• Multi-discipline Plant Design and Analysis - Collaborative plant engineering and analysis

  Víceoborové navrhování a analýza technologických celků

  Konstrukční činnost a analýza ve vzájemné spolupráci

Víceoborové navrhování a analytické řešení technologických celků

Zlepšete dodávání projektů a správu informací pomocí integrovaného navrhování a analytického řešení technologických celků pokrývajícího životnost aktiv. Využijte koordinaci návrhů, dělbu práce a virtualizaci jako součást komplexního konstrukčního prostředí pro digitální spolupráci. Vypracujte rychleji projekty infrastruktury technologických celků pomocí integrovaného navrhování a analýzy.

Přečtěte si více +
Funkce
 • Analyzujte a simulujte zatížení

  • Importujte, analyzujte a protokolujte výsledky zatížení z dat potrubí a konstrukčních návrhů. Vizualizujte graficky výsledky analýzy potrubního zatížení pro provozní podmínky v horkém a chladném prostředí. Zlepšete celkovou integritu a kvalitu inženýrského návrhu a jeho shodu s předmětnými konstrukčními předpisy.
 • Provádějte 3D interferenční analýzy

  • Zvyšte přesnost díky automatické detekci kolizí v rámci 3D schématu potrubí, konstrukcí, zařízení, elektrických soustav a topných a klimatizačních soustav. Používejte Bentley Navigator pro revizi detekce kolizí a vyřešení kolizí před započetím výstavby. 
 • Navrhujte elektrické soustavy technologických celků

  • Využívejte inteligentní schémata pro zvýšení rychlosti a kvality vašich návrhů elektrických soustav technologických celků. Vytvářejte 3D uspořádání elektrických prvků podle 3D modelů technologického celku z běžných produktů využívaných pro návrhy provozů. Integrujte Promis.e s OpenPlant k zajištění synchronizace dat o elektrické soustavě v rámci celého projektu technologického celku.
 • Navrhujte systémy přístrojového vybavení technologického celku

  • Navrhujte a modelujte systémy přístrojového vybavení technologického celku s návrhy potrubí a mechanických procesních zařízení. Využívejte schématická data během navrhování pro zařízení přístrojového vybavení zapojená za sebou. Zvyšte celkovou kvalitu a integritu návrhu systémů přístrojového vybavení technologického celku.
 • Řiďte a řešte interference ve 3D

  • Provádějte analýzu interferencí ve 3D mezi víceoborovými 3D modely návrhů. Definujte pravidla interferencí pro omezení nesprávně stanovených kolizních výsledků. Řiďte a řešte kolizní výsledky interaktivně. Zlepšete celkovou kvalitu a integritu víceoborových 3D návrhů.
 • Modelujte brownfield technologické celky pomocí mračen bodů

  • Zachycujte a analyzujte údaje o stavech brownfield (zastaralé, nutná revitalizace) technologických celků v rámci podpory projektů ve stávajících průmyslových oblastech. Používejte data laserově snímaných mračen bodů v daném kontextu během detailního 3D modelování a navrhování. Provádějte kontroly 3D kolizí na základě dat současného stavu. Zlepšete celkovou integritu a kvalitu projektů ve stávajících průmyslových oblastech.
 • Vytvářejte víceoborové návrhy technologických celků

  • Integrujte obory návrhu technologických celků pro vytváření víceoborových modelů technologických celků s vysokou integritou. Využívejte interaktivní 3D návrh pro vaše systémy stavebních, konstrukčních, mechanických zařízení, potrubních kabelovodů a jednotek HVAC. Můžete kombinovat fyzický návrh technologického celku se schématickým návrhem. To vám umožní provádět srovnání mezi 2D a 3D modely technologického celku. Vytvářejte podrobné protokoly se soupisy materiálů pro všechny prvky technologického celku.
 • Odkazujte se na strukturální model analýzy zatížení potrubí

  • Opakovaně využívejte konstrukční data na základě vytvoření strukturálního modelu v softwaru STAAD.Pro a naimportujte jej do AutoPIPE pro realističtější, plně integrované, obousměrné analýzy potrubí a konstrukcí. Můžete rovněž naimportovat výsledný model potrubí, kompletně se zatíženími nosných prvků potrubí, do modelu Bentley STAAD.
Uživatelé Autodesku, Máte na výběr

Zachovejte hodnotu Vašich trvalých licencí pomocí upgradu Vašich trvalých licencí Autodesk na Bentley aplikace.

Learn More
Veletrh Hannover 2017

24-28. Duben 2017
Hannover, Německo

Připojte se k společnosti Bentley u Siemens stánku v hale 9, stánek D35 a uvidíte, jak digitalizujeme podnik.

Ken Adamson: BIM Innovations, Advantages for Adoption, and New Developments for 2017

Featured Interview in Informed Infrastructure held at the Year In Infrastructure Conference, Nov. 1-3, 2016.

Watch Now
Scénář řešení

Váš „scénář“ se skládá z produktů společnosti Bentley pro toto řešení, váš „seznam“ obsahuje produkty podle uživatelské role.

Produkty
 • AECOsim Building Designer
  Souhrnné informace o produktu Emerson College Los Angeles - Stub Image
  AECOsim Building Designer

  Navrhujte, analyzujte, dokumentujte a vizualizujte budovy jakékoli velikosti, tvaru a složitosti pomocí víceoborové stavební aplikace pro architekty a inženýry.

  Více informací
  Používají:
 • OpenPlant Modeler
  Souhrnné informace o produktu stub,Plant Pipes
  OpenPlant Modeler

  Vytvářejte rychle a snadno 3D návrhy potrubních rozvodů, topení a klimatizace a elektrických zařízení vašich výrobních provozů v otevřeném prostředí umožňujícím rozsáhlou vzájemnou spolupráci.

  Více informací
  Používají:
 • OpenPlant PID
  Souhrnné informace o produktu oil and gas plant, stub
  OpenPlant PID

  Zlepšete návrhy technologických celků a provozů pomocí rychlých, inteligentních a přesných potrubních a přístrojových schematických výkresů (P&ID), které můžete sdílet v rámci vašeho celého projektu s využitím otevřeného datového schématu podle ISO 15926.

  Více informací
  Používají:
 • OpenRoads Designer
  Souhrnné informace o produktu SLC Road OpenRoads Designer
  OpenRoads Designer

  OpenRoads Designer je obsáhlá a funkcemi kompletně vybavená aplikace k vytváření podrobných návrhů pro mapování, navrhování odvodňování, podzemních inženýrských sítí a silnic, která nahrazuje všechny schopnosti poskytované dříve softwary InRoads, GEOPAK, MX a PowerCivil.

  Více informací
  Používají:
 • OpenPlant Isometrics Manager
  Souhrnné informace o produktu Process Plant, stub
  OpenPlant Isometrics Manager

  Rychle vytvářejte inteligentní izometrie z mnoha zdrojů 3D modelů v kolaborativní, interoperabilní a přesto samostatné aplikaci.

  Více informací
  Používají:
 • OpenPlant ModelServer
  Souhrnné informace o produktu stub,Oil and Gas Refinery Plant
  OpenPlant ModelServer

  Spravujte a distribuujte soubory a součásti vašeho návrhu technologických celků v rámci globálních projektů bez nutnosti replikace databází.

  Více informací
  Používají:
 • OpenPlant Orthographics Manager
  Souhrnné informace o produktu stub,Process Manufacturing Plant Pipes
  OpenPlant Orthographics Manager

  Vytvářejte výkresy obecného uspořádání rychleji a ve vyšší kvalitě pomocí automatizovaného extrahování 2D souborů z 3D modelů.

  Více informací
  Používají:
 • OpenPlant Support Engineering
  Souhrnné informace o produktu Pipe junction
  OpenPlant Support Engineering

  Získejte možnosti rychlého a přesného navrhování, modelování a detailního rozpisu nosných prvků pro potrubí, elektrická, topná a klimatizační zařízení.

  Více informací
  Používají:
 • Bentley Navigator
  Souhrnné informace o produktu Stub - Navigator
  Bentley Navigator

  Získejte lepší náhled do informací v kontextu 3D modelů umožňující přijímání lepších rozhodnutí po celý životní cyklus v kanceláři, v terénu nebo na staveništi.

  Více informací
  Používají:
 • ProjectWise Design Integration
  Souhrnné informace o produktu stub,hands, planning, plans, meeting
  Integrace návrhu ProjectWise

  Zrychlete sdílení pracovních informací a opětovné využívání obsahu pro multidisciplinární koordinace návrhů a spolupráce.

  Více informací
  Používají:
 • AutoPIPE Vessel
  Souhrnné informace o produktu Stub - Oil industry equipment installation
  AutoPIPE Vessel

  Umožněte cenově výhodné a přesné navrhování pro bezpečný provoz tlakových nádob za všech podmínek jejich zatížení.

  Více informací
  Používají:
 • Bentley Descartes
  Souhrnné informace o produktu 1-10 Mobile River Bridge and Bayway Widening - StubImage
  Bentley Descartes

  Zajistěte přesnou reprezentaci reálného prostředí v rámci vašeho projektu využitím ověřené technologie zobrazování a mračen bodů pro zlepšení pracovních prostupů ve vašich infrastrukturních projektech.

  Více informací
  Používají:
 • Bentley Pointools
  Souhrnné informace o produktu Moller Centre Hero Image, stub
  Bentley Pointools

  Výkonný a rychlý software pro vizualizaci a úpravu mračen bodů

  Více informací
  Používají:
 • LumenRT
  Souhrnné informace o produktu LumenRT WSDOT - Stub Image
  Bentley LumenRT

  Integrujte realistickou digitální přírodu do vašich simulovaných návrhů infrastruktury a vytvořte tak působivé vizuálné efekty pro zúčastněné strany.

  Více informací
  Používají:
 • ProConcrete
  Souhrnné informace o produktu stub,concrete, building
  ProConcrete

  Modelujte železobetonové objekty jakéhokoli tvaru a následně vytvářejte výkresy, harmonogramy a protokoly přímo z vašich modelů.

  Více informací
  Používají:
 • STAAD.Pro
  Souhrnné informace o produktu PetroChemical Plant - Stub Image
  STAAD.Pro

  Navrhněte jakýkoli typ konstrukce a sdílejte s důvěrou synchronizovaná data modelu v celém vašem projekčním týmu.

  Více informací
  Používají:
 • AutoPLANT Modeler
  Souhrnné informace o produktu Industries of gas, stub
  AutoPLANT Modeler

  Vytvářejte rychle inteligentní 3D návrhy a modely technologických celků s integrovanou aplikací založenou na AutoCADu pro navrhování potrubních systémů, zažírení a kabelových tras.

  Více informací
  Používají:
 • Bentley PlantWise
  Souhrnné informace o produktu Stub - Oil refinery
  Bentley PlantWise

  Dodávejte konceptuální návrhy technologických celků s nižšími náklady na životní cyklus na základě 3D modelování, které vám pomůže optimalizovat konstrukci, údržbu a provozuschopnost.

  Více informací
  Používají:
 • Bentley Raceway and Cable Management
  Souhrnné informace o produktu stub,handler, cables, communications
  Bentley Raceway and Cable Management

  Ušetřete čas a omezte náklady pomocí první a jediné integrované aplikace pro rozmisťování, trasování a odhad materiálů kabelových systémů.

  Více informací
  Používají:
 • Promis.e
  Souhrnné informace o produktu stub,Utilities Control Board
  Promis.e

  Navrhujte elektrické systémy rychleji a s menším objemem chyb pomocí křížově odkazovaných schémat, 2D plánů, 3D modelů zařízení a protokolů.

  Více informací
  Používají:
 • ProSteel
  Souhrnné informace o produktu stub,Steel detailing, structure
  ProSteel

  Rychle vytvářejte konstrukční výkresy, definujte podrobnosti k výrobě a harmonogramy, které se automaticky aktualizují vždy při změně 3D modelu.

  Více informací
  Používají:
 • STAAD Foundation Advanced
  Souhrnné informace o produktu Rebar Construction - Stub Image
  STAAD.Foundation Advanced

  Navrhujte virtuálně jakýkoliv druh základu, od jednoduchých po ty nejsložitější.

  Více informací
  Používají:
 • Bentley AXSYS.Process
  Souhrnné informace o produktu stub, refinery Night time
  Bentley AXSYS.Process

  Poskytujte optimální konstrukci koncepčního provozu využitím efektivního 2D modelovacího prostředí pro vývoj a porovnání dalších alternativ.

  Více informací
  Používají:
 • Bentley Instrumentation and Wiring
  Souhrnné informace o produktu wire panel- Stub image
  Bentley Instrumentation and Wiring

  Urychlete vaše návrhy řídicích systémů procesních provozů a efektivně spravujte všechna vaše data z přístrojového vybavení a motorů v relační databázi.

  Více informací
  Používají:
 • AutoPIPE Advanced
  Souhrnné informace o produktu stub,Equipment cables and piping
  AutoPIPE Advanced

  Urychlete dodání návrhů potrubí podle příslušných předpisů pro projekty jakékoli velikosti pomocí osvědčené, škálovatelné a integrované pokročilé pevnostní analýzy potrubí.

  Více informací
  Používají:
 • Navigator Mobile
  Souhrnné informace o produktu Stub - Navigator Mobile
  Navigator Mobile

  Zajistěte si bezkonkurenční náhled do projektových informací a současně prostředky k spolehlivému vyřešení případných problémů, ať jste v kanceláři, na staveništi nebo kdekoli v terénu.

  Více informací
  Používají:
 • ProjectWise Edge
  Souhrnné informace o produktu business man looking at mobile device, stub
  ProjectWise Edge

  Zobrazujte, analyzujte a schvalujte nejaktuálnější projektová data odkudkoli a kdykoli.

  Více informací
  Používají:
Profese
 • Project Team

 • Civil Engineer

 • Mechanical Engineer

 • Process Engineer

 • Structural Engineer

 • Piping Engineer

 • Electrical Engineer

 • Instrument and Controls Engineer

 • CAD Designer