• Návrh a analýza čističek odpadních vod

  Kolaborativní inženýrství a analýza vod a odpadních vod

Návrh a analýza čističek odpadních vod

Projekty návrhů úpraven vody a čističek odpadních vod jsou rozsáhlé, náročné na komplexní inženýrské úsilí a vyžadující návrhový tým, který se často rozšiřuje do mnoha kanceláří a zahrnuje spolupráci mezi různými poradenskými firmami, dodavateli a vlastníky. Řešení společnosti Bentley vytváří multidisciplinární 3D modely, které mohou optimalizovat dodávání projektů a zlepšit správu informací o infrastruktuře, tím jak projekt prochází od návrhu až po výstavbu a nakonec až po samotný provoz.

S řešením Treatment Plant Design and Analysis od společnosti Bentley můžete dodávat projekty na "zelené louce" nebo v brownfield oblasti, které vyžadují týmovou spolupráci v komplexním modelovacím a propojeném datovém prostředí. Řešení se skládá z multidisciplinárních aplikací, které pokrývají staveniště, proces, architektonické, přístrojové a řídící, elektrické, mechanické zařízení, mechanické a konstrukční potrubí, podpěry a závěsy, HVAC, konstrukční ocel a železobeton.  Snadným způsobem můžete modelovat složité konstrukce, jako jsou čističe, pračky a přehrady, na přesné vyvýšení pro optimální hydraulický průtok.

Přečtěte si více +
  • Multi-discipline Water and Wastewater Treatment Plant Design and Analysis
Funkce
 • Provádějte 3D interferenční analýzy

  • Zvyšte přesnost díky automatické detekci kolizí v rámci 3D schématu potrubí, konstrukcí, zařízení, elektrických soustav a topných a klimatizačních soustav. Používejte Bentley Navigator pro revizi detekce kolizí a vyřešení kolizí před započetím výstavby. 
 • Navrhujte elektrické soustavy technologických celků

  • Využívejte inteligentní schémata pro zvýšení rychlosti a kvality vašich návrhů elektrických soustav technologických celků. Vytvářejte 3D uspořádání elektrických prvků podle 3D modelů technologického celku z běžných produktů využívaných pro návrhy provozů. Integrujte Promis.e s OpenPlant k zajištění synchronizace dat o elektrické soustavě v rámci celého projektu technologického celku.
 • Navrhujte systémy přístrojového vybavení technologického celku

  • Navrhujte a modelujte systémy přístrojového vybavení technologického celku s návrhy potrubí a mechanických procesních zařízení. Využívejte schématická data během navrhování pro zařízení přístrojového vybavení zapojená za sebou. Zvyšte celkovou kvalitu a integritu návrhu systémů přístrojového vybavení technologického celku.
 • Vytvářejte výstupy pro obor potrubních a procesních schematických výkresů

  • Vytvářejte rychle P&ID schémata za použití komponent ověřených podle projektových specifikací potrubního systému. Vytvářejte protokoly s kritickými projektovými informacemi včetně seznamů ventilů, vedení a zařízení, které můžete exportovat do formátu Microsoft Excel nebo je připojit k projektové databázi technologického celku pro tvorbu zpráv v rozsahu celého projektu.
 • Vytvářejte víceoborové návrhy technologických celků

  • Integrujte obory návrhu technologických celků pro vytváření víceoborových modelů technologických celků s vysokou integritou. Využívejte interaktivní 3D návrh pro vaše systémy stavebních, konstrukčních, mechanických zařízení, potrubních kabelovodů a jednotek HVAC. Můžete kombinovat fyzický návrh technologického celku se schématickým návrhem. To vám umožní provádět srovnání mezi 2D a 3D modely technologického celku. Vytvářejte podrobné protokoly se soupisy materiálů pro všechny prvky technologického celku.
Calendar_callout_290x163_416
Najít událost ve vašem okolí
Kompletní seznam webinářů a akcí ve vašem okolí najdete v našem kalendáři akcí.
Přečtěte si více
Callout_ist_70951323_SuccessFactorsWebinar_XL
ACCELERATE Going Digital for Water Treatment Plants

Join our experts for this virtual series and work through the design and modeling of a new wastewater pumping station using OpenPlant, OpenBuildings Designer, and PlantSight!

Learn More
Řešení

Váš seznam se skládá z produktů Bentley pro toto řešení, zobrazuje produkty podle role uživatele.

Produkty
 • OpenBuildings Designer
  Shrnutí produktu AECOsim Building Designer
  OpenBuildings Designer

  Navrhujte, analyzujte, dokumentujte a vizualizujte budovy libovolné velikosti, tvaru a složitost pomocí víceoborové aplikace pro architekty a inženýry.

  Více informací
  Použil(a)
 • OpenPlant Modeler
  Shrnutí produktu stub_459366075_Pipes
  OpenPlant Modeler

  Vytvářejte rychle a snadno 3D návrhy potrubních rozvodů, topení a klimatizace a elektrických zařízení vašich výrobních provozů v otevřeném prostředí umožňujícím rozsáhlou vzájemnou spolupráci.

  Více informací
  Použil(a)
 • OpenPlant PID
  Shrnutí produktu stub_459334891
  OpenPlant PID

  Zlepšete návrhy technologických celků a provozů pomocí rychlých, inteligentních a přesných potrubních a přístrojových schematických výkresů (P&ID), které můžete sdílet v rámci vašeho celého projektu s využitím otevřeného datového schématu podle ISO 15926.

  Více informací
  Použil(a)
 • OpenRoads Designer
  Shrnutí produktu design application for roadway, surveying, drainage, subsurface utilities, successor of InRoads and GEOPAK
  OpenRoads Designer

  OpenRoads Designer je komplexní a plně funkční podrobná aplikace pro návrhy pro zeměměřičství, odvodňování, podpovrchové inženýrské sítě a návrh vozovky, která nahrazuje všechny možnosti, které byly dříve poskytovány prostřednictvím InRoads, GEOPAK, MX a PowerCivil.

  Více informací
  Použil(a)
 • OpenPlant Isometrics Manager
  Shrnutí produktu stub_ist_4362669_ProcessPlant_L
  OpenPlant Isometrics Manager

  Rychle vytvářejte inteligentní izometrie z mnoha zdrojů 3D modelů v kolaborativní, interoperabilní a přesto samostatné aplikaci.

  Více informací
  Použil(a)
 • OpenPlant ModelServer
  Shrnutí produktu stub_26814197_RefineryPipes
  OpenPlant ModelServer

  Spravujte a distribuujte soubory a součásti vašeho návrhu technologických celků v rámci globálních projektů bez nutnosti replikace databází.

  Více informací
  Použil(a)
 • OpenPlant Orthographics Manager
  Shrnutí produktu stub_pipes
  OpenPlant Orthographics Manager

  Vytvářejte výkresy obecného uspořádání rychleji a ve vyšší kvalitě pomocí automatizovaného extrahování 2D souborů z 3D modelů.

  Více informací
  Použil(a)
 • OpenPlant Support Engineering
  Shrnutí produktu Stub-iStock_000023697122_Double
  OpenPlant Support Engineering

  Získejte možnosti rychlého a přesného navrhování, modelování a detailního rozpisu nosných prvků pro potrubí, elektrická, topná a klimatizační zařízení.

  Více informací
  Použil(a)
 • ProjectWise Design Integration
  Shrnutí produktu ProjectWise Design Integration
  ProjectWise Design Integration

  Urychlete sdílení informací a opakované požití obsahu k víceoborové koordinaci a spolupráci při tvorbě návrhů.

  Více informací
  Použil(a)
 • AutoPIPE Vessel
  Shrnutí produktu AutoPIPE Vessel
  AutoPIPE Vessel

  Umožněte nákladově efektivní a přesný návrh pro bezpečný provoz tlakových nádob za všech podmínek zatížení.

  Více informací
  Použil(a)
 • Bentley Pointools
  Shrnutí produktu stub_MollerCentre_1
  Bentley Pointools

  Výkonný a rychlý software pro vizualizaci a úpravu mračen bodů

  Více informací
  Použil(a)
 • Descartes
  Shrnutí produktu stub-mrb-north-east-lidar-photo-match
  Descartes

  Zajistěte přesnou reprezentaci reálného prostředí v rámci vašeho projektu využitím ověřené technologie zobrazování a mračen bodů pro zlepšení pracovních prostupů ve vašich infrastrukturních projektech.

  Více informací
  Použil(a)
 • ProConcrete
  Shrnutí produktu stub_ThinkstockPhotos-80033549
  ProConcrete

  Modelujte železobetonové objekty jakéhokoli tvaru a následně vytvářejte výkresy, harmonogramy a protokoly přímo z vašich modelů.

  Více informací
  Použil(a)
 • STAAD.Pro
  Shrnutí produktu Structural Analysis software - Petrochemical Plant
  STAAD.Pro

  Analyzujte a navrhujte jakoukoli konstrukci, jednoduchou i složitou. Sdílejte bez obav synchronizovaný model a zajistěte tak mezioborovou týmovou spolupráci.

  Více informací
  Použil(a)
 • Bentley Raceway and Cable Management
  Shrnutí produktu stub_000032594526
  Bentley Raceway and Cable Management

  Ušetřete čas a omezte náklady pomocí první a jediné integrované aplikace pro rozmisťování, trasování a odhad materiálů kabelových systémů.

  Více informací
  Použil(a)
 • Promis.e
  Shrnutí produktu stub_ist_27185076_ControlBrd_L
  Promis.e

  Navrhujte elektrické systémy rychleji a s menším objemem chyb pomocí křížově odkazovaných schémat, 2D plánů, 3D modelů zařízení a protokolů.

  Více informací
  Použil(a)
 • ProSteel
  Shrnutí produktu stub_178047493
  ProSteel

  Rychle vytvářejte konstrukční výkresy, definujte podrobnosti k výrobě a harmonogramy, které se automaticky aktualizují vždy při změně 3D modelu.

  Více informací
  Použil(a)
 • STAAD Foundation Advanced
  Shrnutí produktu Stub_ist_38142812_RebarConstruction_2XL
  STAAD Foundation Advanced

  Návrhy prakticky jakýchkoli typů základů, od jednoduchých až po ty nejsložitější.

  Více informací
  Použil(a)
 • Bentley Instrumentation and Wiring
  Shrnutí produktu stub_ist_1858156_Wiring_Panel_M
  Bentley Instrumentation and Wiring

  Urychlete vaše návrhy řídicích systémů procesních provozů a efektivně spravujte všechna vaše data z přístrojového vybavení a motorů v relační databázi.

  Více informací
  Použil(a)
 • AutoPIPE Advanced
  Shrnutí produktu Equipment cables and piping
  AutoPIPE Advanced

  Urychlete realizaci vyhovujících návrhů potrubí pro libovolně velké projekty pomocí osvědčené, škálovatelné, integrované pokročilé analýzy namáhání potrubí.

  Více informací
  Použil(a)
Profese
 • Project Team

 • Civil Engineer

 • Mechanical Engineer

 • Process Engineer

 • Structural Engineer

 • Piping Engineer

 • Electrical Engineer

 • Instrument and Controls Engineer

 • CAD Designer