• Vzdělávací objekty

  Kreativní místa, která mají inspirovat k učení

John Wardle Architects | Centrum pro výzkum minerálů a materiálů | Adelaide, SA, Austrálie

Areály, učebny a podpůrné budovy

Vzdělávací objekty jsou areály s budovami, zařízeními a prostory, které podporují všechny aspekty poskytování vzdělávání, a patří mezi ně školy, univerzity, vysoké školy, divadla, přednáškové síně, kongresová centra a knihovny. Tato objekty jsou „laboratoře“, v nichž pedagogové propagují a podněcují aktivní učení. Společnost Bentley nabízí řešení s podporou celého životního cyklu objektu bez ohledu na to, zda se zabýváte navrhováním či výstavbou objektu, nebo zajišťujete jeho každodenní provoz.

  • Gallery_BDP_RGU_04
  • Gallery_0437-000135_1
  • Gallery_0437-000089_3
  • Gallery_0437-000148_1
  • Gallery_BDP_RGU_04
  • Gallery_0437-000135_1
  • Gallery_0437-000089_3
  • Gallery_0437-000148_1
Stub_ist_36910636_MeetingApplause_XL
Prohlédněte si celý kalendář akcí.
Získejte více informací