Trust Center - Třetí strany

Třetí strany, které spracovávají osobí data společnosti Bentley


Společnost Bentley spolupracuje s pečlivě vybranými třetími stranami. Poskytnutí určitých účtů může vyžadovat, abychom pověřili další subdodavatele - třetí strany. V takovém případě zveřejníme další třetí strany - subdodavatele na stránce Bentley Trust Center. Ve společnosti Bentley je bezpečnost a soukromí to nejdůležitější. V souladu s tím ukládáme podmínky ochrany dat na každou třetí stranu - subddodavatele, s nimiž spolupracujeme, abychom dodrželi shodu s předpisy.


Právní subjekt Adresa Převod do nečlenského státu EHP - Zabezpečení přenosu Další organizační a technické zabezpečení
Amazon Web Services, Inc. 2021 7th Avenue, Seattle, WA 98121 USA Štít na ochranu osobních údajů v případě převodu do USA; bez převodu do USA v případě, že je vybrána oblast v rámci EHP. https://aws.amazon.com/security/?hp=tile
Bentley Systems, Incorporated 685 Stockton Drive, Exton, PA 19341 USA Štít na ochranu osobních údajů v případě převodu do USA; bez převodu do USA v případě, že je vybrána oblast v rámci EHP. https://www.bentley.com/en/trust-center
Datapipe Datacenters 10 Exchange Place, Jersey City, NJ 07302 USA Štít na ochranu osobních údajů v případě převodu do USA; bez převodu do USA v případě, že je vybrána oblast v rámci EHP. https://www.datapipe.com/about
Microsoft Azure Microsoft Campus, Redmond, WA 98052 USA  Štít na ochranu osobních údajů v případě převodu do USA; bez převodu do USA v případě, že je vybrána oblast v rámci EHP.

https://azure.microsoft.com/en-us/overview/trusted-cloud/

SAP Cloud Services Newtown Square, PA,  USA Štít na ochranu osobních údajů v případě převodu do USA; bez převodu do USA v případě, že je vybrána oblast v rámci EHP. https://www.sap.com/about/cloud-trust-center.html
SunGard Datacenters 680 East Swedesford Road, Wayne, PA 19087 USA Štít na ochranu osobních údajů v případě převodu do USA; bez převodu do USA v případě, že je vybrána oblast v rámci EHP. https://www.sungardas.com/en/about/who-we-are/our-values/
Ensono

One London Road, Staines-upon-Thames, TW18 4EX

Štít na ochranu osobních údajů v případě převodu do USA; bez převodu do USA v případě, že je vybrána oblast v rámci EHP. https://www.ensono.com/