• Programy předplatného společnosti Bentley

    Umožnění dodání projektů a výkonnosti aktiv

Předplatné od společnosti Bentley

Bez ohledu na to, jaká je úloha vaší organizace v rámci dodání projektu nebo provozu infrastruktury, budete těžit z inovativních programů předplatného, které vám pomohou získat maximum z vašeho software a služeb Bentley.

Naše předplatné vám pomůže pokrýt veškeré vaše potřeby z hlediska software včetně vašich licencí na aplikace, hostitelských nebo lokálních služeb na pracovišti a cloudových služeb. Abyste napomohli k zavedení vašeho software do praxe a zajistili produktivitu vašich uživatelů, můžete do vašeho plánu předplatného zahrnout rovněž vzdělávání a řízené služby. Všechny naše programy jsou navrženy tak, aby zajišťovaly potřebné vybavení vašeho týmu k vykonávání jeho práce a aby váš tým dostával včasnou podporu od týmu expertů světové třídy v oblasti infrastruktury.

SELECT
000040515168_TwoEngineers

Vynikající servis pro vaše aplikace

S programem SELECT budete mít možnost těžit z podpory non-stop, nepřetržitých aktualizací a vylepšení a vzdělávacích zdrojů pro všechny vaše aplikace Bentley. Pokud upřednostňujete možnost nekupovat si trvalé licence nebo chcete mít flexibilitu při zvládání období s maximálním pracovním vytížením, můžete využít temínované licence pro předplacení těch aplikací, které potřebujete. Termínované licence SELECT vám umožňují přizpůsobit složení vašich aplikací kdykoli a platit pouze za to, co využíváte, na konci každého kalendářního čtvrtletí.

Více informací
Program předplatného Enterprise License Subscription
000051812386_ArchitectAndEngineerDiscussion

Roční předplatné pro aplikace

Naše předplatné podnikové licence (ELS) nabízí přístup ke kompletnímu portfoliu aplikací Bentley, podporu non-stop, soustavné aktualizace a vylepšení a vzdělávací zdroje pro všechny vaše aplikace Bentley, a to vše za jediný roční poplatek. Tento poplatek se stanovuje podle vaší úrovně využívání softwaru, která se vyhodnocuje v průběhu roku a použije se jako základ k stanovení poplatku na následující rok. Máte možnost soustavně upravovat složení vašich aplikací, aby odráželo změny potřeb z hlediska vašich projektů a vašeho podniku, s neomezeným přístupem k jakékoli aplikaci Bentley. Výhoda možnosti učení u vašeho předplatného napomáhá k rychlému poznání prostředí, rychlému rozběhu projektů a vyšší produktivitě uživatelů.

Více informací
Předplatné Cloud Services Subscription
stub-subscr-learn_156638382

Ucelené roční předplatné

Naše předplatné Cloud Services Subscription je ucelené roční předplatné aplikací, hostitelských a lokálních služeb na pracovišti, cloudových služeb a řízených služeb. Cloud Services Subscription je nastaveno na roční závazek, který odpovídá vašemu předpokládanému využívání podle rozpočtu. Účtovány pak budou pouze skutečně využitý software a služby a odečítány ze zůstatku předplatného. U předplatného Cloud Services Subscription se případný nevyužitý zůstatek může převést do následujícího roku, a vy tak svůj nevyužitý zůstatek nikdy neztratíte.

Více informací