• Wastewater Network Modeling and Analysis - Get the answers you need for your sewer problems

  Modelování a analýza kanalizačních sítí

  Získejte odpovědi, které potřebujete pro řešení problémů kanalizace

Modelování a analytické řešení kanalizačních sítí

Jímání a odvádění toku odpadních vod do čistírny odpadních vod bezpečným, spolehlivým a hospodárným způsobem je složitý proces, náročný na správné provedení. Naučte se rozumět tomu, jak se chová systém kanalizace odpadních vod, identifikujte úzká místa a zvolte nejlepší postup k nápravě při využití nástrojů, které dávají prokazatelně vynikající výsledky v analyzování a navrhování hydraulického systému.

Přečtěte si více +
Funkce
 • Analyzujte tvorbu sirovodíku

  • Identifikujte oblasti vaší sítě, v nichž hrozí riziko poškození v důsledku tvorby sirovodíku (H2S); nečinnost v této záležitosti může vést ke zhroucení. Zjišťujte průměrnou koncentraci, zobrazujte výsledky na mapách sítě a porovnávejte tvorbu H2S podle různých podmínek, například teploty.​
 • Stanovte riziko přetékání kanalizace

  • ​Pomocí hydraulického modelu můžete identifikovat kapacitní omezení systému na základě analýzy předchozích událostí, které způsobily přetečení kanalizace. Předvídejte chování systému při budoucích událostech a tyto informace použijte k navrhování kapacitních rozšíření, zvětšených nádrží a oprav chátrající infrastruktury.
 • Identifikujte oblasti přítoků a průsaků

  • ​Pomoci hydraulického modelu a systému GIS pro odpadní vody identifikujte místa a objemy přítoků a průsaků do vašeho kanalizačního systému na základě srážek. Tyto informace využijte jak k opravám, tak k výměnám netěsného potrubí a servisních otvorů a navrhněte modernizace kapacity a nádrží, abyste minimalizovali budoucí přetékání a záplavy.
 • Provádějte simulace kvality vody

  • Simulujte vznikání, přítok, přenášení a úpravu uživatelsky definovaných škodlivých látek v jakémkoli počtu, například celkového množství rozptýlených pevných látek nebo těžkých kovů.
Uživatelé Autodesku, Máte na výběr

Zachovejte hodnotu Vašich trvalých licencí pomocí upgradu Vašich trvalých licencí Autodesk na Bentley aplikace.

Learn More
books, call out
Wastewater Book
Wastewater Collection System Modeling and Design guides you through the model-building process and the practical application of models to address real-world challenges.
Learn More
Scénář řešení

Váš scénář se skládá z produktů společnosti Bentley pro toto řešení, váš seznam obsahuje produkty podle uživatelské role.

Produkty
 • ProjectWise Design Integration
  Souhrnné informace o produktu stub,hands, planning, plans, meeting
  Integrace návrhu ProjectWise

  Zrychlete sdílení pracovních informací a opětovné využívání obsahu pro multidisciplinární koordinace návrhů a spolupráce.

  Více informací
  Používají:
 • Bentley OpenUtilities Designer
  Souhrnné informace o produktu stub, digging, electrical work, working men, hard hats, equipment, installing utilities
  Bentley OpenUtilities Designer

  Urychlete váš návrh inženýrských sítí díky přesnosti plánovacích nástrojů na platformě MicroStation. Snižte náklady díky navrhování a správě vaší sítě v jediné aplikaci.

  Více informací
  Používají:
 • SewerGEMS
  Souhrnné informace o produktu SSO Overflow - SewerGEMS, stub
  SewerGEMS

  SewerGEMS zefektivňuje proces modelování, čímž inženýrům poskytuje více času pro navrhování, analýzu a provoz splaškových nebo kombinovaných kanalizačních systémů.

  Více informací
  Používají:
 • ProjectWise Edge
  Souhrnné informace o produktu business man looking at mobile device, stub
  ProjectWise Edge

  Zobrazujte, analyzujte a schvalujte nejaktuálnější projektová data odkudkoli a kdykoli.

  Více informací
  Používají:
 • Bentley Map Mobile
  Souhrnné informace o produktu Tablet - stub
  Bentley Map Mobile

  Získejte i v terénu přístup k vašemu podnikovému GIS a infrastrukturním datům prostřednictvím vašeho tabletu.

  Více informací
  Používají:
Profese
 • Project Team

 • Civil Engineer

 • Hydraulic Modeler

 • Water Network Engineer

 • GIS Professional

 • Field Technician