• Správa lineární silniční sítě

  Správa a údržba silniční sítě

Řešení pro správu lineární silniční sítě

Spravujte svou infrastrukturu dopravní sítě a všechny související informace, včetně informací o aktivech a lineárních událostech, které poskytují správu lineární sítě, lineární odkazování a podporu při rozhodování, a slouží tedy jako spolehlivý zdroj pravdy pro vaši silniční síť a aktiva. 

Řešení správy lineární silniční sítě od společnosti Bentley poskytuje prostorově aktivní síť a navíc výkonné funkce dynamické segmentace, které pomáhají majitelům/provozovatelům s řešením složitých a rozmanitých požadavků správy liniových staveb v průběhu jejich životnosti. Můžete využívat výhod přístupu založeného na obchodních datech spíše než být závislí na GIS prostorové geometrii, chcete-li zlepšit obchodní výsledky. Udržujte přesný model sítě, pomocí kterého můžete informace vyhledávat, vykazovat a zobrazovat v rámci celého podniku.

Automaticky udržujte informace o poloze i během změn sítě díky jedinému integrovanému přístupu ke správě sítě a polohy. Jedno místo pro zadávání dat v tomto řešení snižuje riziko související s nezávislou aktualizací různých typů dat pro dané aktivum. Změny provedené v síti automaticky aktualizují jakékoli související informace o poloze aktiva nebo události. Díky tomu přístupu lze zajistit, aby byly všechny související informace o síti konzistentní v průběhu celého životního cyklu silnice.

 
Přečtěte si více +
  • Linear Road Network Management
Funkce
 • Vyhledávání a správa informací o aktivech

  • Spravujte prostorové a logické data v integrovaném prostředí. Vyhledejte a spravujte informace o dopravních aktivech prostřednictvím jediného procesu a současně zajistěte, aby obchodní i prostorová data zůstávala konzistentní.
 • Správa komplexních požadavků silniční sítě

  • Správa středových dělících čar silniční sítě a lineárních odchylek při sledování životního cyklu změn provedených s historií revizí. Vytvářejte a aktualizujte síť prostorově tak, aby odrážela probíhající změny, ke kterým dochází během výstavby, vylepšení a údržby.
 • Manage roadway and structural assets

  • Manage roadway and structural assets on a linear road network to maintain a digital twin that delivers decision support against the road network.
 • Zefektivněte analýzu dat a reportování

  • Provádějte komplexní analýzu a prostorové reportování, aniž byste museli spoléhat na zdroje GIS nebo IT ke shromažďování, konsolidaci a analýze stavu, výkonnosti a provozních charakteristik vozovky nebo dálnice.
 • Využijte více lineárních referenčních metod

  • Využijte více lineárních referenčních metod (LRM) k podpoře různých typů sítí a lineární referenční metodologie. Vytvářejte konceptuální sítě s mnoha fyzickými reprezentacemi a potom aplikujte stejné obchodní údaje do sítě.
iSt_28110628_highway_aerial_290x163
Simplify reporting, regardless of LRS or asset management system

Overcome the challenges of producing HPMS, ARNOLD, MIRE, and ADA reports

AssetWise for Roads and Bridges
AssetWise for Roads and Bridges Brochure

Improve Accessibility, Quality, Integrity, and Relevance of your Road and Bridge Information

Learn More
Contact Sales
Chci se dozvědět více!

Máte zájem o další informace o tomto produktu?

Kontaktujte prodej