• Zařízení na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů

    Dodávání čisté, obnovitelné energie z našich přírodních zdrojů

Větrná, solární, geotermální a slapová energie

V celosvětovém měřítku se již pevně etablovala infrastruktura podporující výrobu čisté, obnovitelné energie z přírodních zdrojů, která využívá solární, geotermální, větrnou a slapovou energii. Komplementární elektrárny využívají k výrobě elektřiny energii z větrné turbíny nebo solárních panelů. Společnost Bentley nabízí řešení s podporou celého životního cyklu bez ohledu na to, zda se zabýváte navrhováním nebo stavbou zařízení na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, nebo zajišťujete jejich každodenní provoz.
Najděte akci ve vašem okolí

Navštivte náš kalendář akcí s kompletním seznamem webových seminářů a akcí, které se konají v některém městě blízko vás.

Získejte více informací