• Prediktivní údržba železnic

  Zlepšete výkon železniční sítě

Řešení prediktivní údržby železnic

Optimalizace údržby pro zařízení železnic je zásadní podmínkou pro provozování bezpečné, spolehlivé a ziskové železniční sítě. Přesné informace o železničních zařízeních jsou klíčovou součástí prostředí podpory rozhodování o prediktivní údržbě. 

Naše řešení spojuje údaje o stavu zařízení s ekologickými, finančními a konstrukčními údaji pro poznání stavu a provozních podmínek klíčových železničních zařízení s cílem zlepšit celkovou integritu a bezpečnost vaší železniční sítě.

Přečtěte si více +
Funkce
 • Spravujte podmínky na železnici

  • Rychle a přesně shromažďujte, zobrazujte, analyzujte a spravujte všechny rozměry železniční infrastruktury a jejího stavu v průběhu času. Můžete spravovat měření geometrie tratí a data výjimek a rovněž měření podélných profilů kolejí a vady kolejí z široce používaných detekčních systémů pro kolejové dráhy.
 • Monitorujte a sledujte stavy železničních tratí

  • Analyzujte různé veličiny lineárních železničních aktiv, jako například tratí a nazemních vedení, pro stanovení míry zhoršení jejich stavu. Můžete používat celou škálu modelů zhoršení stavu pro předvídání budoucích stavů a předpovědi zbývající bezpečné životnosti aktiv a rovněž dat potenciálního selhání aktiv.
 • Vizualizujte informace o železničních aktivech

  • Vizualizujte lineární rozměry, jako například geometrii tratí s informacemi o aktivech, analytiku zhoršování stavu a další disciplíny v jednotném, synchronizovaném diagramu. Konfigurujte diagramy tak, aby znázorňovaly pouze informace nutné k podpoře vašich rozhodnutí ohledně údržby a výměny prvků pro optimalizaci omezených rozpočtů.
Capture Actionable Intelligence from Track Asset Data

August 15, 2017
11:00 a.m. EDT

Learn how AssetWise Operational Analytics for rail and transit can help you use your data to extract information for decisions that drive value, reliability, and safety.

Register Now
Scénář řešení

Váš scénář se skládá z produktů společnosti Bentley pro toto řešení, váš seznam obsahuje produkty podle uživatelské role.

Produkty
 • AssetWise ALIM
  Souhrnné informace o produktu
  AssetWise ALIM

  Spravujte informace o aktivech, lineární sítě a kontrolujte změny po celou dobu životnosti aktiv.

  Více informací
  Používají:
 • AssetWise Asset Reliability
  Souhrnné informace o produktu
  AssetWise Asset Reliability

  Snižte obchodní rizika a zajistěte přidanou hodnotu pomocí vašich aktiv – bezpečně, spolehlivě a nákladově efektivně.

  Více informací
  Používají:
 • AssetWise Operational Analytics
  Souhrnné informace o produktu
  AssetWise Operational Analytics

  Činit inteligentnější provozní rozhodnutí na podporu předpovědí téměř v reálném čase a poskytovat informace pro plánování podnikání.

  Více informací
  Používají:
 • Bentley Navigator
  Souhrnné informace o produktu
  Bentley Navigator

  Získejte lepší náhled do informací v kontextu 3D modelů umožňující přijímání lepších rozhodnutí po celý životní cyklus v kanceláři, v terénu nebo na staveništi.

  Více informací
  Používají:
Profese
 • Project Team