• Underground Mines - Optimize layout, production, and operation

  Hlubinné doly

  Optimalizuje rozvržení, těžbu a provoz

Blokové zavalování, komorování, stěnování

Hlubinné doly tvoří rozsáhlé průmyslové komplexy kombinující jak povrchovou, tak podzemní infrastrukturu z oblastí pozemního stavitelství, těžby, mechanických a elektrických zařízení, průmyslových postupů, technických sítí, dopravy a vodohospodářství. Společnost Bentley nabízí řešení s podporou celého životního cyklu dolu bez ohledu na to, zda se zabýváte navrhováním infrastruktury hlubinných dolů, nebo zajišťujete průběžný provoz a těžbu v rámci dolu.
  • Underground depot, Mines, Gallery
  • Coal Mine Excavator, Gallery
  • Tunnel Junction
  • Cullinan Diamond Mine, Gallery
Events calendar callout
Najděte akci ve vašem okolí

Navštivte náš kalendář akcí s kompletním seznamem webových seminářů a akcí, které se konají v některém městě blízko vás.

Získejte více informací