Prohlášení společnosti Bentley týkající se rozhodnutí o štítu na ochranu osobních údajů

Evropský soudní dvůr nedávno vydal rozhodnutí, kterým se ruší platnost štítu na ochranu osobních údajů jako zákonného mechanismu převodu osobních údajů z EU do USA. Společnost Bentley chápe, že některé z našich účtů a někteří uživatelé mohou mít otázky ohledně dopadu tohoto rozhodnutí na jejich obchodní praktiky.  
 
Společnost Bentley již dlouhodobě nabízela našim účtům možnost výběru štítu na ochranu osobních údajů nebo standardních smluvních doložek (SCC) pro ochranu přeshraničních převodů. V budoucnu bude společnost Bentley nadále nabízet našim účtům standardní smluvní doložky a zároveň pozorně sledovat pokyny od orgánů EU pro ochranu údajů, Evropské komise a Ministerstva obchodu Spojených států za účelem řešení otázek, které s tímto rozhodnutím zůstaly nevyřešeny.
 
Společnost Bentley se zavazuje chránit vaše data podle toho, jak se budou vyvíjet zájmy o ochranu osobních údajů a předpisy. Chcete-li zahájit proces uskutečnění standardních smluvních doložek, obraťte se na svého správce účtu. 

Pokud máte další dotazy nebo obavy,obraťte se na pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Bentley.