• Water Treatment Plants - Water for today, water for tomorrow, water for life

  Úpravny vody

  Voda pro dnešek, voda pro zítřek, voda po celý život

Pitná voda, průmyslové aplikace, odsolování

Úpravny vody zpracovávají surovou, nečištěnou vodu, z níž odstraňují látky nebezpečné lidskému zdraví, aby mohly dodávat čistou, neškodnou a bezpečnou pitnou vodu pro obce i průmysl. Společnost Bentley nabízí řešení bez ohledu na to, zda se zabýváte navrhováním a stavbou úpraven vody, nebo zajišťujete průběžný provoz jejich infrastruktury.
  • Ak-Chin Indian Community Water Reclamation Facility, Gallery
  • Debolt Water Treatment Facility, Gallery
  • 100 MLD SWRO Desalination Plant, Gallery
  • Overview and Supervision Cantareira Water Supply System, Gallery
Events calendar callout
Najděte akci ve vašem okolí

Navštivte náš kalendář akcí s kompletním seznamem webových seminářů a akcí, které se konají v některém městě blízko vás.

Získejte více informací