Licencování CONNECT pro účty v EU

ÚVOD

Tento informační dokument řeší časté dotazy, které společnost Bentley dostává, zejména od zákazníků z EU a které se týkají postupů ochrany údajů společnosti Bentley a programu dodržování předpisů, zejména licencování CONNECT. Cílem společnosti Bentley je poskytovat svým uživatelům jasné a transparentní informace, aby měli nezbytné informace pro vyhodnocení našich nabídek.

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

Informace uvedené v tomto dokumentu představují současný názor společnosti Bentley Systems International Limited na záležitosti projednávané k datu vydání. Společnost Bentley tento dokument vydává pouze pro informační účely. Společnost Bentley neposkytuje žádné záruky, výslovné, předpokládané nebo zákonné, pokud jde o informace v tomto dokumentu, a nemůže zaručit přesnost jakýchkoli informací předložených po datu vydání.

DATUM VYDÁNÍ: Listopad 2019

 

SPRÁVA LICENCÍ A UŽIVATELŮ BENTLEY

Bezpečnost, soukromí a ochrana údajů. Bezpečnost, soukromí a ochrana údajů jsou součástí firmy a organizace Bentley. Zavedli jsme ochranná opatření, abychom zabezpečili základní práva každého, jehož osobní údaje společnost Bentley zpracovává. Společnost Bentley dále přijala globální zásady ochrany údajů a soukromí, aby vyhověla příslušné legislativě o ochraně údajů. Tyto zásady stanoví globální standardy nakládání s osobními údaji v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a ostatními zákony o ochraně údajů a soukromí.

Používání cloudové technologie. Licencování společnosti Bentley a správa uživatelů využívá cloudovou technologii. Cloudové nabídky společnosti Bentley jsou vytvářeny s ohledem na nejlepší osvědčené provozní postupy a dodržují robustní kontroly, na které se lze spolehnout. Společnost Bentley spolupracuje s Microsoft Azure, předním poskytovatelem cloudových služeb, takže můžete užívat výhody datových center a síťové architektury vytvořených tak, aby vyhovovaly nejpřísnějším standardům odvětví a požadavkům specifickým pro jednotlivé země. Můžete zobrazit nebo požadovat zobrazení standardů a informací o vyhovění předpisům společnosti Bentley, které potvrzují bezpečnost a spolehlivost uváděných nabídek cloudových služeb, včetně akreditací SOC a ISO a zpráv z auditů třetích stran v našem Centru zabezpečení.

Registrace a přihlášení uživatele aplikací společnosti Bentley. Pro vylepšení bezpečnosti společnosti Bentley a jejích uživatelů vyžaduje společnost Bentley, aby se uživatelé registrovali. Registrace uživatelů je požadována, aby bylo možné využívat Licencování CONNECT (popsané níže) ke kvalifikaci na slevu za získanou hodnotu (EVD) a využití výhod služeb ProjectWise Connection Services, služeb adaptivního učení a osobní mobility.

Při registraci jsou potřeba tyto údaje: jméno, e-mailová adresa, organizace (název společnosti) a země.
Jednotliví uživatelé si mohou vybrat možnost vyplnit další volitelná pole, například profese.

Nejúčinnější mechanismy registrace uživatelů představuje federace s poskytovatelem identity organizace. Případně mohou správci využít registraci uživatelů ve správě uživatelů Bentley.

Služby správy licencování společnosti Bentley. Podpora společnosti Bentley v oblasti služeb správy licencí je zdokumentovaná v Zásadách podpory.

 • Licencování CONNECT. Licencování je správa licencí společnosti Bentley příští generace, která uživatelům a firmám umožňuje maximalizovat hodnotu jejich investice do produktů Bentley. Licencování CONNECT nabízí vylepšené možnosti správy, jako je monitorování použití téměř v reálném čase, vlastní oznámení o výstrahách k licencím a správa licencí na úrovni uživatele. Uživatelé se přihlašují, aby mohli své aplikace aktivovat, což eliminuje nutnost používání aktivačních klíčů a zajišťuje bezpečnější správu a rychlejší zapracování nových uživatelů. Licencování CONNECT využívá Microsoft Azure a je globálně dostupné a integrované v nových vydáních aplikací Bentley CONNECT Edition (desktopové a cloudové služby). Aplikace budou mít u názvu verze produktu v rámci staženého softwaru uvedený text CL. Informace o použití získané prostřednictvím Licencování CONNECT zaznamenávají následující data:
 • ID uživatele (systémový identifikátor pro e-mailovou adresu uvedenou během registrace uživatele)
 • ID produktu aplikace Bentley
 • Číslo verze produktu aplikace Bentley
 • ID organizace
 • ID projektu (pokud se používá)
 • Zemi
 • Název zařízení se systémem Windows
 • Uživatelské jméno účtu Windows
 • Typ použití (např. produkční nebo zkušební verze)
 • Počáteční a koncové datum nebo čas používání aplikace Bentley

 

 • SELECTserver (hostovaný). SELECTserver hostovaný v Microsoft Azure využívá zastaralou technologii licencování společnosti Bentley (aktivační klíče). Uživatelé se nemusí přihlašovat, ale jsou podporovány pouze starší verze (mimo CL).
 • ID produktu aplikace Bentley
 • Číslo verze produktu aplikace Bentley
 • Název zařízení se systémem Windows
 • Uživatelské jméno účetu Windows
 • Aktivační klíč
 • ID projektu (pokud se používá)
 • Typ použití (např. produkční nebo zkušební verze)
 • Počáteční a koncové datum nebo čas používání aplikace Bentley
 • Identifikace produktu SELECTserver u hostovaného serveru (sériové číslo, verze produktu SELECTserver)

 

 • SELECTserver (nasazený). Nasazený SELECTserver hostovaný místně v rámci účtu je nejstarší technologií správy licencí společnosti Bentley. 
 • ID produktu
 • Číslo verze produktu
 • Název zařízení se systémem Windows
 • ID webu SELECT
 • Aktivační klíč
 • Název zařízení hash
 • Uživatelské jméno hash
 • Informace o identifikaci produktu SELECTserver (sériové číslo SELECTserver, verze)
 • Statistika maximálního využití (zpracované údaje)

 

Bezpečné uchovávání osobních údajů. Společnost Bentley používá kombinaci technologie, fyzického zabezpečení a procesních kontrol, které pomáhají ochránit osobní údaje před neoprávněným přístupem, používáním nebo zveřejněním. Osobní údaje uživatelů jsou uchovávány v USA u nejlepšího poskytovatele služeb, Microsoft Azure. Microsoft Azure je lídrem v oblasti zavádění bezpečnostních požadavků a požadavků na ochranu osobních údajů a v mnohém je předčí. Jejich rozsáhlou sbírku mezinárodních prohlášení a certifikací specifických pro toto odvětví i audity třetích stran si můžete přečíst v Centru zabezpečení.

Přeshraniční přenos osobních údajů. Společnost Bentley má globální působnost a přenáší vaše osobní údaje přes národní hranice v souladu se zákony, které se na tyto údaje vztahují. Jakmile se vaše údaje přenášejí od jednoho z našich subjektů v Evropském hospodářském prostoru do Spojených států, reagujeme na jeden nebo více z následujících právních mechanismů, abychom poskytli příslušná bezpečnostní opatření pro přenos: Štít zabezpečení (Privacy Shield) mezi EU a USA nebo standardní smluvní doložky. Více informací o certifikaci štítu zabezpečení společnosti Bentley uvádí naše Oznámení o štítu zabezpečení.

Veškeré osobní údaje jsou přenášeny prostřednictvím protokolu SSL, aby byly všechny přenosy bezpečné a šifrované.

Zajištění ochrany soukromí a nařízení GDPR. Společnost Bentley považuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů za významné nařízení v oblasti soukromí, které sjednocuje zákony o ochraně soukromí v celé EU a posiluje ochranu občanů EU. Další informace o dodržování předpisů společnosti Bentley v souladu s nařízením GDPR, získáte v části Nejčastější dotazy.