• Produkty

  Oprogramowanie dla rozwijającej się infrastruktury

Program dla specjalistów w dziedzinie projektów infrastrukturalnych

Projektuj, buduj i działaj bardziej wydajnie, współpracuj bardziej globalnie i przekazuj zasoby infrastrukturalne, które zachowują się w sposób bardziej zrównoważony dzięki szczególnym aplikacjom i usługom, które usprawniają współpracę i mobilność informacyjną w zespołach projektowych.  Każdy produkt skupia się na specyficznych zdolnościach wymaganych od inżynierów, architektów, wykonawców, inspektorów, rządów, instytucji, mediów, właścicieli-operatorów i szerokiego spektrum ról w projektach infrastrukturalnych. 

Typowe środowisko kompleksowej realizacji projektu umożliwia zespołom wydajnie udostępniać i integrować modelowanie oraz dokumentowanie przepływów pracy interdyscyplinarnej w projektach o dowolnej wielkości i złożoności.  Uczestnicy projektów mogą precyzyjnie i łatwo uzyskać dostęp oraz bez zakłóceń zarządzać obszernymi danymi i geometrią w całym cyklu życia projektów, niezależnie od ich formatu. Zespoły pracujące nad projektami mają podobnie spersonalizowane doświadczenie z możliwościami i wiedzą mieszczącymi się w kontekście osobistym, projektowym i przedsiębiorstw.  Szefowie i członkowie zespołów podejmują lepsze decyzje z natychmiastowymi informacjami zwrotnymi i mają jasny wgląd dzięki kompleksowej widoczności projektów i informacjom o ich realizacji.

Przejrzyj bogaty portfel Bentley według linii produktów, marek lub branż, aby odkryć możliwości celem dopasowania ich do własnych potrzeb.


Darmowa wersja próbna

Pobierz MicroStation CONNECT Edition i zapoznaj się z nią dzięki 14-dniowej darmowej wersji próbnej.

Get Started
Programiści

Dołącz do Bentley Developer Network (BDN), aby opracowywać produkty i aplikacje, które rozszerzają ofertę firmy Bentley.

Więcej informacji
Znajdź produkty
Wybierz linię produktów
  • Wydajność majątku trwałego
  • Analiza mostów
   • RM Bridge
    Usprawnianie zadań analitycznych, zajmowanie się skomplikowanymi kwestiami inżynierskimi i tworzenie precyzyjnych, wiarygodnych wyników dla wszystkich typów, klas i materiałów mostów.
   • LARS Bridge
    Oprogramowanie do zintegrowanej analizy oceny nośności mostu, modelowania i edytowania dla wielu rodzajów mostów.
   • OpenBridge Modeler
    Modelowanie parametryczne 3D, analiza i oprogramowanie oceniające nośność mostów. Integracja z aplikacjami do projektów inżynierii lądowej i wykorzystywanie rozszerzonej wizualizacji.
   • LEAP Bridge Concrete
    Wszechstronne oprogramowanie do modelowania i analizy mostów betonowych wszelkich typów: prefabrykowanych, wykonanych w gruncie, zbrojonych i sprężonych.
   • LEAP Bridge Steel
    LEAP Bridge Steel to zintegrowana aplikacja do modelowania, projektowania, analizy i oceny nośności prostych i zakrzywionych stalowych mostów belkowych.
  • Digital Twins
  • Projektowanie budynków
  • Inżynieria lądowa
   • OpenRoads Designer
    OpenRoads Designer to kompleksowa i w pełni funkcjonalna aplikacja przeznaczona do dokonywania pomiarów oraz projektowania dróg, odwodnień i instalacji podziemnych, która zastępuje wszystkie funkcje oferowane wcześniej w programach InRoads, GEOPAK, MX i PowerCivil.
   • OpenRoads ConceptStation
    Tworzenie koncepcyjnych projektów dróg i mostów w celu oceny większej liczby opcji w trakcie planowania i etapu poprzedzającego przedstawienie oferty. Bardziej wydajne projektowanie, identyfikowanie pozycji wysokiego ryzyka i minimalizacja kosztów.
   • OpenRoads Navigator
    Uzyskanie lepszego wglądu w dane projektowe w kontekście modeli 3D pozwala na podejmowanie lepszych decyzji w trakcie cyklu życia, w biurze, w terenie czy na placu budowy.
   • OpenRail ConceptStation
    Twórz koncepcyjne projekty linii kolejowych obejmujące geometrię torów, elektryfikację, tunele i mosty, umożliwiające ocenę większej liczby opcji na etapie planowania i projektowania przed złożeniem oferty. Projektuj wydajniej, identyfikuj pozycje wysokiego ryzyka i ograniczaj koszty.
   • OpenRail Designer
    OpenRail Designer introduces a new, comprehensive modeling environment for streamlined project delivery of rail network assets. This environment unifies design and construction from concept through commissioning and completion.
   • gINT Professional
    Raportowanie i zarządzanie danymi o obiektach podziemnych przy pomocy raportów zawierających elementy graficzne, zdjęcia, wykresy, mapy i inne.
   • gINT Professional Plus
    Tworzenie niestandardowych raportów o obiektach podziemnych i wydajne zarządzanie danymi wielu projektów dzięki kompleksowemu oprogramowaniu geotechnicznemu.
   • gINT Logs
    Zarządzanie dziennikami odwiertów i studni dla praktycznie dowolnego rodzaju obiektów podziemnych – środowiskowych, geofizycznych, naftowych, kopalnianych i innych.
  • Budowa
  • Inżynieria geotechniczna
   • PLAXIS 2D
    Wykonywanie analizy 2D odkształceń i stateczności w inżynierii geotechnicznej i górotworu za pomocą PLAXIS 2D — potężnego pakietu elementów skończonych.
   • PLAXIS 2D Dynamics
    Modelowanie obciążeń dynamicznych w 2D przy użyciu modułu PLAXIS 2D Dynamics specjalizującego się w danym zadaniu.
   • PLAXIS 2D PlaxFlow
    Wyjście poza analizę przepływu wód podziemnych w stanie ustalonym za pomocą modułu PLAXIS 2D PlaxFlow i łatwe wykonywanie analizy wód podziemnych w funkcji czasu.
   • PLAXIS 2D Thermal
    Uwzględnianie wpływu przepływu ciepła na zachowanie hydrauliczne i mechaniczne gruntu i konstrukcji za pomocą modułu PLAXIS 2D Thermal do analizy geotechnicznej.
   • PLAXIS 2D Suite
    Wykonywanie analizy 2D odkształceń i statyczności w inżynierii geotechnicznej za pomocą oprogramowania PLAXIS 2D Suite — potężnego pakietu elementów skończonych, który zawiera wyspecjalizowane moduły do analizy drgań, wód gruntowych i przepływu ciepła.
   • PLAXIS 3D
    Wykonywanie kompleksowej analizy 3D odkształceń i statyczności w inżynierii geotechnicznej i mechanice górotworu za pomocą PLAXIS 3D.
   • PLAXIS 3D Dynamics
    Analizowanie efektów sztucznych lub naturalnych drgań sejsmicznych w glebie za pomocą PLAXIS 3D Dynamics.
   • PLAXIS 3D PlaxFlow
    Dzięki modułowi PLAXIS 3D PlaxFlow można z łatwością wykonywać w 3D analizę wód gruntowych w funkcji czasu i wykraczać poza analizę przepływu wód gruntowych w stanie ustalonym.
   • Pakiet oprogramowania PLAXIS 3D Suite
    Wykonywanie analizy 3D odkształceń i stateczności na następnym projekcie geotechnicznym za pomocą PLAXIS 3D Suite — pakietu elementów skończonych, który zawiera moduły do analizy drgań i wód gruntowych.
   • PLAXIS MoDeTo
    Udoskonalenie projektów fundamentów monopalowych z wykorzystaniem PLAXIS MoDeTo oraz redukcja kosztów farm wiatrowych.
   • gINT Professional
    Raportowanie i zarządzanie danymi o obiektach podziemnych przy pomocy raportów zawierających elementy graficzne, zdjęcia, wykresy, mapy i inne.
   • gINT Professional Plus
    Tworzenie niestandardowych raportów o obiektach podziemnych i wydajne zarządzanie danymi wielu projektów dzięki kompleksowemu oprogramowaniu geotechnicznemu.
   • gINT Logs
    Zarządzanie dziennikami odwiertów i studni dla praktycznie dowolnego rodzaju obiektów podziemnych – środowiskowych, geofizycznych, naftowych, kopalnianych i innych.
   • SVSLOPE
    Nowy standard w analizie stateczności skarp — użytkownicy mogą przeprowadzać analizę stateczności skarp gleby lub skał klasyczną metodą równowagi granicznej. Możliwa jest analiza nasycona i nienasycona. Dzięki SVFLUX można stosować stałe i przejściowe ciśnienie przesiąkania wody w porach.
   • SVDESIGNER
    SVDESIGNER™ to przyjazny dla użytkownika generator modeli koncepcyjnych 3D, który znacznie skraca czas tworzenia modelu dzięki wizualizacji, optymalizacji i połączeniu danych z kolejnych etapów projektowania/wykonastwa projektu z danymi topologii, odwiertów, piezometru/geotechnicznych pomiarów terenowych w odpowiednio zdefiniowany model koncepcyjny a nastepnie modelowanie numeryczne.
   • SVFLUX
    Kompleksowy program do analizy metodą elementów skończonych 1D/2D/3D, opracowany w celu modelowania przesiąkania wody gruntowej w nienasyconych i nasyconych glebach i skałach w celu obliczania przepływu w stanie ustalonym i przejściowym.
   • SVSOLID
    Modelowanie naprężenia/odkształcenia metodą elementów skończonych 1D/ 2D/ 3D dla geotechnicznych konstrukcji ziemnych, obejmujące zachowanie i konsolidację miękkich gleb elastyczno-plastycznych, a także elastyczną deformację materiałów skalnych.
   • SVSOILS
    Baza danych właściwości skał oraz gleb nienasyconych i nasyconych zaprojektowana specjalnie do szacowania i matematycznego odwzorowania podstawowych modeli gleby w celu późniejszego modelowania numerycznego. Właściwości gleby mogą być oszacowane poprzez algorytmy teoretyczne, eksplorację danych i korelacje.
   • SVENVIRO
    Oprogramowanie do analizy metodą elementów skończonych 1D/2D/3D, które skupia się na modelowaniu środowiska, uwzględniając połączone modelowanie przesiąkania wód gruntowych, transportu zanieczyszczeń, zamarazania/odwilży i przepływu powietrzna w porach. Oprogramowanie uwzględnia w pełni zautomatyzowane generowanie i udoskonalanie siatki. Rygorystyczne obliczanie rzeczywistego parowania za pomocą metody Wilsona. Dostępne są połączenia THA, TH, HA i HC.
  • Systemy elektryczne i oprzyrządowanie
  • Hydraulika i hydrologia
   • WaterGEMS
    WaterGEMS to kompleksowe, ale jednocześnie łatwe w użyciu narzędzie ułatwiające podejmowanie decyzji specjalistom zajmującym się projektowaniem, planowaniem i obsługą sieci dystrybucji wody.
   • WaterCAD
    WaterCAD to łatwa w obsłudze aplikacja do modelowania hydraulicznego służąca do analizowania, projektowania i eksploatacji systemów wodociągowych.
   • HAMMER
    Program HAMMER znacznie ułatwia skomplikowane zadania związane z lokalizowaniem miejsc wystąpienia potencjalnych problemów i określeniem odpowiednich strategii kontroli skoków ciśnienia.
   • SewerGEMS
    SewerGEMS usprawnia proces projektowania, aby dać inżynierom więcej czasu na projektowanie, analizę i eksploatację systemów odprowadzania ścieków miejskich oraz kanalizacji ogólnospławnej.
   • SewerCAD
    Tysiące przedsiębiorstw użyteczności publicznej i firm inżynierskich z całego świata ma zaufanie do oprogramowania SewerCAD w zakresie modelowania i optymalizacji kosztowej systemów kanalizacyjnych.
   • CivilStorm
    Program CivilStorm jest łatwym w użytkowaniu systemem, w którym inżynierowie mogą analizować, projektować i obsługiwać systemy odprowadzania wody opadowej.
   • StormCAD
    StormCAD dostarcza specjalistom zaawansowane narzędzia do skutecznej realizacji wysokiej jakości projektów sieci odprowadzania wód opadowych.
   • PondPack
    Skuteczne projektowanie i analizowanie obiektów retencyjnych, konstrukcji odpływowych i kanałów.
   • CulvertMaster
    CulvertMaster to bardzo łatwy w obsłudze kalkulator zapewniający poprawne zaprojektowanie przepustów dla każdego obiektu lub projektu zagospodarowania terenu.
   • FlowMaster
    FlowMaster to zestaw wszechstronnych narzędzi hydraulicznych, który pozwala inżynierom na projektowanie i analizę szerokiej gamy elementów hydraulicznych.
   • OpenFlows FLOOD
    Oprogramowanie OpenFlows FLOOD dostarcza wysokiej jakości rozwiązania z zakresu modelowania i oceny ryzyka powodzi, a także zapewnia efektywne techniki pomiarowe, które można wykorzystać, by minimalizować to ryzyko.
  • Mine Design
  • Modelowanie i wizualizacja
  • Analiza konstrukcji morskich
   • MOSES
    Wydajność i elastyczność unikatowo zintegrowanego oprogramowania do symulacji pozwala na skuteczniejsze stawianie czoła skomplikowanym projektom morskim.
   • MAXSURF
    Wykorzystanie zintegrowanych narzędzi budownictwa okrętowego MAXSURF do szybkiego i dokładnego wstępnego projektowania i analizy wszystkich rodzajów statków morskich.
   • SACS Offshore Structure
    Optymalizacja projektu w celu zapewnienia zgodności, zrozumienia zachowania i precyzyjnego przewidywania wydajności wszystkich rodzajów platform morskich.
   • SACS Wind Turbine
    Badanie opcji projektowych, zrozumienie zachowania i dokładne przewidywanie wydajności konstrukcji morskich platform elektrowni wiatrowych.
   • SACS Fatigue
    Program SACS Fatigue zmniejsza ryzyko awarii strukturalnych instalacji morskich. Pozwala on uzyskać typowe dla branży szczegółowe obliczenia odporności na zmęczenie konstrukcji naftowych, gazowych i konstrukcji wiatrowych.
   • SACS Collapse
    Spełnienie wymagań projektu obudowy zabezpieczającej dla platform morskich przez zidentyfikowanie mechanizmów awarii za pomocą SACS Collapse.
   • SACS Pile Structure Design
    Zmniejszenie ryzyka uszkodzeń fundamentów platform morskich dzięki oprogramowaniu do nieliniowej analizy interakcji gleby z palami.
  • Analiza rurociągów i zbiorników
   • AutoPIPE
    Przyspiesz projektowanie rurociągów i zapewnij ich zgodność z normami międzynarodowymi.
   • AutoPIPE Nuclear
    Skróć cykle projektowania i produkcji rurociągów instalacji elektrowni atomowych przy jednoczesnym zapewnianiu zgodności z zatwierdzonymi normami międzynarodowymi.
   • AutoPIPE Vessel
    Umożliwienie stworzenia opłacalnego i precyzyjnego projektu dla bezpiecznej eksploatacji zbiorników ciśnieniowych we wszelkich warunkach obciążenia.
   • AutoPIPE Advanced
    Sprawdzona, skalowalna i zintegrowana zaawansowana analiza przyspiesza realizację projektów rurociągów o dowolnych rozmiarach.
  • Projekt instalacji przemysłowej
   • AutoPLANT Modeler
    Szybkie tworzenie inteligentnych projektów i modeli 3D instalacji przemysłowych dzięki opartej na AutoCAD zintegrowanej aplikacji do projektowania rurociągów, aparatów i urządzeń oraz tras kablowych
   • Bentley PlantWise
    Wykorzystanie modelowania 3D do optymalizacji projektu, konserwacji i utrzymania instalacji pozwala na szybkie tworzenie projektów koncepcyjnych instalacji przemysłowych w celu obniżenia kosztów operacyjnych.
   • OpenPlant Modeler
    Szybkie i łatwe wykonywanie projektu 3D rurociągów w zakładzie, instalacji HVAC i elektrycznej w otwartym i opartym na współpracy środowisku.
   • OpenPlant PID
    Usprawnij projektowanie i eksploatację instalacji przemysłowych dzięki szybko tworzonym, inteligentnym i precyzyjnym schematom PID, które można udostępniać w ramach projektu przy użyciu otwartego schematu danych ISO 15926.
   • OpenPlant Isometrics Manager
    Szybkie tworzenie inteligentnych obrazów izometrycznych na podstawie licznych modeli 3D w opartej na współpracy, międzyoperacyjnej, ale samodzielnej aplikacji.
   • OpenPlant ModelServer
    Zarządzaj plikami i komponentami projektu instalacji oraz udostępniaj je na poziomie globalnym bez potrzeby replikacji bazy danych.
   • OpenPlant Orthographics Manager
    Szybciej twórz rysunki schematyczne o wyższej jakości przez automatyczne wydobycie plików 2D z modeli 3D.
   • OpenPlant Support Engineering
    Szybko i precyzyjnie zaprojektuj, utwórz model i wygeneruj dokumentację zamocowań rurociągów, tras kablowych i kanałów.
   • Bentley AXSYS.Process
    Wykorzystanie wydajnego środowiska do modelowania 2D w celu opracowania i porównania wielu alternatyw pozwala na realizację optymalnych projektów koncepcyjnych instalacji przemysłowych.
   • Bentley AXSYS.Engine
    Połączenie narzędzi projektowych w opartą na bazie danych niestandardową strukturę aplikacji umożliwia bardziej wydajny proces projektowania 2D elektrowni atomowej.
  • Realizacja projektu
   • Bentley Navigator
    Uzyskanie lepszego wglądu w informacje w kontekście modeli 3D pozwala na podejmowanie lepszych decyzji w trakcie cyklu życia projektu, w biurze, w terenie i na placu budowy.
   • Navigator Mobile
    Uzyskaj wgląd w informacje projektowe i możliwość rozwiązywania problemów bez względu na to, czy jesteś w biurze, na placu budowy czy w terenie.
   • Navigator Web
    Visualize, navigate, and interact with engineering content securely through a browser.
  • Modelowanie rzeczywistości
  • Analiza konstrukcji
   • Zintegrowane modelowanie konstrukcji
    Maksymalizuj efektywność wymiany danych pomiędzy produktami konstrukcyjnymi, projektami i ludźmi.
   • Structural Enterprise
    Przystępny cenowo pakiet aplikacji STAAD, RAM i Microstran pozwala na wykorzystanie wybranych rozwiązań w wybranym czasie do projektowania zarówno dużych jak i małych projektów.
   • STAAD.Pro
    Projektowanie dowolnego rodzaju konstrukcji i udostępnianie zsynchronizowanych danych modelu całemu zespołowi projektowemu.
   • STAAD Advanced Analysis
    Dodanie modułu Advanced Analysis do portfolio STAAD pozwoli rozwiązywać najbardziej złożone problemy związane z projektowaniem i analizą, łącznie z dużymi lub skomplikowanymi modelami.
   • RCDC
    Wykonuj solidne projektowanie i analizę słupów, belek, ścian i stropów zgodnie z globalnymi normami projektowymi.
   • STAAD Foundation Advanced
    Projektowanie każdego rodzaju fundamentów, od podstawowych do najbardziej złożonych.
   • Microstran
    Nasza aplikacja do przeprowadzania różnorodnych, ogólnych analiz konstrukcyjnych z wbudowaną możliwością projektowania stalowych prętów i połączeń pozwala na modelowanie, analizę i projektowanie.
   • MStower
    Wydajna analiza i projektowanie stalowych masztów przesyłowych i komunikacyjnych z kompleksowym modelowaniem i wymaganą dokumentacją.
   • Limcon
    Szybkie projektowanie i przeglądanie połączeń stalowych, takich jak belki z kolumną, końce tężnika, zamocowania do fundamentów, skomplikowane wieloczłonowe złącza i inne.

   • STAAD Tower
    Analiza i projektowanie monopali oraz masztów telekomunikacyjnych samonośnych i z odciągami za pomocą bardzo mocnych, kompleksowych narzędzi do modelowania fizycznego i narzędzi parametrycznych.
   • RAM Structural System
    Śmiałe zajmowanie się projektami i szybkie tworzenie wysokiej jakości ekonomicznych projektów z wykorzystaniem różnych betonowych, stalowych i belkowych materiałów budowlanych.
   • RAM Concept
    Ekonomiczne projektowanie żelbetowych płyt stropowych i fundamentów płytowych z wyjątkowym wglądem w zgodność, wydajność i praktyczność.
   • RAM Connection
    Analizowanie i projektowanie dowolnych rodzajów połączeń i weryfikacja połączeń w ciągu kilku sekund, razem z kompleksowymi obliczeniami i z uwzględnieniem zgodności sejsmicznej.
   • RAM Elements
    Wykonanie analizy i projektu – wraz z analizą 3D elementów skończonych – prawie każdego rodzaju konstrukcji lub elementu konstrukcyjnego, w jednej aplikacji i w przystępnej cenie.
  • Detalowanie
  • Infrastruktura sieciowa
   • Bentley OpenUtilities Designer
    Przyspiesz projektowanie sieci przesyłowych za pomocą narzędzi do rozmieszczania opartych na MicroStation. Projektowanie i zarządzanie siecią z użyciem jednej aplikacji pozwala redukować koszty.
   • Bentley OpenUtilities Map
    Rozszerzenie możliwości zarządzania informacjami o sieci i redukcja kosztów dzięki w pełni funkcjonalnemu rozwiązaniu GIS sieci przesyłowych, który jest dostosowany do potrzeb użytkownika.
   • Bentley OpenUtilities PowerView
    Przyspieszanie przeglądów prac terenowych dzięki usprawnionej, ekonomicznej aplikacji do przeglądania, badania i znakowania projektów i map sieci.
   • Bentley Coax
    Projektowanie i dokumentacja sieci współosiowej jest szybsze w Bentley Coax. Pozwala to na szybkie tworzenie zweryfikowanych układów w spójnym inżynierskim i otwartym środowisku GIS.
   • Bentley Fiber
    Projektowanie i dokumentowanie sieci światłowodowej jest szybsze w Bentley Fiber. Szybkie planowanie i weryfikacja FTTx, HFC i innych architektur w inżynierskim rozwiązaniu GIS.
   • Bentley Inside Plant
    Szybkie projektowanie i dokumentowanie różnych żródeł sygnału, punktów odbioru, biur centralnych i centrów danych oraz innych obiektów w obrębie sieci przedsiębiorstwa.
   • Bentley Expert Designer Communications
    Usprawnianie konstruowania sieci przez połączenie zarządzania projektowaniem i zadaniami. Przypisywanie, śledzenie i zarządzanie zleceniami prac projektowych przyspiesza projekty.
   • Bentley Communications PowerView
    Umieszczenie całościowych map sieciowych, spisów wyposażenia i narzędzi do rejestrowania danych dostępnych niezależnie od lokalizacji przyspiesza zlecenia pracy i zmniejsza liczbę błędów.
Wybierz markę
  • AssetWise
  • AutoPIPE
   • AutoPIPE
    Przyspiesz projektowanie rurociągów i zapewnij ich zgodność z normami międzynarodowymi.
   • AutoPIPE Nuclear
    Skróć cykle projektowania i produkcji rurociągów instalacji elektrowni atomowych przy jednoczesnym zapewnianiu zgodności z zatwierdzonymi normami międzynarodowymi.
   • AutoPIPE Vessel
    Umożliwienie stworzenia opłacalnego i precyzyjnego projektu dla bezpiecznej eksploatacji zbiorników ciśnieniowych we wszelkich warunkach obciążenia.
   • AutoPIPE Advanced
    Sprawdzona, skalowalna i zintegrowana zaawansowana analiza przyspiesza realizację projektów rurociągów o dowolnych rozmiarach.
  • AutoPLANT
   • AutoPLANT Modeler
    Szybkie tworzenie inteligentnych projektów i modeli 3D instalacji przemysłowych dzięki opartej na AutoCAD zintegrowanej aplikacji do projektowania rurociągów, aparatów i urządzeń oraz tras kablowych
  • AXSYS
   • Bentley AXSYS.Process
    Wykorzystanie wydajnego środowiska do modelowania 2D w celu opracowania i porównania wielu alternatyw pozwala na realizację optymalnych projektów koncepcyjnych instalacji przemysłowych.
   • Bentley AXSYS.Engine
    Połączenie narzędzi projektowych w opartą na bazie danych niestandardową strukturę aplikacji umożliwia bardziej wydajny proces projektowania 2D elektrowni atomowej.
  • Telekomunikacja
   • Bentley Coax
    Projektowanie i dokumentacja sieci współosiowej jest szybsze w Bentley Coax. Pozwala to na szybkie tworzenie zweryfikowanych układów w spójnym inżynierskim i otwartym środowisku GIS.
   • Bentley Fiber
    Projektowanie i dokumentowanie sieci światłowodowej jest szybsze w Bentley Fiber. Szybkie planowanie i weryfikacja FTTx, HFC i innych architektur w inżynierskim rozwiązaniu GIS.
   • Bentley Inside Plant
    Szybkie projektowanie i dokumentowanie różnych żródeł sygnału, punktów odbioru, biur centralnych i centrów danych oraz innych obiektów w obrębie sieci przedsiębiorstwa.
   • Bentley Expert Designer Communications
    Usprawnianie konstruowania sieci przez połączenie zarządzania projektowaniem i zadaniami. Przypisywanie, śledzenie i zarządzanie zleceniami prac projektowych przyspiesza projekty.
   • Bentley Communications PowerView
    Umieszczenie całościowych map sieciowych, spisów wyposażenia i narzędzi do rejestrowania danych dostępnych niezależnie od lokalizacji przyspiesza zlecenia pracy i zmniejsza liczbę błędów.
  • ComplyPro
  • ConstructSim
  • ContextCapture
  • Descartes
   • Bentley Descartes
    Twórz projekty dokładnie odzwierciedlające rzeczywistość, wykorzystując sprawdzoną technologię przetwarzania obrazów i tworzenia chmur punktów w celu usprawnienia procesów prac infrastrukturalnych.
  • gINT
   • gINT Professional
    Raportowanie i zarządzanie danymi o obiektach podziemnych przy pomocy raportów zawierających elementy graficzne, zdjęcia, wykresy, mapy i inne.
   • gINT Professional Plus
    Tworzenie niestandardowych raportów o obiektach podziemnych i wydajne zarządzanie danymi wielu projektów dzięki kompleksowemu oprogramowaniu geotechnicznemu.
   • gINT Logs
    Zarządzanie dziennikami odwiertów i studni dla praktycznie dowolnego rodzaju obiektów podziemnych – środowiskowych, geofizycznych, naftowych, kopalnianych i innych.
  • Hevacomp
  • LARS
   • LARS Bridge
    Oprogramowanie do zintegrowanej analizy oceny nośności mostu, modelowania i edytowania dla wielu rodzajów mostów.
  • LEAP
   • LEAP Bridge Concrete
    Wszechstronne oprogramowanie do modelowania i analizy mostów betonowych wszelkich typów: prefabrykowanych, wykonanych w gruncie, zbrojonych i sprężonych.
   • LEAP Bridge Steel
    LEAP Bridge Steel to zintegrowana aplikacja do modelowania, projektowania, analizy i oceny nośności prostych i zakrzywionych stalowych mostów belkowych.
  • LEGION
   • LEGION Model Builder
    Generuj nieograniczone otoczenie przestrzenne, w którym można przeprowadzić dokładną symulację złożonej dynamiki ruchu pieszych. Działania i elementy pośrednie, takie jak oczekiwanie, tworzenie się kolejek oraz schody i schody ruchome są przedstawiane w oprogramowaniu LEGION za pomocą przestrzennych obiektów.
   • LEGION Simulator
    Generuj symulacje, przewidując możliwości w wielu scenariuszach, i odkrywaj, jak piesi i tłum zachowują się w infrastrukturze.
  • LumenRT
  • MAXSURF
   • MAXSURF
    Wykorzystanie zintegrowanych narzędzi budownictwa okrętowego MAXSURF do szybkiego i dokładnego wstępnego projektowania i analizy wszystkich rodzajów statków morskich.
  • MicroStation
  • MineCycle
  • MOSES
   • MOSES
    Wydajność i elastyczność unikatowo zintegrowanego oprogramowania do symulacji pozwala na skuteczniejsze stawianie czoła skomplikowanym projektom morskim.
  • Navigator
   • Bentley Navigator
    Uzyskanie lepszego wglądu w informacje w kontekście modeli 3D pozwala na podejmowanie lepszych decyzji w trakcie cyklu życia projektu, w biurze, w terenie i na placu budowy.
   • Navigator Mobile
    Uzyskaj wgląd w informacje projektowe i możliwość rozwiązywania problemów bez względu na to, czy jesteś w biurze, na placu budowy czy w terenie.
   • Navigator Web
    Visualize, navigate, and interact with engineering content securely through a browser.
  • OpenBridge
   • OpenBridge Designer
    Pojedynczy produkt do tworzenia interoperacyjnych modeli fizycznych i analitycznych, których można używać przez cały cykl życia mostów stalowych i betonowych.
  • OpenBuildings
  • OpenCities Map
  • OpenCities Planner
   • OpenCities Planner
    Oparta na chmurze usługa umożliwia wizualizację danych 2D, 3D i GIS w cyfrowych bliźniakach w skali miasta, dzięki czemu można sprawnie planować, projektować i komunikować się.
  • OpenFlows
   • WaterGEMS
    WaterGEMS to kompleksowe, ale jednocześnie łatwe w użyciu narzędzie ułatwiające podejmowanie decyzji specjalistom zajmującym się projektowaniem, planowaniem i obsługą sieci dystrybucji wody.
   • SewerGEMS
    SewerGEMS usprawnia proces projektowania, aby dać inżynierom więcej czasu na projektowanie, analizę i eksploatację systemów odprowadzania ścieków miejskich oraz kanalizacji ogólnospławnej.
   • CivilStorm
    Program CivilStorm jest łatwym w użytkowaniu systemem, w którym inżynierowie mogą analizować, projektować i obsługiwać systemy odprowadzania wody opadowej.
   • WaterCAD
    WaterCAD to łatwa w obsłudze aplikacja do modelowania hydraulicznego służąca do analizowania, projektowania i eksploatacji systemów wodociągowych.
   • SewerCAD
    Tysiące przedsiębiorstw użyteczności publicznej i firm inżynierskich z całego świata ma zaufanie do oprogramowania SewerCAD w zakresie modelowania i optymalizacji kosztowej systemów kanalizacyjnych.
   • StormCAD
    StormCAD dostarcza specjalistom zaawansowane narzędzia do skutecznej realizacji wysokiej jakości projektów sieci odprowadzania wód opadowych.
   • PondPack
    Skuteczne projektowanie i analizowanie obiektów retencyjnych, konstrukcji odpływowych i kanałów.
   • CulvertMaster
    CulvertMaster to bardzo łatwy w obsłudze kalkulator zapewniający poprawne zaprojektowanie przepustów dla każdego obiektu lub projektu zagospodarowania terenu.
   • FlowMaster
    FlowMaster to zestaw wszechstronnych narzędzi hydraulicznych, który pozwala inżynierom na projektowanie i analizę szerokiej gamy elementów hydraulicznych.
   • HAMMER
    Program HAMMER znacznie ułatwia skomplikowane zadania związane z lokalizowaniem miejsc wystąpienia potencjalnych problemów i określeniem odpowiednich strategii kontroli skoków ciśnienia.
   • OpenFlows FLOOD
    Oprogramowanie OpenFlows FLOOD dostarcza wysokiej jakości rozwiązania z zakresu modelowania i oceny ryzyka powodzi, a także zapewnia efektywne techniki pomiarowe, które można wykorzystać, by minimalizować to ryzyko.
  • OpenPlant
  • OpenRail
   • OpenRail ConceptStation
    Twórz koncepcyjne projekty linii kolejowych obejmujące geometrię torów, elektryfikację, tunele i mosty, umożliwiające ocenę większej liczby opcji na etapie planowania i projektowania przed złożeniem oferty. Projektuj wydajniej, identyfikuj pozycje wysokiego ryzyka i ograniczaj koszty.
   • OpenRail Designer
    OpenRail Designer introduces a new, comprehensive modeling environment for streamlined project delivery of rail network assets. This environment unifies design and construction from concept through commissioning and completion.
  • OpenRoads
   • OpenRoads ConceptStation
    Tworzenie koncepcyjnych projektów dróg i mostów w celu oceny większej liczby opcji w trakcie planowania i etapu poprzedzającego przedstawienie oferty. Bardziej wydajne projektowanie, identyfikowanie pozycji wysokiego ryzyka i minimalizacja kosztów.
   • OpenRoads Designer
    OpenRoads Designer to kompleksowa i w pełni funkcjonalna aplikacja przeznaczona do dokonywania pomiarów oraz projektowania dróg, odwodnień i instalacji podziemnych, która zastępuje wszystkie funkcje oferowane wcześniej w programach InRoads, GEOPAK, MX i PowerCivil.
   • OpenRoads Navigator
    Uzyskanie lepszego wglądu w dane projektowe w kontekście modeli 3D pozwala na podejmowanie lepszych decyzji w trakcie cyklu życia, w biurze, w terenie czy na placu budowy.
  • OpenSite
   • SITEOPS
    Koncepcyjne scenariusze projektowe wymagające niewiele wysiłku i niewielkich kosztów w odniesieniu do dowolnych projektów zagospodarowania terenu.
   • OpenSite Designer
    OpenSite Designer jest kompleksową aplikacją do obsługi projektów zagospodarowania terenu, która umożliwia szybkie modelowanie i analizowanie. Zapewnia ona wszystkie funkcje dostępne wcześniej w oprogramowaniu Bentley PowerCivil, GEOPAK Site, InRoads Site, MXSite i Bentley topoGRAPH.
  • OpenUtilities
   • Bentley OpenUtilities Designer
    Przyspiesz projektowanie sieci przesyłowych za pomocą narzędzi do rozmieszczania opartych na MicroStation. Projektowanie i zarządzanie siecią z użyciem jednej aplikacji pozwala redukować koszty.
   • Bentley OpenUtilities Map
    Rozszerzenie możliwości zarządzania informacjami o sieci i redukcja kosztów dzięki w pełni funkcjonalnemu rozwiązaniu GIS sieci przesyłowych, który jest dostosowany do potrzeb użytkownika.
   • Bentley OpenUtilities PowerView
    Przyspieszanie przeglądów prac terenowych dzięki usprawnionej, ekonomicznej aplikacji do przeglądania, badania i znakowania projektów i map sieci.
  • PlantWise
   • Bentley PlantWise
    Wykorzystanie modelowania 3D do optymalizacji projektu, konserwacji i utrzymania instalacji pozwala na szybkie tworzenie projektów koncepcyjnych instalacji przemysłowych w celu obniżenia kosztów operacyjnych.
  • PLAXIS
   • PLAXIS 2D
    Wykonywanie analizy 2D odkształceń i stateczności w inżynierii geotechnicznej i górotworu za pomocą PLAXIS 2D — potężnego pakietu elementów skończonych.
   • PLAXIS 2D Dynamics
    Modelowanie obciążeń dynamicznych w 2D przy użyciu modułu PLAXIS 2D Dynamics specjalizującego się w danym zadaniu.
   • PLAXIS 2D PlaxFlow
    Wyjście poza analizę przepływu wód podziemnych w stanie ustalonym za pomocą modułu PLAXIS 2D PlaxFlow i łatwe wykonywanie analizy wód podziemnych w funkcji czasu.
   • PLAXIS 2D Thermal
    Uwzględnianie wpływu przepływu ciepła na zachowanie hydrauliczne i mechaniczne gruntu i konstrukcji za pomocą modułu PLAXIS 2D Thermal do analizy geotechnicznej.
   • PLAXIS 2D Suite
    Wykonywanie analizy 2D odkształceń i statyczności w inżynierii geotechnicznej za pomocą oprogramowania PLAXIS 2D Suite — potężnego pakietu elementów skończonych, który zawiera wyspecjalizowane moduły do analizy drgań, wód gruntowych i przepływu ciepła.
   • PLAXIS 3D
    Wykonywanie kompleksowej analizy 3D odkształceń i statyczności w inżynierii geotechnicznej i mechanice górotworu za pomocą PLAXIS 3D.
   • PLAXIS 3D Dynamics
    Analizowanie efektów sztucznych lub naturalnych drgań sejsmicznych w glebie za pomocą PLAXIS 3D Dynamics.
   • PLAXIS 3D PlaxFlow
    Dzięki modułowi PLAXIS 3D PlaxFlow można z łatwością wykonywać w 3D analizę wód gruntowych w funkcji czasu i wykraczać poza analizę przepływu wód gruntowych w stanie ustalonym.
   • Pakiet oprogramowania PLAXIS 3D Suite
    Wykonywanie analizy 3D odkształceń i stateczności na następnym projekcie geotechnicznym za pomocą PLAXIS 3D Suite — pakietu elementów skończonych, który zawiera moduły do analizy drgań i wód gruntowych.
   • PLAXIS MoDeTo
    Udoskonalenie projektów fundamentów monopalowych z wykorzystaniem PLAXIS MoDeTo oraz redukcja kosztów farm wiatrowych.
  • Pointools
  • Promis.e
   • Promis.e
    Szybsze projektowanie systemu elektrycznego z mniejsza liczbą błędów dzięki powiązanym schematom, układom 2D, modelom 3D i raportom.