• Sítě pro odvádění odpadních vod

  Efektivní a bezpečný odvod odpadních vod

Splaškové, kombinované, hlavní, vedlejší, výtoky

Sítě pro odvádění odpadních vod slouží k bezpečnému sběru a odvádění vody z domovních, průmyslových a podnikových odpadových výpustí do centrálních čistíren odpadních vod, aniž by došlo k narušení veřejného zdraví a prostředí. 

Společnost Bentley nabízí řešení s podporou celého životního cyklu bez ohledu na to, zda se zabýváte navrhováním a stavbou sítí pro odvádění odpadních vod, nebo zajišťujete průběžný provoz a údržbu infrastruktury odvodu odpadních vod.

  • Manilla Water_Philippines_930x520
  • National_Water_Supply_Drainaige_Board_Sri_Lanka_930x520
  • Sabesp_Anhangabau_Brazil_930x520
  • Gallery_S&W-GHD_Sanitary Sewer Evaluation_4
  • Manilla Water_Philippines_930x520
  • National_Water_Supply_Drainaige_Board_Sri_Lanka_930x520
  • Sabesp_Anhangabau_Brazil_930x520
  • Gallery_S&W-GHD_Sanitary Sewer Evaluation_4
Callout_Books_210x117_0415
Wastewater Book
Wastewater Collection System Modeling and Design guides you through the model-building process and the practical application of models to address real-world challenges.
Learn More