• Telekomunikační stožáry

  Propojování světa

Věže pro mobilní telefony a rozhlasové a televizní vysílání

Telekomunikační věže jsou tichou, nicméně nezbytnou součástí našeho každodenního života; mají zásadní význam pro komunikaci mezi podniky, státní správou a lidmi. Navrhování, specifikování, výroba, stavba a údržba mnoha typů telekomunikačních věží v městském i venkovním prostředí představuje jedinečný soubor problémů, které je třeba vyřešit. Kromě telekomunikačního systému se musí vzít v úvahu také složitá omezení představovaná členěním do zón, bezpečnostní předpisy a mnohostranné konstrukční požadavky.

  • Gallery_[0437-000386][Award Submission][REQUIRED IMAGES][Upl-003][Be Inspired - Jarls° 3.jpg]
  • Gallery_[0437-000386][Award Submission][REQUIRED IMAGES][Upl-001][Be Inspired - Jarls°.jpg]
  • Gallery_74583EFB15F2F46C
  • Gallery_23078D3577422F49
  • Gallery_[0437-000386][Award Submission][REQUIRED IMAGES][Upl-003][Be Inspired - Jarls° 3.jpg]
  • Gallery_[0437-000386][Award Submission][REQUIRED IMAGES][Upl-001][Be Inspired - Jarls°.jpg]
  • Gallery_74583EFB15F2F46C
  • Gallery_23078D3577422F49
Calendar_callout_290x163_416
Najít událost ve vašem okolí
Kompletní seznam webinářů a akcí ve vašem okolí najdete v našem kalendáři akcí.
Přečtěte si více