• Navrhování a analýza námořních staveb

  Navrhování námořních staveb s integritou

Řešení pro konstrukční analýzu a navrhování námořních staveb

Navrhování, modelování a analýza soudobých složitých konstrukcí těžebních plošin představuje významnou investici do těžby ropy a zemního plynu na moři. Při použití pokročilých nástrojů analýzy konečných prvků můžete navrhovat a analyzovat složité konstrukce staveb na moři s jistotou dodržení oborových předpisů. Toto integrované konstrukční modelování, analýza a simulace prostředí vám umožňuje navrhovat konstrukce staveb na moři přizpůsobené místním podmínkám provozu za vlnobití, silného větru, proudění vody a seismického zatížení.
Přečtěte si více +
Funkce
 • Analyzujte struktury na moři

  • Předvídejte reakce plošiny nebo horní konstrukce na základě obsáhlých analýz včetně plně nelineárních, dynamických a rázových jevů. Využívejte integrované moduly pro modelování vzájemného působení mezi podložím a pilířem a aplikujte zatížení větrem, vlnami, seismickými jevy, nárazem lodi, pádem objektu a poryvy.
 • Analyzujte konstrukční namáhání

  • Importujte data návrhu námořních staveb, poté provádějte statické stukturální analýzy zahrnující automatické vytvoření modelu a kontrolu podle norem pro ocelové konstrukce pro široký rozsah podmínek zatížení. Vytvářejte podrobné protokoly k analýzám zatížení. Zlepšete integritu a kvalitu inženýrského návrhu námořních staveb a jeho shodu s předmětnými konstrukčními předpisy.
 • Aplikujte analýzy namáhání napříč aplikacemi

  • Integrujte pracovní postupy analýzy namáhaní pro konstrukce a potrubí na základě kombinace modelování, analýzy, návrhu, dokumentace a podrobných specifikací v jediném prostředí ISM, které propojí příslušné konstrukční a mechanické obory. Maximalizujte interoperabilitu strukturálních dat s dalšími aplikacemi.
 • Zautomatizujte konstrukční pracovní postupy pro námořní stavby

  • Spravuje více různých analýz pomocí přizpůsobitelných šablon a pracujte při tom na společném strukturálním modelu. Automaticky předávejte data od jednoho kroku analýzy k dalšímu a začleňte do procesu metodologie podle průmyslových norem. Zjednodušte správu velkých, komplexních modelů pro zkoumání návrhů pomocí automatizovaných pracovních postupů.
 • Provádějte výpočty životnosti z hlediska únavy materiálu

  • Dodržujte předpisy pro návrhy námořních staveb díky výpočtům komplexních faktorů proměnných koncentrací zatížení za pomoci automatizovaně vytvářených sítí spojů nebo předdefinovaných průmyslových pravidel SCF. Získejte přístup k údajům o únavě materiálů při působení větru a vln při použití standardních nebo uživatelsky definovaných křivek S-N.
 • Vytvářejte protokoly k analýzám namáhání

  • Vytvářejte graficky obsáhlé protokoly analýzy namáhání během analýzy koncových prvků námořních staveb. Zobrazujte diagramy smykového namáhání a momentů ohybu společně s vychýlenými tvary pro statické a dynamické analýzy. Animujte vychýlené a modální tvary. Vytvářejte barevné protokoly k obrysům namáhání desek.
 • Definujte a spravujte případy strukturálního namáhání

  • Definujte a spravujte vaše případy strukturálního namáhání a související omezení pro všechny konstrukční prvky námořních staveb. Modifikujte parametry kontroly dodržení předpisů a kombinace zatížení před provedením analýzy namáhání. Zlepšete celkovou kvalitu a integritu návrhu modelů námořních staveb.
 • Navrhujte a analyzujte pilotové konstrukce

  • Vytvářejte vysoce kvalitní námořní pilotové konstrukce s vysokou integritou. Provádějte nelineární analýzy interakce půdy, pilot a konstrukce u strukturálních modelů pevných námořních staveb s více upevněnými podpěrnými prvky.
 • Zajistěte shodu s předpisy pro konstrukce námořních staveb

  • Zajistěte shodu staveb s předpisy pomocí integrovaných kontrol. Filtrujte výsledky pro kritické podmínky. Optimalizujte návrh a konfiguraci tak, aby odpovídaly velkému množství současných a dřívějších mezinárodních předpisů včetně API, AISC, EC, ISO, DNV a Norsok. Dodávejte dokumentaci pro prokázání shody s předpisy.
 • Optimalizujte strukturální návrhy námořních staveb

  • Optimalizujte vaše strukturální návrhy námořních staveb prostřednictvím integrovaného prostředí pro návrh a analýzu. Provádějte nelineární pevnostní výpočty v kombinaci s analýzou dynamické odezvy pro veškeré podmínky zatížení větrem, vlnami a seizmickými jevy u námořních staveb pro účely optimalizace vašeho strukturálního návrhu. Ověřte a analyzujte cykly únavy materiálu pro vytvoření návrhu námořních staveb s vysokou úrovní integrity.
 • Vizualizujte výsledky analýzy namáhání

  • Zlepšete ověřování a vyhodnocení analýzy namáhání díky kombinaci tradičních protokolů namáhání s vizualizací namáhání. Zobrazte výsledky z hlediska pevnosti vašich konstrukčních prvků graficky a vykonejte po analýze kontrolu prvků a trubkových spojů z hlediska shody s mezinárodními předpisy pro konstrukci. Zobrazte diagramy střižné síly a ohybového momentu.
Callout_OilGasInfographic
Asset Life Extension of Offshore Structures
See survey results on processes in use, and investments being made during a time of falling oil prices.
Přečtěte si více
Upgrade your Autodesk licenses
Top 5 důvodů, proč máte na výběr

Uchovejte si hodnotu vašich trvalých licencí na základě aktualizace vašich trvalých licencí Autodesku na aplikace Bentley.

Scénář řešení

Váš scénář se skládá z produktů společnosti Bentley pro toto řešení, váš seznam obsahuje produkty podle uživatelské role.

Produkty
 • ProjectWise Design Integration
  Souhrnné informace o produktu ProjectWise Design Integration
  ProjectWise Design Integration

  Urychlete sdílení informací a opakované požití obsahu k víceoborové koordinaci a spolupráci při tvorbě návrhů.

  Více informací
  Používají:
 • SACS Collapse
  Souhrnné informace o produktu SACS
  SACS Collapse

  Splnit požadavky na návrh bezpečnostních případů pro pobřežní stavby identifikací mechanismů poruch pomocí systému SACS Collapse.

  Více informací
  Používají:
 • SACS Fatigue
  Souhrnné informace o produktu Stub_ist_62362464_OilGasPlatform_L
  SACS Fatigue

  Snižte riziko konstrukčního selhání pobřežních staveb pomocí SACS Fatigue. Získejte podrobné výpočty únavové životnosti pro stavby pro ropu, plyn a větrnou energii specifické pro dané odvětví.

  Více informací
  Používají:
 • SACS Offshore Structure
  Souhrnné informace o produktu Stub-170627031_OffshoreRig_L
  SACS Offshore Structure

  Optimalizujte návrhy pro zajištění souladu s předpisy, pochopení chování a přesné předvídání výkonnosti všech typů staveb na moři.

  Více informací
  Používají:
 • SACS Pile Structure Design
  Souhrnné informace o produktu Stub_ist_33217226_offshore_XL
  SACS Pile Structure Design

  Snižte riziko selhání základů pobřežních staveb pomocí softwaru pro nelineární analýzu interakce půdy/piloty.

  Více informací
  Používají:
 • MOSES
  Souhrnné informace o produktu MOSES
  MOSES

  Řešte složité výzvy projektů na moři díky efektivitě a flexibilitě jedinečně integrovaného simulačního softwaru.

  Více informací
  Používají:
 • STAAD.Pro
  Souhrnné informace o produktu Structural Analysis software - Petrochemical Plant
  STAAD.Pro

  Analyzujte a navrhujte jakoukoli konstrukci, jednoduchou i složitou. Sdílejte bez obav synchronizovaný model a zajistěte tak mezioborovou týmovou spolupráci.

  Více informací
  Používají:
 • MAXSURF
  Souhrnné informace o produktu MAXSURF
  MAXSURF

  Použijte integrované nástroje námořní architektury MAXSURF pro rychlý a přesný počáteční návrh a analýzu všech typů námořních plavidel.

  Více informací
  Používají:
 • ProSteel
  Souhrnné informace o produktu stub_178047493
  ProSteel

  Rychle vytvářejte konstrukční výkresy, definujte podrobnosti k výrobě a harmonogramy, které se automaticky aktualizují vždy při změně 3D modelu.

  Více informací
  Používají:
Profese
 • Project Team

 • Naval Architect

 • Structural Engineer