• Navrhování a analýza potrubí a tlakových nádob

  Integrace návrhů potrubí

Navrhování a analytické řešení potrubí a tlakových nádob

Tradiční pracovní postupy pro strojírenský návrh, analýzu namáhání a podrobné rozpracování potrubních systémů a souvisejících tlakových nádob se dnes příliš nepoužívají, což má za následek slabou integraci a řízení rozhraní.

Rychle vyhodnoťte možnosti návrhu a optimalizujte svůj návrh potrubí a tlakové nádoby pomocí softwaru od Bentley. Integrujte jej s dalšími klíčovými obory v jediném sjednoceném prostředí pro modelování a analýzu.

Přečtěte si více +
Funkce
 • Analyzujte a vizualizujte namáhání potrubí

  • Zvyšujte důvěru v bezpečnost vašich konstrukčních návrhů pomocí statické a nelineární analýzy postupně působící zátěže. Provádějte analýzy pro zkoumání různých scénářů namáhání včetně zatížení teplotou, seismickými jevy, větrem a dynamickými vlivy. Okamžitě získejte zobrazení namáhání, deformací, sil a působicích momentů.
 • Zajistěte soulad s průmyslovými předpisy a normami.

  • Zajistěte, aby vaše projekty splňovaly požadavky více než 30 celosvětovými konstrukčních normami z oborů energetického, jaderného, námořního, chemického, ropného a plynárenského průmyslu. Začleňte do procesu předpisy ASME, API, NEMA, ANSI, ASCE, AISC, UBC, ISO, WRC a dále britské, evropské, německé, japonské a ruské předpisy a konstrukční meze.
 • Navrhujte a modelujte potrubí

  • Navrhujte, modelujte a analyzujte 3D potrubní systémy podle mezinárodních specifikací potrubí na základě parametrických katalogů jednotlivých součástí. Integrujte 3D model potrubí s nástroji pro analýzu zátěže potrubních celků ke zvýšení kvality návrhu a produktivity návrhu. Zlepšete celkovou konstrukční integritu a kvalitu modelů potrubí.
 • Navrhujte a modelujte tlakové nádoby

  • Rychle navrhujte a modelujte tlakové nádoby na základě mezinárodních předpisů pro konstrukční návrhy a místních metod pro stanovení zatížení. Optimalizujte váš návrh přírub pro minimalizaci nákladů na základě předpisů pro konstrukční návrhy pro zajištění bezpečných návrhů tlakových nádob. Vytvářejte seznamy použitých materiálů, podrobné výkresy nádob a podrobné parametrické, prostorové 3D modely.
 • Odkazujte se na strukturální model analýzy zatížení potrubí

  • Opakovaně využívejte konstrukční data na základě vytvoření strukturálního modelu v softwaru STAAD.Pro a naimportujte jej do AutoPIPE pro realističtější, plně integrované, obousměrné analýzy potrubí a konstrukcí. Můžete rovněž naimportovat výsledný model potrubí, kompletně se zatíženími nosných prvků potrubí, do modelu Bentley STAAD.
Upgrade your Autodesk licenses
Top 5 důvodů, proč máte na výběr

Uchovejte si hodnotu vašich trvalých licencí na základě aktualizace vašich trvalých licencí Autodesku na aplikace Bentley.

Scénář řešení

Váš scénář se skládá z produktů společnosti Bentley pro toto řešení, váš seznam obsahuje produkty podle uživatelské role.

Produkty
 • OpenPlant Modeler
  Souhrnné informace o produktu stub_459366075_Pipes
  OpenPlant Modeler

  Vytvářejte rychle a snadno 3D návrhy potrubních rozvodů, topení a klimatizace a elektrických zařízení vašich výrobních provozů v otevřeném prostředí umožňujícím rozsáhlou vzájemnou spolupráci.

  Více informací
  Používají:
 • OpenPlant ModelServer
  Souhrnné informace o produktu stub_26814197_RefineryPipes
  OpenPlant ModelServer

  Spravujte a distribuujte soubory a součásti vašeho návrhu technologických celků v rámci globálních projektů bez nutnosti replikace databází.

  Více informací
  Používají:
 • ProjectWise Design Integration
  Souhrnné informace o produktu ProjectWise Design Integration
  ProjectWise Design Integration

  Urychlete sdílení informací a opakované požití obsahu k víceoborové koordinaci a spolupráci při tvorbě návrhů.

  Více informací
  Používají:
 • AutoPIPE Vessel
  Souhrnné informace o produktu AutoPIPE Vessel
  AutoPIPE Vessel

  Umožněte nákladově efektivní a přesný návrh pro bezpečný provoz tlakových nádob za všech podmínek zatížení.

  Více informací
  Používají:
 • AutoPIPE Advanced
  Souhrnné informace o produktu Equipment cables and piping
  AutoPIPE Advanced

  Urychlete realizaci vyhovujících návrhů potrubí pro libovolně velké projekty pomocí osvědčené, škálovatelné, integrované pokročilé analýzy namáhání potrubí.

  Více informací
  Používají:
Profese
 • Project Team

 • Mechanical Engineer

 • Piping Engineer

 • CAD Designer