• Rozvodny

    Umožňují rozvod energie

Central Southern China Electric Power Design Institute | 500kV transformační stanice Jiangxia | Wuhan, Čína

Přenos, rozvod, kolektor, měnírna, spínání

Technické služby musí udržovat a modernizovat stárnoucí rozvodny a přidávat do svých sítí nové rozvodny, aby dokázaly uspokojit rostoucí poptávku po energii a zlepšit spolehlivost energetické sítě. Řešení společnosti Bentley vám mohou pomoci zachovat spolehlivost energetické sítě od plánování, navrhování a výstavby projektů v bývalých průmyslových areálech i na zelené louce až po zavádění programu řízení výkonnosti aktiv.
Najděte akci ve vašem okolí

Navštivte náš kalendář akcí s kompletním seznamem webových seminářů a akcí, které se konají v některém městě blízko vás.

Získejte více informací