• Vodovodní sítě

  Uspokojování poptávky po čisté, neškodné a bezpečné vodě

Rozvod pitné vody, surová voda, zavlažování

Vodovodní sítě představují důležitý aspekt našeho prostředí; slouží k rozvodu čisté, bezpečné pitné vody pod řízeným tlakem z úpraven vody do domovů a podniků. Společnost Bentley nabízí řešení bez ohledu na to, zda se zabýváte plánováním a navrhováním vodovodních sítí, nebo zajišťujete průběžný provoz vodovodní infrastruktury.
  • Sabesp_Loss_reduction_Brazil_930x520
  • Water_Wastewater_Company_Abfa_Iran_960x520
  • Salcon_Engineering_Berhad_Astasoft_Sdn_Bhdalcon_Malaysia_930x520
  • Roy_Hill_Iron_Ore_Australia_930x520
  • Sabesp_Loss_reduction_Brazil_930x520
  • Water_Wastewater_Company_Abfa_Iran_960x520
  • Salcon_Engineering_Berhad_Astasoft_Sdn_Bhdalcon_Malaysia_930x520
  • Roy_Hill_Iron_Ore_Australia_930x520
Callout_Books_210x117_0415
Water Distribution Book
The Advanced Water Distribution Modeling and Management book walks the practicing engineer or student through the modeling process from start to finish.
Learn More
Callout_Books_210x117_0415
Security and Emergency Management

Learn from this book's author Dr. Steve Doe how managers, water engineers, and operators conscientiously maintain water infrastructure security.

Learn More
Názory