Subscription Entitlement Service

ÚVOD

Tento informační dokument se zabývá nejčastějšími dotazy, které společnost Bentley dostává, a to zejména od uživatelů z EU. Tyto dotazy se především týkají postupů ochrany osobních údajů společnosti Bentley a programu jejich dodržování, zejména v rámci služby Subscription Entitlement Service. Cílem společnosti Bentley je poskytovat uživatelům jasné a transparentní informace, aby tak měli dostatek informací potřebných ke zhodnocení našich nabídek.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Informace v tomto dokumentu představují současný pohled společnosti na problémy diskutované v čase jeho zveřejnění. Společnost Bentley vydává tento dokument čistě pro informační účely. Společnost Bentley neposkytuje žádné záruky, ať už výslovné, předpokládané nebo zákonné, ohledně informací uvedených v tomto dokumentu a také nezaručuje správnost informací uvedených po datu jeho zveřejnění.

Datum vydání: listopad 2019

 

UDĚLOVÁNÍ LICENCÍ SPOLEČNOSTÍ BENTLEY A SPRÁVA UŽIVATELŮ

Zabezpečení, ochrana soukromí a osobních údajů. Zásady zabezpečení, ochrana soukromí a osobních údajů jsou v podnikaní a provozu společnosti Bentley pevně zakořeněny. Zavedli jsme taková zabezpečení, která ochrání základní práva uživatelů, jejichž osobní údaje společnost Bentley zpracovává. Kromě toho si společnost Bentley osvojila globální zásady ochrany osobních údajů a soukromí, abychom vždy dodržovali platné zákony o ochraně osobních údajů. Zásady tak kopírují globální standardy týkající se zpracování osobních údajů v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalšími zákony o ochraně osobních údajů a soukromí.

Používání cloudové technologie. Udělování licencí a správa uživatelů využívá cloudovou technologii. Nabídka cloudových služeb společnosti Bentley je navržena na základě osvědčených provozních postupů a spolehlivých kontrol, které zajišťují dodržování předpisů, na které se můžete spolehnout. Společnost Bentley spolupracuje s Microsoft Azure, předním poskytovatelem cloudových služeb, takže můžete využívat výhody datových center a síťové architektury vytvořené tak, aby splňovaly nejpřísnější standardy odvětví a požadavky specifické pro jednotlivé země. Můžete si přečíst informace o dodržování norem společnosti Bentley, které potvrzují dodržování zabezpečení a spolehlivost nabízených cloudových služeb Bentley, včetně akreditací SOC a ISO a auditních zpráv třetích stran ohledně Centra zabezpečení.

Registrace a přihlášení uživatele Bentley. Abychom zvýšili zabezpečení společnosti Bentley i našich uživatelů, vyžadujeme registraci každého uživatele. Abyste mohli plně využívat službu Subscription Entitlement Service (více informací o službě najdete níže), je potřeba se zaregistrovat jako uživatel. Dále tímto získáte možnost dostat slevu za získanou hodnotu a výhody služeb ProjectWise Connection Services, služeb adaptivního učení nebo osobní mobility.

Udaje potřebné k registraci: jméno a příjmení, e-mailová adresa, organizace (název společnosti), a země.
Samostatní uživatelé mohou navíc vyplnit další volitelná pole, například profesi.

Nejefektivnější způsob registrace uživatelů je prostřednictvím federace s poskytovatelem identity vaší organizace. Případně mohou správci umožnit registraci uživatelů ve správě uživatelů Bentley.

Služby pro správu licencí společnosti Bentley. Podpora služeb pro správu licencí společnosti Bentley je zakotvena a popsána v Politice podpory.

 • Služba Subscription Entitlement Service. Služba Subscription Entitlement Service patří mezi další generaci správy licencí společnosti Bentley, která umožňuje uživatelům a podnikům vytěžit maximum ze svých investic do produktů Bentley. Subscription Entitlement Service zahrnuje vylepšené možnosti správy, například sledování využití v téměř reálném čase, přizpůsobitelné upozornění na překročení počtu licencí a správu licencí na úrovni uživatelů. Přihlášením se uživatelé nejen spustí aktivace, ale také omezí zadávání aktivačních kódů, což vede k více zabezpečené správě a rychlejšímu zavádění nových uživatelů. Subscription Entitlement Service, která využívá Microsoft Azure, je k dispozici po celém světě a je pevnou součástí nových vydání aplikací Bentley CONNECT Edition (na stolní počítače i cloudové služby). Součástí názvu produktové verze aplikací je i „CL“ ve službě Stahování softwaru (Software Downloads). Informace o používání shromážděné prostřednictvím služby Subscription Entitlement Service zahrnují tyto údaje:
 • ID uživatele (Identifikátor systému u e-mailové adresy zadané při registraci uživatele)
 • ID produktové aplikace Bentley
 • Číslo verze produktové aplikace Bentley
 • ID organizace
 • ID projektu (je-li potřeba)
 • Země
 • Název zařízení Windows
 • Uživatelské jméno účtu Windows
 • Typ využití (např. produkční nebo zkušební verze)
 • Datum zahájení a ukončení využívání aplikace Bentley – čas/den

 

 • SELECTserver (Hostovaný). SELECTserver Hosted, hostovaný Microsoft Azure využívá starší licenční technologii Bentley (aktivační kódy). V tomto případě není potřeba přihlášení uživatele, podporovány jsou ale jenom starší verze (bez označení „CL“).
 • ID produktové aplikace Bentley
 • Číslo verze produktové aplikace Bentley
 • Název zařízení Windows
 • Uživatelské jméno účtu Windows
 • Aktivační klíč
 • ID projektu (je-li potřeba)
 • Typ využití (např. produkční nebo zkušební verze)
 • Datum zahájení a ukončení využívání aplikace Bentley – čas/den
 • SELECTserver – identifikace hostovaného serveru (SELECTserver – sériové číslo, verze)

 

 • SELECTserver (Nasazený).  SELECTserver Deployed, hostovaný na místě (on premise), je nejstarší technologie správy licencí společnosti Bentley. 
 • ID produktu
 • Číslo verze produktu
 • Název zařízení Windows
 • ID webu SELECT
 • Aktivační klíč
 • Název zařízení Hash
 • Uživatelské jméno Hash
 • Identifikační údaje SELECTserver (SELECTserver – sériové číslo, verze)
 • Statistika maximálního využití (zpracovaná data)

 

Bezpečné ukládání osobních údajů. K ochraně osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo zveřejněním používá společnost Bentley kombinaci technologie, fyzického zabezpečení a postupy řízení. Osobní údaje uživatele jsou ve Spojených státech uloženy u našeho nejlepšího dodavatele služeb Microsoft Azure. Microsoft Azure je předním dodavatelem v oboru zajištění požadavků na zabezpečení a ochranu soukromí a v tomto oboru dělá vždy něco navíc. Na portálu Centra zabezpečení Microsoft Azure se můžete podívat na rozsáhlá prohlášení o shodě a certifikace vázané k mezinárodním i průmyslovým normám. Najdete zde i audity třetích stran.

Přeshraniční předávání údajů. Společnost Bentley jako globální společnost předává vaše osobní údaje přes mezinárodní hranice, a to vždy v souladu se zákony, které se daných údajů týkají. Více informací o předávání údajů společností Bentley, najdete v dodatku ke zpracování osobních údajů a v  prohlášení společnosti Bentley týkající se štítu na ochranu osobních údajů a přeshraničního předávání údajů.

Veškeré osobní údaje předáváme přes Transport Layer Security, aby byly všechny přenosy zabezpečené a zašifrované.

Soulad s ochranou soukromí a nařízením GDPR. Společnost Bentley přijímá obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) jako zásadní a rozsáhlé nařízení o ochraně soukromí, které unifikuje zákony na ochranu osobních údajů napříč Evropskou unií a posiluje ochranu jejích obyvatel. Více informací o souladu společnosti Bentley s nařízením GDPR najdete v prohlášení společnosti Bentley o shodě s nařízením GDPR.