, który wykorzystuje modelowanie rzeczywistości na potrzeby rozważania koncepcji.

Na koniec dyrektorzy innych dużych firm technologicznych obsługujących organizacje zajmujące się inżynierią infrastrukturalną pokazali nowe wspólne możliwości stworzone przez modelowanie rzeczywistości:

 • Ray O’Connor, dyrektor generalny spółki Topcon Positioning Systems, dołączył do Grega Bentleya podczas głównego wystąpienia na Konferencji, aby przedstawić funkcję projektowania w trakcie budowy, która korzysta z modelowania rzeczywistości za pomocą wspólnych usług w chmurze do połączenia pomiarów, prac inżynierskich i budowlanych.
 • Jacques Lubetzki, wiceprezes spółki Bureau Veritas w Europie, dołączył do Grega Bentleya podczas głównego wystąpienia na Konferencji, aby przedstawić kontrole inżynierskie, które wykorzystują modelowanie rzeczywistości do połączenia prac inżynierskich z kontrolami.
 • Eckard Eberle, dyrektor generalny spółki Siemens Process Automation, w trakcie swojego przemówienia na Forum dotyczącym przemysłu naftowego, gazowego i chemicznego pokaże oprogramowanie COMOS Walkinside firmy Siemens, które wykorzystuje modelowanie rzeczywistości do szkolenia pracowników zakładów przetwórczych w zakresie reagowania kryzysowego.

Greg Bentley powiedział: „Dziękuje licznym osobom spośród użytkowników i naszych partnerów branżowych, którzy pokazali na Konferencji Year in Infrastructure 2016 osiągnięte jak dotąd korzyści i swoje optymistyczne oczekiwania związane ze zdobywaniem popularności przez modelowanie rzeczywistości. Wierzę, że przekonamy się o tym, jak modelowanie rzeczywistości stanie się odpowiedzią na połączenie wsparcia dronów, urządzeń do rzeczywistości mieszanej, przemysłowego Internetu Rzeczy — oraz „cyfrowych tubylców” — w rozwoju inżynierii infrastrukturalnej, realizacji projektów i wydajności majątku trwałego”.

O Bentley Systems

Firma Bentley jest światowym liderem specjalizującym się w dostarczaniu architektom, inżynierom, geodetom, konstruktorom oraz zarządcom infrastruktury kompleksowych rozwiązań w zakresie oprogramowania wspierającegorozwój infrastruktury. Firma Bentley wykorzystuje mobilność informacji w celu poprawienia wydajności wykorzystania zasobów, wykorzystując zalety modelowania informacji przez zintegrowane projekty zorientowane na inteligentną infrastrukturę. Rozwiązania firmy Bentley obejmują platformę MicroStation do projektowania i modelowania infrastruktury, platformę ProjectWise do współpracy i współdzielenia pracy wśród zespołów w projektach infrastrukturalnych oraz platformę AssetWise do eksploatacji zasobów infrastrukturalnych – wszystkie wspierają szerokie portfolio zgodnie operacyjnie aplikacji i są uzupełniane specjalistycznymi usługami świadczonymi na całym świecie.
Założona w 1984 r. firma Bentley ma ponad 3000 pracowników w 50 krajach świata, ponad 600 milionów dolarów rocznych przychodów, a od 2009 r. zainwestowała ponad miliard dolaróww badania, rozwój i przejęcia.

Dodatkowe informacje na temat firmy Bentley można znaleźć w witrynie www.bentley.com. Aby na bieżąco otrzymywać aktualności na temat firmy Bentley, można dokonać subskrypcji kanału RSS firmy Bentley z informacjami prasowymi i aktualnościami. Odwiedź stronę Konferencji Year in Infrastructure , aby uzyskać dodatkowe informacje na temat wydarzeń firmy Bentley dla liderów w branży. Zapraszamy do przejrzenia zbioru innowacyjnych projektów z zakresu infrastruktury zgłaszanych do corocznego konkursu Be Inspired w zakładce Infrastructure Yearbooks na stronie firmy Bentley. W celu uzyskania dostępu do witryny umożliwiającej specjalistom nawiązywanie kontaktów, komunikację oraz dzielenie się zdobytą wiedzą odwiedź Bentley Communities.

Aby pobrać ranking Bentley Infrastructure 500 Top Owners, wyjątkowe światowe zestawienie właścicieli infrastruktury z sektora prywatnego i publicznego ułożone w oparciu o łączną wartość ich inwestycji infrastrukturalnych, odwiedź BI 500.

# # #

Bentley, logo „B”, MicroStation, Be, ContextCapture, Descartes, OpenRoads Designer i ProjectWise są zastrzeżonymi lub niezastrzeżonymi znakami towarowymi lub usługowymi firmy Bentley Systems, Incorporated lub jednej z jej bezpośrednich lub pośrednich spółek zależnych. Wszystkie pozostałe marki i nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do odpowiednich właścicieli.

Bentley Public Relations

Jennifer Maguire
Corporate Communications Director
1-610-458-2695

Christine Byrne
Media Relations Senior Manager
1-203-805-0432

Contact Bentley PR