• Sítě pro odvádění odpadních vod

    Efektivní a bezpečný odvod odpadních vod

Splaškové, kombinované, hlavní, vedlejší, výtoky

Sítě pro odvádění odpadních vod slouží k bezpečnému sběru a odvádění vody z domovních, průmyslových a podnikových odpadových výpustí do centrálních čistíren odpadních vod, aniž by došlo k narušení veřejného zdraví a prostředí. 

Společnost Bentley nabízí řešení s podporou celého životního cyklu bez ohledu na to, zda se zabýváte navrhováním a stavbou sítí pro odvádění odpadních vod, nebo zajišťujete průběžný provoz a údržbu infrastruktury odvodu odpadních vod.

Wastewater Book
Wastewater Collection System Modeling and Design guides you through the model-building process and the practical application of models to address real-world challenges.
Learn More