• Hydroelektrická zařízení

  Využívání vodní energie

Přehrady, nádrže a přečerpávací vodní elektrárny

Hydroelektrická zařízení kombinují inženýrské stavitelství, pozemní stavitelství a strojírenství za účelem výroby elektřiny z vody, což je obnovitelný zdroj energie. V konstrukci přehrady jsou začleněny vodní turbína a tradiční generátorové vybavení, které slouží k dodávce udržitelné energie pro místní společenství. Společnost Bentley nabízí řešení bez ohledu na to, zda se zabýváte navrhováním hydroelektrických zařízení, nebo zajišťujete jejich každodenní provoz.
  • Gallery_6A54ABAF2445775E
  • Gallery_Dam
  • Gallery_9E0406043FCA40AC
  • Gallery_CN_MSDI_Tuoba-over-view1
  • Gallery_6A54ABAF2445775E
  • Gallery_Dam
  • Gallery_9E0406043FCA40AC
  • Gallery_CN_MSDI_Tuoba-over-view1
Calendar_callout_290x163_416
Najít událost ve vašem okolí
Kompletní seznam webinářů a akcí ve vašem okolí najdete v našem kalendáři akcí.
Přečtěte si více