• Vodovodní sítě

    Uspokojování poptávky po čisté, neškodné a bezpečné vodě

Rozvod pitné vody, surová voda, zavlažování

Vodovodní sítě představují důležitý aspekt našeho prostředí; slouží k rozvodu čisté, bezpečné pitné vody pod řízeným tlakem z úpraven vody do domovů a podniků. Společnost Bentley nabízí řešení bez ohledu na to, zda se zabýváte plánováním a navrhováním vodovodních sítí, nebo zajišťujete průběžný provoz vodovodní infrastruktury.
Water Distribution Book
The Advanced Water Distribution Modeling and Management book walks the practicing engineer or student through the modeling process from start to finish.
Learn More
Security and Emergency Management

Learn from this book's author Dr. Steve Doe how managers, water engineers, and operators conscientiously maintain water infrastructure security.

Learn More
Názory