• Electric Transmission Networks - Backbone of the power grid

  Elektrické přenosové soustavy

  Páteř energetické sítě

Nadzemní a podzemní přenos

Přenos elektrické energie představuje životně důležité spojení mezi místem generování a rozvodnými soustavami, které přivádějí energii do našich domovů, podniků a průmyslových zařízení. K zajištění spolehlivé dodávky energie, rozvoji infrastruktury a zpřístupnění obnovitelných zdrojů energie je zapotřebí robustní přenosová soustava. Řešení společnosti Bentley pokryjí vaše potřeby od plánování koridorů, které budou v souladu s předpisy a projdou kontrolou zúčastněných stran, přes navrhování a stavbu bezpečných konstrukcí až po řešení vegetace a dalších provozních potřeb.
  • Construction of 400 kV Line, Gallery
  • Survey, Mapping, and Visualization of Transmission Networks, Gallery
  • Routing for Connecting Path of Electric Transmission Line, Gallery
  • Extended Arm DH Type Tower, Gallery
Events calendar callout
Najděte akci ve vašem okolí

Navštivte náš kalendář akcí s kompletním seznamem webových seminářů a akcí, které se konají v některém městě blízko vás.

Získejte více informací