• Spolupráce na projektech

  Spolupracujte se svými týmy na celém světě během celého životního cyklu projektu

Řešení pro spolupráci na projektech

Projektová spolupráce je ohniskem vaší činnosti a strategie uzavírání smluv, sdružující základní činností směřující k ochraně harmonogramu a rozpočtu projektu, aniž by byla ohrožena kvalita a integrita dat. Vaše projekty budou mít prospěch z prostředí, které integruje víceoborový design a smluvní výstupy s informacemi z modelování a správou dokumentů podporující výměnu a interoperabilitu veškerého obsahu v průběhu životního cyklu projektu.
Přečtěte si více +
  • Project Collaboration
Funkce
 • Vytvářejte a spravujte projekty, CAD a průmyslové standardy

  • Uveďte v platnost dodržování pracovních postupů, CAD a norem včetně BS 1192. Využívejte konfigurovatelný nástroj pro pravidla, vytvářejíc dynamické uzavřené cyklické přehledy pro účely řízení pokroku ve vztahu k milníkům, dále pro upozorňování kontrolórů a zajištění odpovídajících dat v danému kontextu.
 • Vytvářejte, sledujte a spravujte předávací materiály

  • Automatizujte váš proces předávání materiálů pro zabezpečení a zpřesnění realizace projektů. Vytvářejte předávací materiály přímo z inženýrských dat pro zajištění toho, abyste pracovali s aktuálními informacemi. Upozorněte příslušné osoby při vydání nových předávacích materiálů a sledujte odpovědnost v souladu s postupem jednotlivých položek prací.
 • Vytvářejte, sledujte a spravujte předkládané materiály

  • Vytvářejte a předkládejte vaše předkládané balíčky výstupů v řádu minut namísto dní. Upozorňujte na položky, na něž je třeba reagovat, vydáváním automatizovaných upozornění pro příjemce projektu. Sledujte stav vašich výstupních předkládaných materiálů pomocí barevně kódovaných indikátorů, které vám pomohou rozpoznat pokroky v pracovním postupu a urychlit práce v případě prodlevy.
 • Získejte přehled o výkonech projektu a dodavatelů

  • Sledujte přesně, jak jednotlivci a dodavatelé přispívají k projektu. Klíčové výkonnostní ukazatele znázorňují stav vašich výstupů a odhalují úzká místa systému. Přesně uvidíte, jaká akce je vyžadována a kdo ji má vykonat. Poté můžete měřit úroveň dokončení projektu na základě aktuálního vývoje a trendů.
 • Provádějte správu a řízení dokumentů

  • Překročte hranice jednoduché správy dokumentů pro kompletní kontrolu nad dokumenty. Provádějte přesnou správu, distribuci a archivaci dat a informací v daném kontextu mezi několika datovými úložišti. Připojte veškerý relevantní obsah vyžadovaný pro zajištění poskytování spolehlivých informací o aktivech po celý životní cyklus projektu.
 • Spravujte smlouvy a snižte riziko spojené s projekty

  • Můžete proaktivně identifikovat a sledovat rizikové položky za účelem minimalizace potenciálních prodlev a plánování pro nepředvídané okolnosti. Vytvářejte rizikové položky okamžitě, propojte je s dokumety a komunikačními kanály a zobrazujte je ve vašem seznamu rizik.
 • Provádějte správu projekčních materiálů

  • Integrujte a spravujte projekční materiály v konstrukčním prostředí pro spolupráci více uživatelů. Umožněte efektivní řízení a správu změn pro návrhy, dokumenty, projektové výstupy a další související typy informací. Zvyšte produktivitu a efektivitu týmu na základě správy veškerých projekčních materiálů v jediném a jednotném prostředí.
 • Spravujte technické záznamy a shodu s předpisy

  • Dodržujte podniková pravidla pro tvorbu záznamů ve vaší organizaci. Díky pokročilému plánu ukládání a řízení uspořádání jsou všechny záznamy a související informace integrovány v obsáhlém informačním modelu, který eliminuje nutnost manuálních deklarací. Tento přístup zajišťuje dostupnost všech záznamů v průběhu celého životního cyklu pro jejich zabezpečení a shodu s předpisy.
 • Provádějte správu projektových informací a výstupů

  • Zvyšte produktivitu a efektivitu týmu na základě přesného řízení, kontrol, distribuce, sledování a archivace všech typů projektových dokumentů a souvisejících výstupů pro vaše konstrukční návrhy. Využijte nástroje pro předávání a odevzdávání materiálů a související pracovní postupy. Zajistěte dodání přesných informací při předání do fáze provozních operací.
 • Řešte problémy

  • Zrychlete řešení problémů, které zjistí členové projektového týmu, pomocí formulářů, cloudových služeb a automatizovaných pracovních postupů.
 • Sledujte požadavky na změny a další požadavky

  • Sledujte elektronicky harmonogram hodnot, odhady plateb a návrhy změn od vašich smluvních partnerů a konzultantů. Jednoduše kontrolujte a schvalujte tyto dokumenty a vaše finanční zprávy budou automaticky aktualizovány.
Scénář řešení

Váš scénář se skládá z produktů společnosti Bentley pro toto řešení, váš seznam obsahuje produkty podle uživatelské role.

Produkty
 • ProjectWise Design Integration
  Souhrnné informace o produktu ProjectWise Design Integration
  ProjectWise Design Integration

  Urychlete sdílení informací a opakované požití obsahu k víceoborové koordinaci a spolupráci při tvorbě návrhů.

  Více informací
  Používají:
 • ProjectWise Deliverables Management
  Souhrnné informace o produktu stub_ist_31663298_SpecsPlans_L
  Správa výstupů ProjectWise

  Vytvářejte, kontrolujte a předávejte vaše výstupy konstrukčních projektů s důvěrou v jejich kvalitu.

  Více informací
  Používají:
 • ProjectWise Project Performance Dashboards
  Souhrnné informace o produktu stub_iStock_000000137069_Medium
  Panely pro řízení výkonnosti projektů ProjectWise

  Zlepšete transparentnost na základě klíčových výkonnostních ukazatelů pro vyhodnocení výkonnosti projektu a smluvních partnerů.

  Více informací
  Používají:
Profese