• Elektrické přenosové soustavy

  Páteř energetické sítě

Nadzemní a podzemní přenos

Přenos elektrické energie představuje životně důležité spojení mezi místem generování a rozvodnými soustavami, které přivádějí energii do našich domovů, podniků a průmyslových zařízení. K zajištění spolehlivé dodávky energie, rozvoji infrastruktury a zpřístupnění obnovitelných zdrojů energie je zapotřebí robustní přenosová soustava. Řešení společnosti Bentley pokryjí vaše potřeby od plánování koridorů, které budou v souladu s předpisy a projdou kontrolou zúčastněných stran, přes navrhování a stavbu bezpečných konstrukcí až po řešení vegetace a dalších provozních potřeb.
  • Gallery_[0437-000083][Award Submission][MULITMEDIA AND ADDITIONAL FILES][Upl-002][Plan1a.jpg]
  • Gallery_Network_Mapping_transnetwork_3
  • Gallery_Wonju_city_tower02
  • Gallery_DH extended arms
  • Gallery_[0437-000083][Award Submission][MULITMEDIA AND ADDITIONAL FILES][Upl-002][Plan1a.jpg]
  • Gallery_Network_Mapping_transnetwork_3
  • Gallery_Wonju_city_tower02
  • Gallery_DH extended arms
Calendar_callout_290x163_416
Najít událost ve vašem okolí
Kompletní seznam webinářů a akcí ve vašem okolí najdete v našem kalendáři akcí.
Přečtěte si více