• Čistírny odpadních vod

  Zaručená čistota a bezpečnost vyčištěných odpadních vod

Sekundární, terciární, komunální, průmyslové

K čištění toxických odpadních vod v souladu s požadavky platných místních předpisů je nutné zřídit zařízení na čištění odpadních vod, která zneškodní organický materiál a další škodlivé látky poškozující prostředí. Společnost Bentley nabízí řešení bez ohledu na to, zda se zabýváte navrhováním a stavbou čistíren odpadních vod, nebo zajišťujete průběžný provoz infrastruktury odpadních vod.
  • Carousel_KharafiNational_ProjectProfile_1920x1080
  • Gallery_Carollo_SSIP_1
  • Gallery_CD31402104234F2A
  • Gallery_northwest view-NTP_Aerial_1201_09-zoomed
  • Gallery_[0437-000303][Award Submission][MULITMEDIA AND ADDITIONAL FILES][Upl-002][OverallSite.tif]
  • Carousel_KharafiNational_ProjectProfile_1920x1080
  • Gallery_Carollo_SSIP_1
  • Gallery_CD31402104234F2A
  • Gallery_northwest view-NTP_Aerial_1201_09-zoomed
  • Gallery_[0437-000303][Award Submission][MULITMEDIA AND ADDITIONAL FILES][Upl-002][OverallSite.tif]
Calendar_callout_290x163_416
Najít událost ve vašem okolí
Kompletní seznam webinářů a akcí ve vašem okolí najdete v našem kalendáři akcí.
Přečtěte si více
Callout_ist_70951323_SuccessFactorsWebinar_XL
ACCELERATE Going Digital for Water Treatment Plants

Join our experts for this virtual series and work through the design and modeling of a new wastewater pumping station using OpenPlant, OpenBuildings Designer, and PlantSight!

Learn More