• Offshore Structural Design and Analysis - Offshore structural design with integrity

  Navrhování a analýza námořních staveb

  Navrhování námořních staveb s integritou

Řešení pro konstrukční analýzu a navrhování námořních staveb

Navrhování, modelování a analýza soudobých složitých konstrukcí těžebních plošin představuje významnou investici do těžby ropy a zemního plynu na moři. Při použití pokročilých nástrojů analýzy konečných prvků můžete navrhovat a analyzovat složité konstrukce staveb na moři s jistotou dodržení oborových předpisů. Toto integrované konstrukční modelování, analýza a simulace prostředí vám umožňuje navrhovat konstrukce staveb na moři přizpůsobené místním podmínkám provozu za vlnobití, silného větru, proudění vody a seismického zatížení.
Přečtěte si více +
Funkce
 • Analyzujte struktury na moři

  • Předvídejte reakce plošiny nebo horní konstrukce na základě obsáhlých analýz včetně plně nelineárních, dynamických a rázových jevů. Využívejte integrované moduly pro modelování vzájemného působení mezi podložím a pilířem a aplikujte zatížení větrem, vlnami, seismickými jevy, nárazem lodi, pádem objektu a poryvy.
 • Analyzujte konstrukční namáhání

  • Importujte data návrhu námořních staveb, poté provádějte statické stukturální analýzy zahrnující automatické vytvoření modelu a kontrolu podle norem pro ocelové konstrukce pro široký rozsah podmínek zatížení. Vytvářejte podrobné protokoly k analýzám zatížení. Zlepšete integritu a kvalitu inženýrského návrhu námořních staveb a jeho shodu s předmětnými konstrukčními předpisy.
 • Aplikujte analýzy namáhání napříč aplikacemi

  • Integrujte pracovní postupy analýzy namáhaní pro konstrukce a potrubí na základě kombinace modelování, analýzy, návrhu, dokumentace a podrobných specifikací v jediném prostředí ISM, které propojí příslušné konstrukční a mechanické obory. Maximalizujte interoperabilitu strukturálních dat s dalšími aplikacemi.
 • Zautomatizujte konstrukční pracovní postupy pro námořní stavby

  • Spravuje více různých analýz pomocí přizpůsobitelných šablon a pracujte při tom na společném strukturálním modelu. Automaticky předávejte data od jednoho kroku analýzy k dalšímu a začleňte do procesu metodologie podle průmyslových norem. Zjednodušte správu velkých, komplexních modelů pro zkoumání návrhů pomocí automatizovaných pracovních postupů.
 • Provádějte výpočty životnosti z hlediska únavy materiálu

  • Dodržujte předpisy pro návrhy námořních staveb díky výpočtům komplexních faktorů proměnných koncentrací zatížení za pomoci automatizovaně vytvářených sítí spojů nebo předdefinovaných průmyslových pravidel SCF. Získejte přístup k údajům o únavě materiálů při působení větru a vln při použití standardních nebo uživatelsky definovaných křivek S-N.
 • Vytvářejte protokoly k analýzám namáhání

  • Vytvářejte graficky obsáhlé protokoly analýzy namáhání během analýzy koncových prvků námořních staveb. Zobrazujte diagramy smykového namáhání a momentů ohybu společně s vychýlenými tvary pro statické a dynamické analýzy. Animujte vychýlené a modální tvary. Vytvářejte barevné protokoly k obrysům namáhání desek.
 • Definujte a spravujte případy strukturálního namáhání

  • Definujte a spravujte vaše případy strukturálního namáhání a související omezení pro všechny konstrukční prvky námořních staveb. Modifikujte parametry kontroly dodržení předpisů a kombinace zatížení před provedením analýzy namáhání. Zlepšete celkovou kvalitu a integritu návrhu modelů námořních staveb.
 • Navrhujte a analyzujte pilotové konstrukce

  • Vytvářejte vysoce kvalitní námořní pilotové konstrukce s vysokou integritou. Provádějte nelineární analýzy interakce půdy, pilot a konstrukce u strukturálních modelů pevných námořních staveb s více upevněnými podpěrnými prvky.
 • Zajistěte shodu s předpisy pro konstrukce námořních staveb

  • Zajistěte shodu staveb s předpisy pomocí integrovaných kontrol. Filtrujte výsledky pro kritické podmínky. Optimalizujte návrh a konfiguraci tak, aby odpovídaly velkému množství současných a dřívějších mezinárodních předpisů včetně API, AISC, EC, ISO, DNV a Norsok. Dodávejte dokumentaci pro prokázání shody s předpisy.
 • Optimalizujte strukturální návrhy námořních staveb

  • Optimalizujte vaše strukturální návrhy námořních staveb prostřednictvím integrovaného prostředí pro návrh a analýzu. Provádějte nelineární pevnostní výpočty v kombinaci s analýzou dynamické odezvy pro veškeré podmínky zatížení větrem, vlnami a seizmickými jevy u námořních staveb pro účely optimalizace vašeho strukturálního návrhu. Ověřte a analyzujte cykly únavy materiálu pro vytvoření návrhu námořních staveb s vysokou úrovní integrity.
 • Vizualizujte výsledky analýzy namáhání

  • Zlepšete ověřování a vyhodnocení analýzy namáhání díky kombinaci tradičních protokolů namáhání s vizualizací namáhání. Zobrazte výsledky z hlediska pevnosti vašich konstrukčních prvků graficky a vykonejte po analýze kontrolu prvků a trubkových spojů z hlediska shody s mezinárodními předpisy pro konstrukci. Zobrazte diagramy střižné síly a ohybového momentu.
Callout - OilGas Infographic
Asset Life Extension of Offshore Structures
See survey results on processes in use, and investments being made during a time of falling oil prices.
Přečtěte si více
Uživatelé Autodesku, Máte na výběr

Zachovejte hodnotu Vašich trvalých licencí pomocí upgradu Vašich trvalých licencí Autodesk na Bentley aplikace.

Learn More
Scénář řešení

Váš scénář se skládá z produktů společnosti Bentley pro toto řešení, váš seznam obsahuje produkty podle uživatelské role.

Produkty
 • Bentley Navigator
  Souhrnné informace o produktu Stub - Navigator
  Bentley Navigator

  Získejte lepší náhled do informací v kontextu 3D modelů umožňující přijímání lepších rozhodnutí po celý životní cyklus v kanceláři, v terénu nebo na staveništi.

  Více informací
  Používají:
 • ProjectWise Design Integration
  Souhrnné informace o produktu stub,hands, planning, plans, meeting
  Integrace návrhu ProjectWise

  Zrychlete sdílení pracovních informací a opětovné využívání obsahu pro multidisciplinární koordinace návrhů a spolupráce.

  Více informací
  Používají:
 • SACS Collapse
  Souhrnné informace o produktu stub,Offshore Oil Rig
  SACS Collapse

  Dodržujte bezpečnostní požadavky na konstrukci pro námořní stavby díky identifikaci mechanismů selhání pomocí SACS Collapse.

  Více informací
  Používají:
 • SACS Fatigue
  Souhrnné informace o produktu SACS Fatigue Oil and Gas Platform - Stub Image
  SACS Fatigue

  Omezte rizika strukturálních poruch námořních konstrukcí pomocí software SACS Fatigue. Získejte možnost podrobných výpočtů únavové životnosti konstrukcí na těžbu ropy, plynu a využití větrné energie určených specificky pro tyto průmyslové obory.

  Více informací
  Používají:
 • SACS Offshore Structure
  Souhrnné informace o produktu stub, Offshore platform
  SACS Offshore Structure

  Optimalizujte návrh k zajištění dodržování předpisů, porozumění chování a přesnému předvídání výkonnosti všech druhů námořních staveb.

  Více informací
  Používají:
 • SACS Pile Structure Design
  Souhrnné informace o produktu Offshore Pile Structure - Stub Image
  SACS Pile Structure Design

  Snižte riziko selhání základů námořních konstrukcí pomocí softwaru pro nelineární analýzu interakce mezi podložím a sloupy.

  Více informací
  Používají:
 • LumenRT
  Souhrnné informace o produktu LumenRT WSDOT - Stub Image
  Bentley LumenRT

  Integrujte realistickou digitální přírodu do vašich simulovaných návrhů infrastruktury a vytvořte tak působivé vizuálné efekty pro zúčastněné strany.

  Více informací
  Používají:
 • MOSES
  Souhrnné informace o produktu Dockwise CPOC Float-over offshore ship, stub
  MOSES

  Vyřešte efektivněji komplexní úkoly projektů pro pobřežní oblasti díky efektivitě a flexibilitě jedinečným způsobem integrovaného simulačního software.

  Více informací
  Používají:
 • STAAD.Pro
  Souhrnné informace o produktu PetroChemical Plant - Stub Image
  STAAD.Pro

  Navrhněte jakýkoli typ konstrukce a sdílejte s důvěrou synchronizovaná data modelu v celém vašem projekčním týmu.

  Více informací
  Používají:
 • MAXSURF
  Souhrnné informace o produktu stub,Fast Supply Vessel
  MAXSURF

  Využívejte integrované nástroje softwaru MAXSURF pro oblast lodního projektování pro rychlé a přesné vytváření předběžných návrhů a analýzu všech typů námořních plavidel.

  Více informací
  Používají:
 • ProSteel
  Souhrnné informace o produktu stub,Steel detailing, structure
  ProSteel

  Rychle vytvářejte konstrukční výkresy, definujte podrobnosti k výrobě a harmonogramy, které se automaticky aktualizují vždy při změně 3D modelu.

  Více informací
  Používají:
 • Navigator Mobile
  Souhrnné informace o produktu Stub - Navigator Mobile
  Navigator Mobile

  Zajistěte si bezkonkurenční náhled do projektových informací a současně prostředky k spolehlivému vyřešení případných problémů, ať jste v kanceláři, na staveništi nebo kdekoli v terénu.

  Více informací
  Používají:
 • ProjectWise Edge
  Souhrnné informace o produktu business man looking at mobile device, stub
  ProjectWise Edge

  Zobrazujte, analyzujte a schvalujte nejaktuálnější projektová data odkudkoli a kdykoli.

  Více informací
  Používají:
Profese
 • Project Team

 • Naval Architect

 • Structural Engineer

 • Engineering Manager