01 listopada, 2016

AssetWise dopełnia CONNECT Edition firmy Bentley

Połączone środowisko danych obejmuje zarówno kompleksową realizację projektów, jak i kompleksową wydajność majątku trwałego: TOTEX!

LONDYN – Konferencja Year in Infrastructure 2016 – 1 listopada 2016 r.Bentley Systems, Incorporated, wiodący światowy dostawca oprogramowania wspierającego rozwój infrastruktury, zapowiedziała dzisiaj AssetWise CONNECT Edition. CONNECT Edition AssetWise i ProjectWise zapewniają i udostępniają połączone środowisko danych, które ulepsza wspólne środowisko danych w celu pełnej realizacji potencjału BIM związanego z cyfrowymi modelami inżynierskimi stworzonymi podczas CAPEX, który przynosi korzyści w trakcie cyklu życia OPEX. Połączone środowisko danych jest niezbędne dla rozwoju infrastruktury, ponieważ od projektów CAPEX wymaga się, aby w trakcie cyklu życia TOTEX infrastrukturalnego majątku trwałego utrzymywały swoją zdatność do danego celu—oraz ciągłość cyfrowych modeli inżynierskich, gdyż ich „cyfrowe DNA” może być kluczowym czynnikiem napędowym. Dlatego też takie połączone środowisko danych rozwija konwergencję technologii inżynierskich (ET) z technologiami informatycznymi (IT) i z technologiami operacyjnymi (OT). 

W trakcie głównego przemówienia na Konferencji wygłoszonego przez dyrektora generalnego Grega Bentleya zaproszeni prezenterzy podkreślili pełen zakres ukończonej CONNECT Edition. Ray O’Connor, dyrektor generalny Topcon Positioning Group, przedstawił projektowanie w trakcie budowy, łączące inżynierów z mierniczymi i budowniczymi za pomocą połączonych ofert usług w chmurze. Jacques Lubetzki, wiceprezes spółki Bureau Veritas dla obszaru Europy, przedstawił następnie kontrole inżynierskie, dzięki którym inżynierowie mogą faktycznie przyczynić się do bezpieczeństwa operacji i integralności majątku trwałego. Na koniec David Epp, Globalny Dyrektor ISV Alliances of Microsoft opisał inicjatywy trwające w usłudze Azure, w tym „usługi poznawcze”, które mogłyby być stosowane dynamicznie na potrzeby informacji operacyjnych infrastruktury. Takie bezprecedensowe postępy w BIM stały się możliwe, ponieważ połączone środowisko danych firmy Bentley może sprawić, że informacje zawarte w cyfrowych modelach inżynierskich będą bezpieczne, otwarte i przedstawiane w czasie rzeczywistym.

AssetWise CONNECT Edition

Aby w unikalny sposób umożliwić kompleksową wydajność majątku trwałego, usługi do zarządzania informacjami o cyklu życia majątku trwałego AssetWise CONNECT Edition obsługują możliwości wcześniej zapewniane osobno za pośrednictwem aplikacji:

 • eB;
 • Exor;
 • Optram;
 • InspectTech;
 • SUPERLOAD;
 • APM (wcześniej Ivara); oraz
 • Amulet.

Oferta AssetWise jest już wykorzystywana przez 25 spośród 50 największych właścicieli z listy Bentley Infrastructure 500 Top Owners, klasyfikowanych globalnie w oparciu o wartość netto ich infrastruktury (patrz BI 500).

Połączone środowisko danych AssetWise CONNECT Edition może istnieć dzięki technologiom, które są obecnie powszechnie używane podczas prac projektowych, budowlanych i eksploatacyjnych: wewnętrznej geokoordynacji 3D, przyspieszonej przez postępy takie jak modelowanie rzeczywistości firmy Bentley; precyzji inżynierskiej; samoopisującym się danym; mobilności informacji oraz automatyzacji procesów pracy.  Informacje utrzymywane za pomocą AssetWise CONNECT Edition z natury rozumieją i mogą działać w oparciu o:

 • kontekst geoprzestrzenny;
 • kontekst rzeczywisty;
 • kontekst sieciowy i liniowy;
 • kontekst cyfrowego modelu inżynierskiego;
 • kontekst zmiany integralności;
 • kontekst niezawodności;
 • kontekst informatyczny przedsiębiorstwa; oraz
 • kontekst cyklu życia.

AssetWise CONNECT Edition pomaga zarządcom infrastruktury w zarządzaniu ich infrastrukturalnym majątkiem trwałym na potrzeby integralności inżynierskiej, zgodności i modelowania wydajności. Robi to za pomocą nowych ofert abonamentowych opartych na zakresie majątku trwałego, jaki one obejmują:

 • Zarządzanie informacjami o cyklu życia majątku trwałego: zapewnianie uporządkowanej kontroli nad informacjami o majątku trwałym i zarządzanie zmianami w trakcie cyklu życia majątku trwałego;
 • Niezawodność majątku trwałego: zmniejszanie ryzyka związanego z awariami majątku trwałego za pomocą zapobiegawczych programów kontroli i konserwacji oraz podejmowania lepszych decyzji w celu usprawnienia niezawodności, integralności i wydajności majątku trwałego;
 • Analizy operacyjne: automatyzacja podejmowania lepszych decyzji operacyjnych za pomocą narzędzi do eksploracji danych, ich gromadzenia i za pomocą narzędzi obliczeniowych na potrzeby stawiania prognoz i podejmowania działań w odpowiednim czasie; oraz
 • Efektywność wymiany danych w przedsiębiorstwie: ułatwianie wymiany danych pochodzących z wielu źródeł w celu zapewnienia widoczności istotnych informacji o majątku trwałym.

Kompleksowe środowisko do modelowania CONNECT Edition: Aplikacje

W trakcie Konferencji Year in Infrastructure 2015 zaprezentowano aplikacje MicroStation CONNECT Edition i Navigator CONNECT Edition. Aplikacje CONNECT Edition rozwijają spójność planów i włączają innowacje CONNECT Edition, takie jak komponenty funkcjonalne i międzybranżowe Centrum Dokumentacji zapewniające niespotykaną efektywność wymiany danych.

W trakcie 2016 roku wydano całą serię aplikacji CONNECT Edition do projektowania, analiz, budownictwa i do modelowania rzeczywistości, w tym AutoPipe, Descartes, Pointools, gINT, RM, LARS, SACS, MOSES, MAXSURF, SITEOPS, STAAD i RAM.  Aplikacja OpenRoads ConceptStation została wprowadzona wcześniej w tym roku, a aplikacja OpenRoads Designer CONNECT Edition została zapowiedziana na Konferencji. Wersje CONNECT Edition aplikacji AECOsim Building Designer, MineCycle, Promis.e, OpenUtilities i OpenPlant, które zostaną wydane w pierwszej połowie 2017 roku, dokończą cykl.

Każdy użytkownik będzie uzyskiwał dostęp do aplikacji i usług CONNECT Edition za pośrednictwem nowego Centrum Połączeń firmy Bentley, które będzie zawierać profile projektów, „podręczniki playbook” i pulpity. Co ważne, Centrum Połączeń w pełni wykorzystuje usługi chmury Azure w celu umożliwienia korzystania z pełnego spektrum spersonalizowanych usług „just-in-time” oprogramowania firmy Bentley i specjalistów ds. inżynierii i w celu zapewnienia aktualności aplikacji CONNECT Edition.

ProjectWise CONNECT Edition i Innowacje Handlowe

ProjectWise dla dzielenia się pracą jest już wykorzystywany przez 44 spośród 50 największych i przez 355 spośród 641 firm najwyżej notowanych na świecie przez Engineering New-Record. ProjectWise CONNECT Edition przedstawiona podczas Konferencji Year in Infrastructure 2015 wykorzystuje usługi w chmurze Azure do rozszerzenia możliwości Centrum Współpracy umożliwiającego stosowanie BIM w kompleksowej realizacji projektów poza organizacje i użytkowników, korzystające z serwerów mieszczących się w ich firmach. Do roku 2016 usługi ProjectWise i AssetWise zapewniane za pomocą Azure osiągnęły poziom dostępności usług przekraczający 99,8 procent.

Serwery CONNECT Edition są „NIEOGRANICZONE” i nie są objęte opłatami licencyjnymi, niezależnie od tego, czy są zapewniane przez Azure, umieszczone na terenie firmy czy też są hybrydowe. Zamiast tego opłaty za korzystanie z ProjectWise są naliczane w zależności od wartości generowanej przez ich „wykorzystanie” w oparciu o rzeczywiste użycie określane po upływie każdego kwartału kalendarzowego. Każdy unikalny użytkownik płaci za Paszport, który „ogólnie” uprawnia do uzyskania dostępu do i wykorzystania połączonego środowiska danych, w tym za pomocą „aplikacji” do rozwiązywania problemów, przedkładania i/lub przesyłania wyników końcowych, zapewniania widoczności pulpitu i innych. Wobec użytkowników co kwartał mogą być również naliczane opłaty za Wizy w oparciu o zakres stosowania przez nich dodatkowych funkcji. W związku z tym organizacje korzystające z ProjectWise nie ponoszą już stałych kosztów, a opłaty są zgodne z osiągniętymi wynikami BIM.

Podczas Konferencji firma Bentley przedstawiła nowe usługi w chmurze ProjectWise CONNECT Edition dla organizacji dążących do instytucjonalizacji postępów w BIM i celowo propagujących najlepsze praktyki przez „przejście do formy cyfrowej” za pomocą współdzielonych zasobów:

 • Centrum Automatyzacji do ujednolicenia powtarzalnych procesów prac i rezultatów;
 • Centrum Komponentów do udostępniania katalogów i do gromadzenia informacji z projektowania, produkcji, rejestru majątku stałego i doświadczeń związanych z niezawodnością; oraz
 • Centrum Rozważania Opcji do stosowania równoległych zasobów obliczeniowych, w tym do międzybranżowych scenariuszy projektowych i analitycznych oraz spostrzeżeń.

Wizy ProjectWise CONNECT Edition obejmują:

 • Wizę Integracji Projektu (procesy prac dzielenia prac i integracji uwzględniające Automatyzację i Komponenty);
 • Wizę Przeglądu BIM (w tym Rozwiązywanie Kolizji w programie Navigator, Symulacja Harmonogramu);
 • Wiza Zarządzania Normami BIM (do definiowania standardowych szablonów procesów prac, Automatyzacji, Komponentów, Form);
 • Wiza Rozważania Opcji;
 • Wiza Zarządzania Budową (EADOC);
 • Wiza Zaawansowanego Dzielenia Prac na Pakiety (ConstructSim); oraz
 • Wiza Realizacji (przekazanie majątku trwałego i oddanie go do eksploatacji).

Dzięki Planom Sukcesu specjaliści firmy Bentley mogą zostać wydzieleni za pomocą usług w chmurze Azure do zapewniania poziomów usług:

 • Plany Sukcesu Przedsiębiorstwa przydzielają firmie Bentley odpowiedzialność za zarządzanie systemami ProjectWise i/lub AssetWise i za zaopatrywanie projektu;
 • Plany Sukcesu Projektu (lub Jednostki Biznesowej) wirtualnie osadzają specjalistów Bentley ds. BIM i aplikacji mających uprawnienia inżynierskie w obowiązkach związanych z przedstawianiem i propagowaniem postępów w BIM, które mogą obejmować wykorzystywanie Centrum Automatyzacji, Centrum Komponentów i Centrum Rozważania Opcji.

Usługi Planu Sukcesu są wyjątkowo również rozliczane na koniec każdego kwartału w oparciu o rzeczywiste wykorzystanie ich przez użytkownika.

Program Cloud Service Subscription firmy Bentley, będący uzupełnieniem SELECT Subscription lub Enterprise License Subscription firmy Bentley, które dotyczą aplikacji na komputery biurowe, wyjątkowo umożliwia stosowanie opłat „opartych na wykorzystaniu” w obrębie przewidywalnego budżetu, bez ryzyka utraty w razie braku korzystania z danych usług. Coroczna spłata wartości umownej Cloud Service Subscription może być elastycznie zastosowana po upływie każdego kwartału w celu pokrycia naliczonych opłat za Paszport, Wizę, Licencję Terminową i/lub Plan Sukcesu, a saldo opłat może być przenoszone w czasie przez czas nieokreślony.

O Bentley Systems

Firma Bentley jest światowym liderem specjalizującym się w dostarczaniu architektom, inżynierom, geodetom, konstruktorom oraz zarządcom infrastruktury kompleksowych rozwiązań w zakresie oprogramowania wspierającego rozwój infrastruktury. Użytkownicy rozwiązań firmy Bentley mogą korzystać z mobilności informacji w wielu dziedzinach i w całym cyklu eksploatacji infrastruktury, by zwiększyć efektywność projektów i aktywów. Rozwiązania firmy  obejmują aplikacje MicroStation doprojektowania i modelowania infrastruktury,  platformę ProjectWise do współpracy i współdzielenia pracy wśród zespołów w projektach infrastrukturalnych oraz usługi  AssetWise do eksploatacji zasobów infrastrukturalnych– – wszystkie wspierają szerokie portfolio zgodnie operacyjnie aplikacji i są uzupełniane specjalistycznymi usługami świadczonymi na całym świecie Założona w 1984 r. firma Bentley ma ponad 3000 pracowników w 50 krajach świata, ponad 600 milionów dolarów rocznych przychodów, a od 2009 r. zainwestowała ponad miliard dolarów w badania, rozwój i przejęcia.

 

Dodatkowe informacje na temat firmy Bentley można znaleźć w witrynie www.bentley.com. Aby na bieżąco otrzymywać aktualności na temat firmy Bentley, można dokonać subskrypcji kanału RSS firmy Bentley z informacjami prasowymi i aktualnościami. Odwiedź stronę Konferencji Year in Infrastructure,  aby uzyskać dodatkowe informacje na temat wydarzeń firmy Bentley dla liderów w branży.  Zapraszamy do przejrzenia zbioru innowacyjnych projektów z zakresu infrastruktury zgłaszanych do corocznego konkursu Be Inspired w zakładce  Infrastructure Yearbooks na stronie firmy Bentley. W celu uzyskania dostępu do witryny umożliwiającej specjalistom nawiązywanie kontaktów, komunikację oraz dzielenie się zdobytą wiedzą odwiedź Bentley Communities.

Aby pobrać ranking Bentley Infrastructure 500 Top Owners, wyjątkowe światowe zestawienie właścicieli infrastruktury z sektora prywatnego i publicznego ułożone w oparciu o łączną wartość ich inwestycji infrastrukturalnych, odwiedź BI 500.

# # #

Bentley, logo „B”, MicroStation, ProjectWise, eB, Exor, Optram, InspectTech, SUPERLOAD, APM, AutoPIPE, gINT, Maxsurf, SITEOPS, STAAD, RAM, SELECT, Be, Promis.e, AutoPIPE, Descartes, Pointools, SACS, MOSES, AECOsim Building Designer, MineCycle, OpenRoads i Amulet są zastrzeżonymi lub niezastrzeżonymi znakami towarowymi lub usługowymi firmy Bentley Systems, Incorporated lub jednej z jej bezpośrednich lub pośrednich spółek zależnych. Wszystkie pozostałe marki i nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do odpowiednich właścicieli.

Bentley Public Relations

Jennifer Maguire
Corporate Communications Director
1-610-458-2695

Christine Byrne
Media Relations Senior Manager
1-203-805-0432

Contact Bentley PR