• Víceoborové projektování železničních sítí

  Optimalizace projektů tratí, trakčního napájení a signalizace

Víceoborové řešení projektování železničních sítí

Konstrukce kolejové trati tvoří jádro jakéhokoli železniční sítě s přihlédnutím k jedinečným charakteristikám zeměpisného umístění v železniční síti. Po návrhu kolejové trati pak můžete navrhovat trakční napájení a signalizaci pro svoji trať pro dodání efektivního, bezpečného rozvržení železniční trati pro osobní a nákladní dopravu. Výsledný návrh železniční sítě integruje zemní práce, odvodnění, štěrkové lože, signalizaci, elektrické ovládání a napájecí systémy spolu s fyzickou polohou kolejí na železničním svršku.
Přečtěte si více +
Funkce
 • Analyzujte měření kolejových drah

  • ​Analýza měření zaručuje, že po vaší trati budou moci jezdit kolejová vozidla, která pro ni byla navržena. Návrhová data se kombinují s CAD modely navržených změn infrastruktury, aby bylo možné posoudit realizovatelnost nové nebo změněné infrastruktury.
 • Analyzujte oblouky kolejových drah

  • ​Pomocí regresní analýzy převádějte data o tratích z průzkumů na kompletní vyrovnání. Na základě různých typů dat z průzkumů včetně typů a sklonů přechodů určete nejvhodnější geometrické vyrovnání vaší trati. Tuto geometrii potom můžete použít k vypracování změn v návrhu.
 • Navrhujte a rozmisťujte železniční signalizaci

  • ​Nakonfigurujte a rozmístěte signalizaci v modelu železnice. Interaktivně sestavujte signalizaci z položek jako stínidla, návěstní světla a sloupy. Potom pomocí lineárního odkazování rozmístěte vaši signalizaci podél tratě. V případě potřeby lze vytvořit geografická a schematická zobrazení stejného schématu signalizace.
 • Navrhujte železniční systémy trolejového vedení

  • ​Kombinujte průzkum, pravidla navrhování a provozní požadavky za účelem vytváření přehledových návrhů nadzemního vedení. Pomocí konstrukčních pracovních postupů můžete získat hodnoty výšky a rozestupů pro vedení kabelů, které berou v úvahu prostorová omezení daná vybavením a geometrii trati pod vedením.
 • Navrhujte železniční elektrické signalizační systémy

  • Využívejte inteligentní 2D/3D návrh elektrické soustavy pro dodávání projektů železničních signalizačních systémů až o 40 procent rychleji. Vytvářejte přesná schémata, například přejezdů, tratí a řídicích obvodů. Publikujte grafy vlastností trasy, konektory záznamníků událostí a uspořádání pro reléové stojany, panely, zabezpečovací zařízení a drážní budky.
 • Navrhujte drenážní systémy železničních tratí

  • Začlenění vhodné drenáže do návrhu kolejí má zásadní význam pro zajištění přístupnosti železniční trati. Ochrana vaši železniční sítě před dešťovou vodou nebo záplavami prostřednictvím efektivního návrhu sníží náklady na údržbu a zvýší přístupnost sítě.
 • Navrhujte geometrie tratí

  • ​Kombinujte průzkum, pravidla navrhování a provozní požadavky za účelem vytvoření optimální geometrie pro vaši trať. Pomocí konstrukčních pracovních postupů vypracujte vodorovné a svislé vyrovnání a návrhy sklonů, které vyhovují místním pravidlům navrhování.
 • Vytvářejte výstupy v oboru železničního inženýrství

  • ​Vytvářejte technické výstupy pro vaše železniční projekty přímo z modelů návrhů. Smluvní výstupy pro plány železnic zahrnují geografické plány, průřezy, rozpisy, plány povrchových prací a obrázky. Ty jsou dodávány prostřednictvím řízeného schvalování a distribuce.
 • Vytvářejte výstupy pro konstrukci kolejových tratí

  • ​Předávejte informace o konstrukci, renovaci a obnově z návrhů přímo stavebnímu sektoru. Můžete předávat pokyny pro pěchování přímo do pěchovacích strojů pracujících na vyrovnávání stávajících kolejí, nebo dodávat kompletní rozvrhové plány pro hlavní práce či nové koleje.
 • Integrujte a spravujte technická data o železnici

  • ​Optimalizujte své návrhy železničních sítí pomocí informací z různých zdrojů. Můžete kombinovat tradiční průzkum s využitím půdy, mračen bodů a záznamy o skutečném stavu a zajistit, že všechna data budou k dispozici ve společném souřadnicovém systému, což podpoří proces navrhování.
 • Vytvářejte a vizualizujte animovanou signalizaci

  • ​Kontrolujte viditelnost a využitelnost vaší signalizace ve všech stavech. Vaše signalizace bude ukazovat řadu stavů a všechny tyto stavy se musí posoudit během rozmisťování. K zajištění bezpečného provozu sítě je nutná dostatečná viditelnost veškerých návěstních světel a směrových ukazatelů z pohledu strojvedoucích.
 • Simulujte vizualizaci „z pohledu strojvedoucího“

  • ​Vizualizujte traťovou signalizaci z perspektivy strojvedoucího, abyste zajistili, že předkládaný návrh je vhodný k danému účelu. Zkontrolujte, zda signalizaci ve vašem návrhu nezakrývají stávající objekty, například mosty a plošiny, navrhované vybavení, například nové trolejové vedení, nebo vlaky na sousedních kolejích.
 • Schvalujte železniční návrhy

  • ​Zajistěte, aby váš návrh vyhovoval všem příslušným železničním normám. Ujistěte se, že byla splněna všechna pravidla pro projektování a všechny požadavky na světlou výšku a použijte vizualizaci, která zaručí, že navrhovaná trať, signalizace a elektrifikace fungují se stávající infrastrukturou; pak vznikne životaschopná železniční trať.
Top 5 důvodů, proč máte na výběr

Uchovejte si hodnotu vašich trvalých licencí na základě aktualizace vašich trvalých licencí Autodesku na aplikace Bentley.

Více informací
Najděte akci ve vašem okolí

Navštivte náš kalendář akcí s kompletním seznamem webových seminářů a akcí, které se konají v některém městě blízko vás.

Získejte více informací
Scénář řešení

Váš scénář se skládá z produktů společnosti Bentley pro toto řešení, váš seznam obsahuje produkty podle uživatelské role.

Produkty
 • Bentley Navigator
  Souhrnné informace o produktu
  Bentley Navigator

  Získejte lepší náhled do informací v kontextu 3D modelů umožňující přijímání lepších rozhodnutí po celý životní cyklus v kanceláři, v terénu nebo na staveništi.

  Více informací
  Používají:
 • ProjectWise Design Integration
  Souhrnné informace o produktu
  Integrace návrhu ProjectWise

  Zrychlete sdílení pracovních informací a opětovné využívání obsahu pro multidisciplinární koordinace návrhů a spolupráce.

  Více informací
  Používají:
 • Bentley Descartes
  Souhrnné informace o produktu
  Bentley Descartes

  Zajistěte přesnou reprezentaci reálného prostředí v rámci vašeho projektu využitím ověřené technologie zobrazování a mračen bodů pro zlepšení pracovních prostupů ve vašich infrastrukturních projektech.

  Více informací
  Používají:
 • Bentley Map
  Souhrnné informace o produktu
  Bentley Map

  Mapovací software pro úpravy, analýzu a správu 2D/3D geoprostorových informací včetně dokončování map a pokročilé správy úseků.

  Více informací
  Používají:
 • Bentley Pointools
  Souhrnné informace o produktu
  Bentley Pointools

  Výkonný a rychlý software pro vizualizaci a úpravu mračen bodů

  Více informací
  Používají:
 • LumenRT
  Souhrnné informace o produktu
  Bentley LumenRT

  Integrujte realistickou digitální přírodu do vašich simulovaných návrhů infrastruktury a vytvořte tak působivé vizuálné efekty pro zúčastněné strany.

  Více informací
  Používají:
 • gINT Logs
  Souhrnné informace o produktu
  gINT Logs

  Provádějte správu záznamů o vrtech pro téměř jakýkoli typ podpovrchových projektů – terénní úpravy, geofyzikální průzkum, ropné vrty, těžba a další.

  Více informací
  Používají:
 • gINT Professional
  Souhrnné informace o produktu
  gINT Professional

  Protokolujte a spravujte data o podpovrchových konstrukcích včetně grafických výstupů, fotografií, tabulek, map a dalších.

  Více informací
  Používají:
 • Promis.e
  Souhrnné informace o produktu
  Promis.e

  Navrhujte elektrické systémy rychleji a s menším objemem chyb pomocí křížově odkazovaných schémat, 2D plánů, 3D modelů zařízení a protokolů.

  Více informací
  Používají:
 • ContextCapture Center
  Souhrnné informace o produktu
  ContextCapture Center

  Vyvíjejte rychle podrobné 3D modely jakékoli velikosti pro použití při navrhování, konstrukci nebo provozu z digitálních fotografií.

  Více informací
  Používají:
 • Navigator Mobile
  Souhrnné informace o produktu
  Navigator Mobile

  Zajistěte si bezkonkurenční náhled do projektových informací a současně prostředky k spolehlivému vyřešení případných problémů, ať jste v kanceláři, na staveništi nebo kdekoli v terénu.

  Více informací
  Používají:
Profese
 • Project Team

 • Geotechnical Engineer

 • Rail Signal Engineer

 • Rail Track Engineer

 • Rail Traction Power Engineer

 • Electrical Engineer

 • Surveyor

 • GIS Professional

 • Engineering Manager