• Navrhování a analýza konstrukce větrných turbín

  Odolnost vůči větru

COWI, Wikinger Offshore Wind Turbine Foundation Design Project, Baltic Sea, Germany​

Řešení pro navrhování a analýzu konstrukce větrných turbín

Větrné turbíny jsou rostoucím aspektem naší infrastruktury obnovitelných zdrojů energie. Návrh a umístění nosných konstrukcí pro větrné turbíny se musí přizpůsobit různým podmínkám. Mezi ně patří poloha, terén, vítr a vlnobití pro celou řadu instalací jak na pevnině, tak i na moři. Kombinací pokročilého 3D konstrukčního řešení a modelování namáhání metodou konečných prvků můžete optimalizovat všechny aspekty návrhu a provedení konstrukce plošiny větrné turbíny. Můžete také použít dodatečnou analýzu pro konstrukci pilot a podmínek únavového zatížení.

Přečtěte si více +
Funkce
 • Analyzujte únavu materiálů u větrných turbín

  • Navrhujte a analyzujte požadavky na únavu materiálů pro široký rozsah podmínek zatížení pro dynamické systémy turbín. Ověřujte rozsahy únavové pevnosti a dynamickou odezvu prostřednictvím historie simulací. Zlepšete celkovou integritu návrhu větrných turbín a nosných konstrukcí.
 • Analyzujte zatížení větrných turbín

  • Analyzujte a kalkulujte zatížení větrných turbín dynamicky na nosných konstrukcích pro široký rozsah provozních podmínek a případů zatížení. Provádějte dynamické, deterministické, spektrální analýzy, nebo analýzy v čase. Zlepšete celkové inženýrství a návrh nosných konstrukcí větrných turbín.
 • Navrhujte a analyzujte pilotové konstrukce

  • Vytvářejte vysoce kvalitní námořní pilotové konstrukce s vysokou integritou. Provádějte nelineární analýzy interakce půdy, pilot a konstrukce u strukturálních modelů pevných námořních staveb s více upevněnými podpěrnými prvky.
 • Vykonávejte analýzy zborcení pro větrné turbíny

  • Vykonávejte analýzy zborcení pro větrné turbíny včetně nelineární analýzy základů a analýzy plastických deformací základů. Využívejte interaktivní zobrazení výsledků zborcení pro ověření vašeho návrhu. Vytvářejte protokoly a diagramy podle analýzy zborcení.
Uživatelé Autodesku, Máte na výběr

Zachovejte hodnotu Vašich trvalých licencí pomocí upgradu Vašich trvalých licencí Autodesk na Bentley aplikace.

Learn More
Scénář řešení

Váš scénář se skládá z produktů společnosti Bentley pro toto řešení, váš seznam obsahuje produkty podle uživatelské role.

Produkty
 • OpenRoads Designer
  Souhrnné informace o produktu SLC Road OpenRoads Designer
  OpenRoads Designer

  OpenRoads Designer je obsáhlá a funkcemi kompletně vybavená aplikace k vytváření podrobných návrhů pro mapování, navrhování odvodňování, podzemních inženýrských sítí a silnic, která nahrazuje všechny schopnosti poskytované dříve softwary InRoads, GEOPAK, MX a PowerCivil.

  Více informací
  Používají:
 • Bentley Navigator
  Souhrnné informace o produktu Stub - Navigator
  Bentley Navigator

  Získejte lepší náhled do informací v kontextu 3D modelů umožňující přijímání lepších rozhodnutí po celý životní cyklus v kanceláři, v terénu nebo na staveništi.

  Více informací
  Používají:
 • MicroStation
  Souhrnné informace o produktu stub,Shanghai at night with highway
  MicroStation

  Modelujte, dokumentujte a vizualizujte infrastrukturní projekty jakéhokoli druhu, rozsahu a složitosti pomocí uceleného souboru funkcí pro navrhování a tvorbu dokumentace, a tak realizujte i ty nejnáročnější projekty.

  Více informací
  Používají:
 • ProjectWise Design Integration
  Souhrnné informace o produktu stub,hands, planning, plans, meeting
  Integrace návrhu ProjectWise

  Zrychlete sdílení pracovních informací a opětovné využívání obsahu pro multidisciplinární koordinace návrhů a spolupráce.

  Více informací
  Používají:
 • SACS Pile Structure Design
  Souhrnné informace o produktu Offshore Pile Structure - Stub Image
  SACS Pile Structure Design

  Snižte riziko selhání základů námořních konstrukcí pomocí softwaru pro nelineární analýzu interakce mezi podložím a sloupy.

  Více informací
  Používají:
 • SACS Wind Turbine
  Souhrnné informace o produktu
  SACS Wind Turbine

  Zkoumejte volitelné možnosti návrhů, pochopte reakce a přesně předvídejte konstrukčně podmíněnou funkční způsobilost plošin námořních větrných farem.

  Více informací
  Používají:
 • ProConcrete
  Souhrnné informace o produktu stub,concrete, building
  ProConcrete

  Modelujte železobetonové objekty jakéhokoli tvaru a následně vytvářejte výkresy, harmonogramy a protokoly přímo z vašich modelů.

  Více informací
  Používají:
 • STAAD.Pro
  Souhrnné informace o produktu PetroChemical Plant - Stub Image
  STAAD.Pro

  Navrhněte jakýkoli typ konstrukce a sdílejte s důvěrou synchronizovaná data modelu v celém vašem projekčním týmu.

  Více informací
  Používají:
 • gINT Logs
  Souhrnné informace o produktu Underground Soil Layers - Stub Image
  gINT Logs

  Provádějte správu záznamů o vrtech pro téměř jakýkoli typ podpovrchových projektů – terénní úpravy, geofyzikální průzkum, ropné vrty, těžba a další.

  Více informací
  Používají:
 • gINT Professional
  Souhrnné informace o produktu stub,Core Samples
  gINT Professional

  Protokolujte a spravujte data o podpovrchových konstrukcích včetně grafických výstupů, fotografií, tabulek, map a dalších.

  Více informací
  Používají:
 • ProSteel
  Souhrnné informace o produktu stub,Steel detailing, structure
  ProSteel

  Rychle vytvářejte konstrukční výkresy, definujte podrobnosti k výrobě a harmonogramy, které se automaticky aktualizují vždy při změně 3D modelu.

  Více informací
  Používají:
 • STAAD Foundation Advanced
  Souhrnné informace o produktu Rebar Construction - Stub Image
  STAAD.Foundation Advanced

  Navrhujte virtuálně jakýkoliv druh základu, od jednoduchých po ty nejsložitější.

  Více informací
  Používají:
 • ProjectWise Edge
  Souhrnné informace o produktu business man looking at mobile device, stub
  ProjectWise Edge

  Zobrazujte, analyzujte a schvalujte nejaktuálnější projektová data odkudkoli a kdykoli.

  Více informací
  Používají:
Profese
 • Project Team

 • Civil Engineer

 • Structural Engineer

 • Geotechnical Engineer

 • CAD Designer

 • Engineering Manager