01 listopada, 2016

OpenRoads Designer CONNECT Edition firmy Bentley rozwija projekty drogowe od etapu pomysłu po etap budowy

Kompleksowe środowisko modelowania OpenRoads wykorzystuje postępy w BIM do usprawnienia realizacji projektów

LONDYN – Konferencja Year in Infrastructure 2016 1 listopada 2016 r.Bentley Systems, Incorporated, wiodący światowy dostawca oprogramowania wspierającego rozwój infrastruktury, zapowiedziała dzisiaj, że OpenRoads Designer CONNECT Edition będzie dostępna we Wczesnym Dostępie 1 grudnia 2016 roku. OpenRoads CONNECT Edition jest następcą wiodących branżowych marek firmy Bentley w budownictwie lądowym, takich jak InRoads, GEOPAK, MX i PowerCivil.

OpenRoads Designer to kompleksowa, wielobranżowa aplikacja do modelowania 3D rozwijająca realizację projektów drogowych od projektowania koncepcyjnego po budowę. OpenRoads Designer łączy tradycyjne procesy prac inżynierskich związane z planowaniem, profilowaniem i przekrojami z modelowaniem parametrycznym 3D w celu umożliwienia opartego na modelu tworzenia wszystkich rezultatów prac projektowych.

OpenRoads Designer obsługuje wszelkie aspekty szczegółowego projektowania dróg, w tym pomiary, aspekty geotechniczne, kanalizację, podziemne sieci przesyłowe, aspekty terenu, drogi, elementy wyposażenia drogi i inne. Zastosowanie siatek rzeczywistości, zdjęć, chmur punktów i innych geokoordynowanych źródeł danych może zapewnić ciągły kontekst rzeczywistych warunków w trakcie cyklu życia projektowania i budowy.

OpenRoads Designer kończy łączenie aplikacji InRoads, GEOPAK, MX, i PowerCivil, ale dodaje również wiele nowych przydatnych innowacji, takich jak:

  • Progresywne projektowanie koncepcyjne. Użytkownicy mogą bezpośrednio rozwijać projekty koncepcyjne stworzone za pomocą OpenRoads ConceptStation, zachowując przy tym wykonane prace i dane. (OpenRoads ConceptStation umożliwia szybkie projektowanie koncepcyjne i wstępne przy wykorzystaniu istniejącego kontekstu zarejestrowanego za pomocą siatek rzeczywistości, chmur punktów, GIS i innych źródeł oraz umożliwia tworzenie przekonujących prezentacji z inżynierską precyzją.)
  • Projektowanie kontekstowe. Wszelkie szczegółowe projektowanie w OpenRoads Designer jest napędzane przez komponenty funkcjonalne, które z natury reagują kontekstualnie w celu wyrażenia odpowiedniego projektu, adnotacji i które planują określone zachowania przy wyświetlaniu. Modele projektu są wyrażone za pośrednictwem wielu widoków w czasie rzeczywistym, w tym planu, profilu, przekroju i widoku 3D; zmiany w jednym widoku wprowadzane są w czasie rzeczywistym i w sposób dynamiczny aktualizują wszystkie widoki.
  • Obsługa wielu branż. OpenRoads Designer łączy obsługę dla każdej branży z określonymi profilami użytkowników dedykowanymi dla każdej z branż. Użytkownicy mogą przełączać perspektywy branż, na przykład profil Projektowania Dróg mogą przełączyć na profil Podziemnych Sieci Przesyłowych. 
  • Narzędzia do modelowania rzeczywistości. OpenRoads Designer zawiera w pełni funkcjonalny zestaw narzędzi do wcielania i edytowania wszelkich rodzajów danych modelowania rzeczywistości, w tym ma możliwość wydobywania elementów przygruntowych z siatek rzeczywistości i obrazów LiDAR oraz ma możliwość łączenia chmur punktów i obrazów.
  • Narzędzia geotechniczne. Użytkownicy mogą łączyć się bezpośrednio z bazami danych geotechnicznych gINT w celu włączenia informacji o podziemnych cechach terenu do swoich modeli w celu usprawnienia sortowania i palowania. Tereny podziemne mogą być generowane i modelowane w oparciu o materiały z odwiertów i w oparciu o materiały przewidywane w profilach drogi i kanalizacji, w odcinkach i w planach.
  • Podziemne linie przesyłowe. Użytkownicy mogą wybierać spośród dużego katalogu komponentów funkcjonalnych na potrzeby modelowania podziemnych sieci kanalizacyjnych i przesyłowych. Ponadto modele kanalizacji mogą być optymalizowane w oparciu o przepływ wody przy użyciu zintegrowanych narzędzi do analizy wody, których wyniki mogą być dostępne w tabelach danych lub wizualnie w widoku profilu.
  • Bogate rezultaty prac. Rozszerzony zakres rezultatów obejmuje zarówno tradycyjne układy planów i animacje, jak i cyfrowe modele budowlane—dla zautomatyzowanego kontrolowania maszyn i systemów umieszczania w terenie, w tym na potrzeby wykopów, stopniowania, palowania i układania nawierzchni.
  • Generowanie planu w czasie rzeczywistym. Generowanie planu nie musi być już oddzielnym procesem ograniczonym przez określony punkt w czasie, ponieważ ustawienia i adnotacje są dynamicznie aktualizowane i pokazywane w modelu w czasie rzeczywistym. Widoki są zapisywane w oparciu o określone zasady wyświetlania i z wbudowanym kodem arkusza, co ułatwia poruszanie się pomiędzy modelem a rysunkami. Aktualne rysunki mogą być generowane automatycznie w dowolnej chwili, co tworzy naturalne i płynne środowisko projektowe zarówno dla modelowania, jak i uszczegóławiania.
  • Ożywiona wizualizacja. OpenRoads Designer zapewnia bezpośrednią integrację z aplikacją LumenRT firmy Bentley na potrzeby tworzenia kinowych wizualizacji, dodawania roślinności, odzwierciedlania przyrody i klimatu i symulowania ruchu drogowego za pomocą VISSIM.

 

Projekty tworzone w OpenRoads Designer korzystają z Przeglądu BIM za pomocą OpenRoads Navigator w biurze, w terenie i na placu budowy. OpenRoads Navigator umożliwia nie tylko wizualizację i przeglądanie projektów 3D, ale również widoczność statusu—co pozwala rozproszonym zespołom na przyspieszanie uzyskiwania zatwierdzeń i rozwiązywania problemów.

Bhupinder Singh, dyrektor ds. produktów w firmie Bentley, powiedział: „OpenRoads CONNECT Edition stanowi zwieńczenie trzydziestu lat doświadczeń firmy Bentley zdobytych w oparciu o tysiące projektów drogowych realizowanych na całym świecie. Starannie zachowaliśmy pomysły i ciągłość z aplikacji GEOPAK, InRoads i MX—ale nowoczesne podejście BIM zawarte w OpenRoads Designer CONNECT Edition jest tak nowatorskie , że i my i nasi użytkownicy jesteśmy podekscytowani tym, że możemy teraz w pełni korzystać z nowej generacji oprogramowania do projektowania dróg”.

 

Informacje o OpenRoads CONNECT Edition

OpenRoads CONNECT Edition dzięki integracji OpenRoads ConceptStation, OpenRoads Designer i OpenRoads Navigator, zapewnia kompleksowe środowisko modelowania na potrzeby realizacji projektów drogowych oraz usprawniania i automatyzowania procesów prac we wszystkich branżach w celu rozwijania projektów od etapu pomysłu, przez szczegółowe projektowanie, aż po budowę. Realistyczne środowisko modelowania 3D OpenRoads wykorzystuje również siatki rzeczywistości 3D w celu uzyskania nieustannie mierzonego kontekstu warunków na placu budowy w trakcie projektowania i budowy.

Zespoły ds. realizacji projektów, zarządcy i firmy budowlane korzystają z połączonego środowiska danych OpenRoads—umożliwionego przez ProjectWise— w celu uzyskiwania dostępu do wszelkich danych projektu i modeli, przechowywania ich, udostępniania i do zarządzania nimi, od etapu pomysłu po etap budowy, zapewniając mobilność informacji w obrębie wszystkich branż i w terenie. OpenRoads korzysta z Centrum Komponentów połączonego środowiska danych w celu umożliwienia szybkiego i spójnego modelowania na potrzeby każdego priojektu, właścicela czy wykonawcy.

O Bentley Systems

Firma Bentley jest światowym liderem specjalizującym się w dostarczaniu architektom, inżynierom, geodetom, konstruktorom oraz zarządcom infrastruktury kompleksowych rozwiązań w zakresie oprogramowania wspierającego rozwój infrastruktury. Użytkownicy rozwiązań firmy Bentley mogą korzystać z mobilności informacji w wielu dziedzinach i w całym cyklu eksploatacji infrastruktury, by zwiększyć efektywność projektów i aktywów. Rozwiązania firmy obejmują platformę MicroStation do projektowania i modelowania infrastrukturyi, platformę ProjectWise do współpracy i współdzielenia pracy wśród zespołów w projektach infrastrukturalnych oraz platformę AssetWise do eksploatacji zasobów infrastrukturalnych – wszystkie wspierają szerokie portfolio zgodnie operacyjnie aplikacji i są uzupełniane specjalistycznymi usługami świadczonymi na całym świecie.

Założona w 1984 r. firma Bentley ma ponad 3000 pracowników w 50 krajach świata, ponad 600 milionów dolarów rocznych przychodów, a od 2009 r. zainwestowała ponad miliard dolarów w badania, rozwój i przejęcia.

Dodatkowe informacje na temat firmy Bentley można znaleźć w witrynie www.bentley.com. Aby na bieżąco otrzymywać aktualności na temat firmy Bentley, można dokonać subskrypcji kanału RSS firmy Bentley z informacjami prasowymi i aktualnościami. Odwiedź stronę Konferencji Year In Infrastructure, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat wydarzeń firmy Bentley dla liderów w branży. Zapraszamy do przejrzenia zbioru innowacyjnych projektów infrastrukturalnych zgłaszanych do corocznego konkursu Be Inspired w zakładce Infrastructure Yearbooks na stronie firmy Bentley. W celu uzyskania dostępu do witryny umożliwiającej specjalistom nawiązywanie kontaktów, komunikację oraz dzielenie się zdobytą wiedzą odwiedź Bentley Communities.

Aby pobrać ranking Bentley Infrastructure 500 Top Owners, wyjątkowe światowe zestawienie właścicieli infrastruktury z sektora prywatnego i publicznego ułożone w oparciu o łączną wartość ich inwestycji infrastrukturalnych, odwiedź BI 500.

# # #

Bentley, logo Bentley „B”, Be, ProjectWise, MicroStation, Bentley LumenRT, gINT, OpenRoads, InRoads, MX, GEOPAK są zastrzeżonymi lub niezastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami usługowymi firmy Bentley Systems, Incorporated albo jednego z należących do niej bezpośrednio lub pośrednio podmiotów zależnych. Wszystkie pozostałe marki i nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do odpowiednich właścicieli.

Bentley Public Relations

Jennifer Maguire
Corporate Communications Director
1-610-458-2695

Christine Byrne
Media Relations Senior Manager
1-203-805-0432

Contact Bentley PR