• Rozvodny

  Umožňují rozvod energie

Central Southern China Electric Power Design Institute | 500kV transformační stanice Jiangxia | Wuhan, Čína

Přenos, rozvod, kolektor, měnírna, spínání

Technické služby musí udržovat a modernizovat stárnoucí rozvodny a přidávat do svých sítí nové rozvodny, aby dokázaly uspokojit rostoucí poptávku po energii a zlepšit spolehlivost energetické sítě. Řešení společnosti Bentley vám mohou pomoci zachovat spolehlivost energetické sítě od plánování, navrhování a výstavby projektů v bývalých průmyslových areálech i na zelené louce až po zavádění programu řízení výkonnosti aktiv.
  • Gallery_RenderImage_3
  • Gallery_CN_CSEPDI_Qingdao-HVDC-Project01
  • Gallery_[0437-000257][Award Submission][REQUIRED IMAGES][Upl-001][3D PRESENTATION-20b.jpg]
  • Gallery_[0437-000151][Award Submission][MULITMEDIA AND ADDITIONAL FILES][Upl-002][Capture14.JPG]
  • Gallery_RenderImage_3
  • Gallery_CN_CSEPDI_Qingdao-HVDC-Project01
  • Gallery_[0437-000257][Award Submission][REQUIRED IMAGES][Upl-001][3D PRESENTATION-20b.jpg]
  • Gallery_[0437-000151][Award Submission][MULITMEDIA AND ADDITIONAL FILES][Upl-002][Capture14.JPG]
Calendar_callout_290x163_416
Najít událost ve vašem okolí
Kompletní seznam webinářů a akcí ve vašem okolí najdete v našem kalendáři akcí.
Přečtěte si více