• Závody na zpracování plynu

    Efektivní zařízení na zpracování plynu

Odlučovače, zařízení na odstraňování metanu a frakcionátory

Surový zemní plyn se přivádí do závodů na zpracování plynu, kde se z něho oddělují různé látky a nečistoty, aby vznikl čistý zemní plyn. Tato zařízení kombinují infrastrukturu pozemních staveb s elektrickou, energetickou a dopravní infrastrukturou. Společnost Bentley poskytuje software s podporou celého životního cyklu bez ohledu na to, zda se zabýváte navrhováním nebo provozováním infrastruktury pro zpracování plynu.
Najděte akci ve vašem okolí

Navštivte náš kalendář akcí s kompletním seznamem webových seminářů a akcí, které se konají v některém městě blízko vás.

Získejte více informací