• Zařízení na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů

  Dodávání čisté, obnovitelné energie z našich přírodních zdrojů

Větrná, solární, geotermální a slapová energie

V celosvětovém měřítku se již pevně etablovala infrastruktura podporující výrobu čisté, obnovitelné energie z přírodních zdrojů, která využívá solární, geotermální, větrnou a slapovou energii. Komplementární elektrárny využívají k výrobě elektřiny energii z větrné turbíny nebo solárních panelů. Společnost Bentley nabízí řešení s podporou celého životního cyklu bez ohledu na to, zda se zabýváte navrhováním nebo stavbou zařízení na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, nebo zajišťujete jejich každodenní provoz.
  • Carousel_ConstellationEnergy_ProjectProfile_1920x1080
  • Gallery_image3
  • Gallery_EnergoprojektGliwice_PS20_Helicopter_V2_300dpi
  • Gallery_Ecofys_WindTurbineTestSite_3
  • Carousel_ConstellationEnergy_ProjectProfile_1920x1080
  • Gallery_image3
  • Gallery_EnergoprojektGliwice_PS20_Helicopter_V2_300dpi
  • Gallery_Ecofys_WindTurbineTestSite_3
Calendar_callout_290x163_416
Najít událost ve vašem okolí
Kompletní seznam webinářů a akcí ve vašem okolí najdete v našem kalendáři akcí.
Přečtěte si více