• HH_Hero_CONNECTIONEvnt_1800x349_0216

    CONNECTION Seminar

    Hydraulics and Hydrology

Seminar

Date: 23 czerwca, 2016 Time: 9:30 – 13:00 Location: Hotel Marriott, Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, Polska Zarejestruj się teraz

Seminarium Bentley CONNECTION na temat aplikacji do modelowania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

Eksperci oraz użytkownicy produktów firmy Bentley przedstawią w jaki sposób oprogramowanie do modelowania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, umożliwiające analizę, projektowanie i zarządzanie operacjami, pomaga usprawnić działanie i wydajność systemu wodno-kanalizacyjnego.
Podczas seminarium dowiedzą się Państwo jak:

  • inteligentnie zaplanować system wodny w warunkach ciągłego wzrostu populacji i mieć pewność, że infrastruktura jest odnowiona lub rozbudowana tak aby sprawnie dostarczać wodę pitną i odprowadzać ścieki
  • zminimalizować koszt projektu oraz zredukować koszty operacyjne i inżynieryjne
  • dane SCADA zintegrowane z modelami hydraulicznymi usprawniają proces podejmowania decyzji zarówno przez operatorów jaki i inżynierów.

Sesja 1:  Usprawniona obsługa systemów dyrtybucji wody i kanalizacyjnych
Użytkownicy produktów firmy Bentley na całym świecie polegają na narzędziach wspierających podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych w celu pogłębienia swojej wiedzy na temat tego, jak infrastruktura zachowuje się jako system, jak reaguje na działania operacyjne i jak powinna rosnąć w miarę zwiekszania sie populacji i zapotrzebowania. W trakcie niniejszej sesji zostaną omówione konkretne przykłady użytkowników biorących udział w konkursie Be Inspired, w tym ich projekty poprawy niezawodności systemu wodociągowego i sciekowego, jego wydajności i zrównoważenia.

Sesja 2: Długoterminowe planowanie w systmeach wodociągowych i kanalizacyjnych
Dla dobrze zarządzanego systemu  wodociągów i kanalizacji długoterminowe plany kapitałowe są niezbędne. Jednakże ustalenie priorytetów poprawy kapitału, a nawet określenie wielkości i zakresu przyszłych projektów  może być trudne. Niniejsza sesja wprowadzi serię narzędzi inżynierskich, które pomagają profesjonalistom ds. wody i ścieków w tworzeniu planów kapitałowych i tych o ogólnym charakterze. Narzędzia te ułatwiają ustalanie priorytetów w projektach poprawy kapitału i opracowanie szczegółowych i hydraulicznie dokładnych planów przyszłego rozszerzenia systemu.

Sesja 3: Uzupełnianie danych SCADA w celu skutecznego prognozowania i lepszej ekspolatacji
System SCADA zapewnia operatorom “wykonane na żywo” zdjęcie systemu dystrybucji wody. Jednak, gdy chodzi o prognozowanie, w jaki sposób system będzie działał w krótkiej lub średniej perspektywie czasu, operatorzy potrzebują więcej niż jedynie dane SCADA. Niniejsza sesja, przedstawi system modelowania hydraulicznego, który pomoże operatorom w „przewidywaniu przyszłości” – począwszy od analizowania harmonogramów pomp w celu zminimalizowania kosztów energii, a kończąc na określaniu, czy system jest wystarczająco pojemny, aby poradzić sobie z planowanym wyłączeniem.

 

Zakończenie: Sesja pytań i odpowiedzi