Kariera

Dołącz do firmy Bentley, w której nasi koledzy są naszym największym atutem. To oni przyczyniają się do naszego sukcesu!

Jesteśmy przyszłością inżynierii

Dołącz do firmy Bentley Systems (BSY), w której nasze zaangażowanie na rzecz rozwoju infrastruktury na świecie jest równie wielkie jak nasze zobowiązanie wobec profesjonalistów, którzy umożliwiają tworzenie infrastruktury. Dotyczy to szczególnie naszych cenionych współpracowników na wszystkich kontynentach.


Naszą misją jest tworzenie innowacyjnego oprogramowania celem rozwoju projektowania, budowy i eksploatacji światowej infrastruktury – wspierając światową gospodarkę i środowisko, a to wszystko po to, by poprawić jakość życia.

Dokonywanie zmian

Bentley Systems, założona w 1984 r. przez braci Bentley, którzy nadal prowadzą obecnie już notowaną na giełdzie spółkę BSY, to coś więcej niż organizacja zajmująca się tworzeniem oprogramowania — jesteśmy zaangażowanymi członkami globalnej społeczności O naszych sukcesach decydują umiejętności, poświęcenie i zaangażowanie naszych wyjątkowych współpracowników na całym świecie.

Rozwój kariery

Po dołączeniu do zespołu firmy Bentley otworzy się przed Tobą szereg wyjątkowych sposobności do wykorzystania Twojego talentu. Jednocześnie będziesz mieć możliwość profesjonalnego rozwoju u wiodącego dostawcy usług IT w społeczności związanej z infrastrukturą. Ważne jest dla nas zapewnienie wzajemnie korzystnej relacji między wszystkimi współpracownikami a naszą firmą. Ty zdobędziesz cenne doświadczenie i dodasz nowe umiejętności do swojego portfolio, a firma Bentley wykorzysta Twój talent do zrealizowania naszej wizji.

Kariera
Rozwój kariery

Plany dotyczące kariery są związane z ambicjami, umiejętnościami, nastawieniem i potrzebami firmy. Będziesz współpracować z menedżerem, aby znaleźć możliwości poszerzania swojej wiedzy i umiejętności w sposób dopasowany do Twoich zainteresowań i celów firmy. Zachęcamy naszych kolegów, aby wzięli odpowiedzialność za swój rozwój.

Kariera
Nauka

Firma Bentley zainspiruje Cię do osiągnięcia pełnego potencjału dzięki kulturze ciągłego uczenia się. Nieograniczone miejscem pobytu możliwości w zakresie nauki i rozwoju są częścią naszej organizacji i są realizowane poprzez zdobywanie nowej wiedzy w trakcie pracy, edukację formalną i certyfikację oraz szkolenia wewnętrzne. Współpracując z ekspertami z branży, nauczysz się nowych sposobów poszerzania swoich umiejętności i przyczynisz się do sukcesu firmy.

Kariera
Równowaga między pracą a życiem osobistym

Rozumiemy, że dzięki czasowi wolnemu, spędzonemu z rodziną, na ćwiczeniach lub dbaniu o siebie, nasi koledzy mogą dawać z siebie to, co najlepsze. Niezależnie od tego, czy chodzi o pracę zdalną, czy w biurze, zapewniamy elastyczność i wsparcie w zakresie zachowania równowagi między czasem wolnym i pracą. Nasza ocena na portalu Glassdoor w zakresie równowagi między pracą i czasem wolnym jest najwyższa pośród naszych obecnych i byłych współpracowników!

Career Career career

Polityka równych szans

Firma Bentley jest pracodawcą zapewniającym równość szans i bierze pod uwagę wszystkich wykwalifikowanych kandydatów do pracy bez względu na rasę, kolor skóry, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, niepełnosprawność, posiadanie statusu chronionego weterana, religię, narodowość, wiek lub jakąkolwiek inną chronioną cechę. Zobowiązanie to obejmuje wszystkie aspekty pracy, w tym, lecz nie wyłącznie, zatrudnianie, staż, awanse, wynagrodzenia i szkolenia. EEO stanowi prawo i EEO to ustawa uzupełniająca (dotyczy USA). Te dokumenty zawierają dodatkowe informacje o Twoich prawach, które wynikają z ustawy.


Polityka firmy Bentley dotycząca ustawy EEO, Affirmative Action and Pay Transparency Non-Discrimination (dotyczy USA)

Firma Bentley korzysta z portalu e-Verify (dotyczy USA) / powiadomienie o prawie do pracy

Poproś o ułatwienia dostępu

Jako pracodawca prowadzący politykę równych szans, firma Bentley zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich udogodnień dla wnioskodawców z niepełnosprawnościami. Zachęcamy do złożenia wniosku o odpowiednie udogodnienia, jeśli nie jesteś w stanie w pełni korzystać z naszego internetowego systemu aplikacji lub nie masz do niego dostępu. Można to zrobić dzwoniąc pod numer telefonu +1 610-458-5000 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres disabilityrequest@bentley.com.